Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 18. 10. 2021
a svátek má Lukáš

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ konaného 28.11.2011

Rozpočet na rok 2012 , kanalizace Rejhotice , projekt žádosti na kanalizaci Filipová.

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 28.11. 2011 V 17 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

 

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.

Počet zúčastněných zastupitelů obce:              9

Omluveni:                                                         2

Neomluveni:                                                     0

Ověřovatelé zápisu:                                          p. Pavel Tříska, p. Bohumil Tkadlec

Zapisovatel:                                                      pí Helena Tkadlecová

 

Program veřejného zasedání:

 1. Uvítání  přítomných
 2. Schválení programu veřejného zasedání
 3. Volba ověřovatelů zápisu
 4.  Rozpočet na rok 2012
 5. Parkoviště u MŠ
 6. IV. etapa obnovy 
 7. Komunikace chat. oblast  - další etapa obnovy
 8. Kanalizace obce  koordinátor  BOZP
 9. Parkoviště nad  zdravotním střediskem
 10. Stavba domů na  p.č. 18/1 kú Kociánov, inženýrské sítě
 11. Kanalizace Rejhotice
 12. Bezúplatný převod povrchu  hřiště  za hasič. zbrojnicí
 13. Osvětlení přechodu , Rejhotice  přes I/44  u  r.d.Kubíčkových
 14. Projekt žádosti  na kanalizaci Filipová
 15. Věcné břemeno zám. park – tepelné čerpadlo pro  zámek
 16. Minerální vody  smlouva o dílo
 17. Kácení mimolesních dřevin
 18. Žádosti o dotace
 19. Parkoviště - zastřešení
 20. Žádost na Obec Velké Losiny  na změnu katastrálních hranic
 21. Kronika obce
 22. Poděkování donátorům  obce
 23. Kalendář obce na rok 2012
 24. Dodatek ke smlouvě č. 2011/002 – odvodnění ,terénní úpravy
 25. Závěrečný večer obce
 26. Nákup majetku , prodej  a pronájem majetku obce
 27. Rozpočtové změny
 28. Stanovení opatrovníka ve věci  správního řízení
 29. Ostatní
 30. Na vědomí 
 31. Podněty a náměty občanů
 32. Poděkování za účast, závěr

 

Program veřejného zasedání byl schválen jednohlasně , k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

 

Závěr a usnesení veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 28.11.2011

Zastupitelstvo obce schvaluje :

414.  Rozpočet obce na rok 2012

            v příjmech                                32 660 tis Kč

            ve výdajích                               31 860 tis Kč

            a financování                             -   800 tis Kč

415. Podpora zájmovým organizacím  a sdružením  v rámci schváleného rozpočtu ve výši

            TJ Spartak                                      ~           350 tis Kč

            Klub seniorů                                  ~            210 tis Kč

            Pěvecké sbory při ZŠ                    ~            150 tis Kč

            Sdružení hasičů                              ~            65 tis Kč

            Kynologický klub                          ~            25 tis Kč

            MSKS  20 905 ZO ART                ~            25 tis Kč

            a objem  darů  ( sportovní akce , charitativní činnost ve výši do 100 tis Kč  )

416. Smlouvu o sdružení  mzdových prostředků  a souvisejících  odvodů z mzdových prostředků mezi Základní škola Loučná nad Desnou, okres Šumperk a Obcí Loučná nad Desnou  týkající se  doplatku  na mzdy pedagogických a provozních  zaměstnanců v souvislosti s nízkým počtem žáků

417. Výsledek  výběrového řízení  na akci „ Parkoviště u MŠ „  a smlouvu  o dílo  mezi Obcí Loučná nad Desnou  a firmou LAZAM  uničovská stavební  s.r.o.

418. Výsledek  výběrového řízení  na akci „ ZŠ - Loučná nad Desnou – podkroví C a smlouvu o dílo  mezi Obcí Loučná nad Desnou   a firmou JOKOV  spol. s.r.o.

419. Mandátní smlouvu  č.07/air/2011 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing.Pavlem Hoškem  týkající se TDI na akci „ ZŠ  - Loučná nad Desnou – podkroví C „

420. Smlouva č. 201118 mezi Obcí Loučná nad Desnou  a Projekce s.r.o.  týkající  se  obnovy komunikace  v chat. oblasti  v místní části Kouty nad Desnou

421. Smlouva  o výkonu činnosti koordinátora BOZP    mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ecological Consulting a.s. týkající se  koordinátora BOZP v přípravné a realizační části  stavby „ Loučná nad Desnou – kanalizace splašková  část III „

422. Realizaci komunikace   a souvisejících inženýrských sítí pro stavbu rodinných domů  na parcele  č. 18/1 v kú Kociánov dle žádosti p. Z. C. ze dne 3.10.2011.

423. Výsledek výběr. řízení  na realizaci  Loučná nad Desnou – kanalizace splašková část III a smlouvu o dílo  mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ekozis  s.r.o. Zábřeh  týkající se realizace kanalizace  v Rejhoticích

424. Smlouvu o bezúplatném převodu  majetku mezi Fotbalovou asociací České republiky  a Obcí Loučná nad Desnou  týkající  se  bezúplatného převodu umělého trávníku  III. generace, umístěného ve sport. areálu v k.ú. Kociánov, p. č. 756, 755/1, st. 66

425. Smlouvu o dílo  č. 2011–3 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Energorozvody s.r.o.  týkající se osvětlení  přechodu pro chodce na komunikaci I/44 p.č. 108/1 v kú Rejhotice ( u r.d. Kubíčkových )

426. Revokaci usnesení  č. 412  ze zasedání  zastupitelstva obce  ze dne  5.10. 2011 a schvaluje smlouvu  o budoucí smlouvě o zřízení  věcného břemene  mezi Obcí Loučná nad Desnou a JAPEDA  SUNRICE s.r.o. týkající se  stavby  potrubí k tepelnému čerpadlu

427. Smlouvu  o dílo  mezi Obcí Loučná nad Desnou a RNDr. Vladimírem Řezníčkem  AQUA MINERA  týkající se  Loučná nad Desnou – minerální vody

429.  Kácení stromů  dle návrhu Ing. Petra  Kubeši  a to v prostoru

a.      hrobky rodiny Kleinů

b.      starého hřbitova

c.      kuchyňské zahrady

d.      severní plochy  před kulturním domem a zámkem  ( kaštanová alej)

e.      spodní části  zámeckého parku

f.         p.č.1656/5 kú Rejhotice

430. Podání žádosti o dotaci na Olomoucký kraj   v oblasti podpora  kulturních aktivit  v Olom. kraji  na Dřevosochání 2012

431. Podání žádosti  o dotaci v rámci Programu  obnovy venkova  na Olomoucký kraj na    realizaci Územního plánu obce

432. Podání žádosti  o dotaci  v rámci Programu obnovy venkova  na Olom. kraj na realizaci  parkoviště v panelovém sídlišti

433. Podání žádosti  o dotaci v rámci Programu obnovy kulturních památek  v Ol. kraji na  opravu pomníku  hrobky rodiny Kleinů

434. Podání žádosti  o dotaci v rámci programu  obnova staveb  drobné  arch.   místního významu v Ol. kraji na Ol. kraj na obnovu kříže na hřbitově v Rejhoticích

435. Podání žádosti  o dotaci na Olom. kraj  v rámci  Programu prevence  kriminality  na obnovu  oplocení  dětského dopravního hřiště

436. Podání žádosti  o dotaci na Olomoucký kraj  v rámci Programu  bezpečnosti dopravy  na osvětlení přechodu  pro  chodce  na I/44 ( u r.d. K.)

437. Podání žádosti  o dotaci MMR ČR  v rámci  Programu podpory  strukturálně slabých regionů na realizaci vodního prvku pro děti na jižní straně objektu Letního kulturního domu – Tančírny

438. Podání žádosti  o dotaci na SF ŽP ČR ve věci podpory výstavby  kanalizace v obci  „Loučná nad Desnou – kanalizace splašková část IV“

439. Podání žádosti  o dotaci na SF ŽP  ČR ve věci obnovy  zeleně  na území památkově chráněném – hrobka rodiny  Kleinů  a starý hřbitov

440. Podání žádosti  o dotaci - nadační příspěvek   Podpora regionů po roce 2012  na Nadaci ČEZ s určením  na realizaci  části VO  u zámeckého parku

441. Podání žádosti  o dotaci na Olomoucký kraj v rámci  Programu  podpora  výstavby  vodohosp. inftrastruktury  v Ol. kraji  na úhradu 50% podílu  k obdržené dotaci ze SFŽP ČR  na akci „ Loučná nad Desnou – kanalizace  splašková  část III „

442. V případě    realizace  parkovacích míst snažit se  tyto realizovat  jako zastřešená

443. Podání žádosti na Obec Velké Losiny ve věci změny  k.ú. obcí ,včetně textu žádosti

444. Text kroniky za rok 2010  a odměnu kronikáři obce  ve výši 10 tis Kč

445.  Zaslat poděkování těm, kteří obci  předali  dary, ať již ve formě finanční  nebo jiné

446. Realizaci kalendáře obce pro rok 2012 s motivy obrázků  dětí ze základní školy  s fotografiemi zajímavých míst a staveb z obce

447. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  č. 2011/002 mezi Obcí Loučná nad Desnou a LAZAM uničovská stavební s.r.o.  týkající se  odvodňovacích a terénních prací nad starým hřbitovem

448. Nákup parcely  č. 655/1 v kú Kociánov a st.  p. č. 120 v kú Kociánov od Desná a.s. se sídlem  Maršíkovská 563; 788 15 Velké Losiny v ceně  1400 tis Kč  za účelem  realizace parkoviště a další

449. Realizace závěrečného večera  obce s úhradou nákladů  pro zaměstnance obce,  představitele neziskových  organizací a další, dle určení starostou obce  s tím, že  zastupitelé budou hradit 200,- Kč  za svoji osobu nikoli za partnera

450. Patronát nad akcí  „ Výstava umělců malujícími ústy a nohama  „ v  kultur. domě Loučná nad Desnou, která se bude konat začátkem května 2012  a zajištění koncertu o.s. Klasika Viva  v rámci vernisáže

451. Rozpočtové změny  dle přílohy

452. Stanovení místostarosty , pana Bohumila Tkadlece  opatrovníkem  ve věcech  správního řízení – rušení údaje trvalého bydliště , t.j. přebírání doporučené pošty  při neznámé adrese pobytu adresáta , kterému se ruší adresa trvalého pobytu .

453. Zvýšení ceny  za pronájem  kulturního domu na hromadné akce  na 15 tis  Kč od 28.11.2011 a dne 24.12. každého roku- kulturní dům uzavřen

454.Realizace  rozvodu  vody Filipová, Rejhotice (Kolonka ) společně  s Vodohospodářskými  zařízeními  Šumperk a.s. současně  s realizací kanalizace  této části obce  a to s nesením  50% nákladů  na akci , které vzniknou  po odečtení získané dotace

455. Program obnovy  venkova – strategický plán rozvoje  Obce Loučná nad Desnou do konce roku 2021

456. Smlouvu o spolupráci č. 302 953 mezi Obcí Loučná nad Desnou a DATATRADE s.r.o.  organizační složka týkající se poskytování  služby obce info

457. Inventarizační komisi  dle seznamu

458. Zprostředkovatelskou  smlouvu  mezi Obcí Loučná nad Desnou a Real Aliance s.r.o.  týkající  se prodeje  parcely č. 763/1 v kú Kociánov

459. Obecně závaznou vyhlášku  č.5/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

460. Budoucí zřízení věcného břemene pro L. T., Železný Brod (smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a práva provést stavbu) - souhlas s umístěním kabelového zemního vedení (přípojka) VN a TS MVE Loučná - Rejhotice“ dotčený pozemek:

- 1615 ZE PK v  k.ú. Rejhotice

dle žádosti ENCO group, s.r.o. P.Bezruče 5, 789 01 Zábřeh.

461. Prodej pozemku – část parcely KN 763/1, trvalý travní porost, výměra celkem 54127 m2, prodávaná část po zpracování geometrického plánu cca 20000 m2,  v katastrálním území  Kociánov formou soutěže - převod za nejvyšší nabídnutou cenu  Kč/m2

za podmínek :

1 . Nevyužití předkupního práva  ze strany PFČR

2. Vyvolávací cena  200,- Kč /m²

3. Vítěz musí zaplatit na účet obce  do 60 dní 1 mil Kč. V případě , že tak neučiní, postupuje druhý v pořadí. Zbytek do odsoutěžené ceny do 60 dní od podpisu smlouvy. V případě, že zájemce  z jakýchkoliv důvodů odstoupí od koupi nebo se prodej neuskuteční, tak 1mil Kč propadá obci  .

4. hodnota minimálního příhozu  činí 10 ,- Kč

462. Prodej parcely č. 763/1 v kú Kociánov  dle soutěže  v tomto pořadí , dle výše schválených podmínek

1.      Smart  Capital  a.s. Ing. Karel Hubáček – člen představenstva , bydliště  Olomouc – Chomoutov, cena  380 ,- Kč /m²

2.      Invest CZ a.s. Opavská  1409/15, 785 01 Šternberk  Bc. František Suchý – statutární  zástupce žadatele , cena 370,- Kč/m²

463. Souhlas s rozdělením pozemku KN 763/1, trvalý travní porost, výměra celkem 54127 m2 , k.ú. Kociánov, oddělení prodávané části cca 20000m2 dle podmínky předešlého bodu.

464. Revokace bodu 398 z 5.10.2011a pronájem části pozemku s místní komunikací, parcela KN 540/1, výměra 2012 m2, ostatní plocha, pronajímaná plocha 1868 m2 v katastrálním území  Kouty nad Desnou za roční nájemné 5000 Kč pro rok 2011až 2016 nájemci SKI KLUB s.r.o. Šumperk, Tyršova 12, Šumperk

465.  Dodatek č.3 smlouvy o dílo mezi Radomír Dvořák, Okružní 531, Vikýřovice a Obec Loučná nad Desnou – prodloužení platnosti na odborný dohled nad provozem vodovodů ve správě obce do konce roku 2012

466. Dodatek č.3 smlouvy o dílo mezi EKOZIS spol.s.r.o. Na Křtaltě 980/21, Zábřeh a Obec Loučná nad Desnou – prodloužení platnosti na odborný dohled nad provozem kanalizace a ČOV ve správě obce do konce roku 2012

467. Smlouvu o dílo  mezi Allan Doupal, kamenosochař, Světlov 98, Šternberk  a Obec  Loučná nad Desnou – Restaurovaní Hrobky Kleinů

468. Smlouvu o dílo  mezi Allan Doupal, kamenosochař, Světlov 98, Šternberk a Obec Loučná nad Desnou – Restaurovaní kamenné památky – hřbitovní kříž z roku 1831

469. Směnnou smlouvu  mezi Ing. arch. M. Š. Šumperk a Obec Loučná nad Desnou – směna nemovitostí díl „h“ p.č. 430GP o výměře 352 m2 a díl „e“ z p.č. 92/101 EN o výměře 38 m2 za díl „c“ z p.č. 608 PK o výměře 144 m2 vše v k.ú. Filipová dle geometrického plánu č. 188-764/2010 s tím že náklady ve výši 23 150 Kč na geometrický plán a náklady vkladu hradí Obec Loučná nad Desnou jako úhradu rozdílu ve výměrách. – účelem smlouvy je majetkoprávní vypořádání pozemků pod a kolem komunikace 1b v místní části Filipová.

470. Souhlas s převodem (odkupem) části pozemku p.č. 700/1 v k.ú. Kociánov dle oddělení geometrickým plánem z majetku TJ Spartak Loučná nad Desnou na Obec Loučná nad Desnou za účelem vypořádání pozemků pro rekonstrukci dolní části parku  -  návrh ceny 1,-Kč/m2

471. Prodej pozemku  p.č. 18/2, orná půda o výměře 279 m² v kú Kociánov  za cenu 500,- Kč/m³ panu Ing. Z. C. – majitel 18/1 – jedná se o přístupovou . komunikaci

 472. Dohodu o údržbě a opravách vodovodu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Šumperskou provozní  vodohospodářskou společností a.s. týkající  se stavby  parkoviště  před kulturním domem

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje :

473. Digitalizaci kronik  Obce Loučná nad Desnou dle předložené nabídky  TDZ s.r.o.

474. Souhlas s umístěním závory na parcele 859/1 k.ú. Kociánov – LC Vernířovická pro Lesy ČR, s.p.v místě nad Lesní správou Loučná nad Desnou dle přiloženého návrhu

 

475. Zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou bere na vědomí:

 1. Stav  stavebních a dalších prací

- práce  na zdravotním středisku  ( změna způsobu vytápění objektu a realizace  ordinace  dětského lékaře)

-  práce na místních komunikacích

- MK za bývalou družinou

- MK chat. oblast Kouty nad Desnou ( okolo rybníka)

- Obnova VO chat. oblast Kouty nad Des.

- obnova oplocení a bran  u budovy OÚ

a další

 1. Projektové práce k dotačním žádostem
 2. Protipovodňový varovný systém – rozmístění čidel
 3. Studie venkovního  balneoparku - návrh
 4. Informace o postupující digitalizaci ze strany  Českých radiokomunikací a.s.
 5. Sdělení ve věci  Národního parku Jeseníky a nadále trvá na svém stanovisku
 6. žádost ze strany p.J. Ř.ve věci stavu komunikace na p.č. 1532 v Rejhoticích  a ukládá  starostovi obce  věc řešit hlavně ve vztahu  k majetku obce
 7. Dárce , kteří předali dar obci za rok 2011
 8. Bere na vědomí předloženou  zprávu  auditora za rok 2010 na Svazek obcí  údolí Desné  a nemá vůči této připomínek
 9. Stav ve věci přípravy  a rozpočet na realizaci  části cyklotrasy  v úseku r.d. Foučkových – most I/44 ( odbočení areál p. K. ) a ukládá  starostovi obce  realizovat další nutné kroky – zaměření komunikace, majetkové vypořádání atd.
 10. Stav ve věci  přípravy na údržbu  běž. tras

-hlavní magistrála Vřes. Studánka – ČHS – chata Švýcárna, nedostatek fin prostředků může ohrozit údržbu těchto tras

 1. Anonymní sdělení – dotazy, na které bohužel  nemůžeme z důvodu, že není komu, odpovědět
 2. Zápis č.3/2011 z jednání Předsednictva Svazku  obcí údolí Desné
 3. Proběhnutou besedu s dětmi ze 3.třídy základní školy ze strany obce týkající se organizace  obce  a další
 4. Stav ve věci  turistických tras v oblasti Mravenečníku a horní nádrže PVE Dlouhé stráně – odvolání ze strany KČT Šumperk- Jeseník, předseda značkařského obvodu
 5. Výsledky sbírky „ Bílá pastelka „  - v Loučné se  vybralo  2995,- Kč
 6. Rozpor stávajícího ÚPD obce  s ZUR Ol. kraje ve vztahu  k přeložce  I/44 a ukládá starostovi obce  věc řešit ve vztahu k novému ÚPD obce
 7. Návštěvu starostů  organizovanou MAS Šumperský venkov a MAS  Horní Pomoraví, prezentace  projektů realizovaných obcí
 8. Stav ve věci  údržby břehových porostů  v souvislosti s protipovodňovou prevencí
 9. Sdělení Ol kraje ve věci  rekonstrukce silnice  III. třídy č. 3696 – I. etapa  plánovaná na rok 2012
 10. Kulturní akce  plánované ze strany obce  do konce  roku 2011  a začátek roku 2012
 11. Konání fotbalového turnaje  seniorů v družebním městě Sosnicowice
 12. Text článku o obci  do časopisu „Karlova studánka“
 13. Výsledek provozu miniaturgolfu
 14. Protokol  o výsledku  veřejnoprávní kontroly organizace :

      -Základní škola , Loučná nad Desnou, okres Šumperk

      -Mateřská škola,Loučná nad Desnou, příspěvková organizace

26. Námitku o vydržení pro pozemek – p.č. 412/2 (st.80 PK) a 584 (st. 27 PK) v k.ú. Kouty nad Desnou pro LČR dle sdělení č.j. OULO 1398/2011. Obec určitě poslala žádost o převodu  pozemků na Lesy ČR s.p. , které byly  historickým majetkem  obce

 

 

Zastupitelstvo obce ukládá :

 1. Místostarostovi obce nadále  důsledně  ve spolupráci  se SOÚD trvat na provedení odstranění zeleně  v průtočném profilu resp.  v profilu  50 leté vody  v katastrálních územích obce
 2. Starostovi obce  nalézt  doklad , kterým  obec žádala  Lesy ČR s.p.  o vydání svého historického majetku

 

 

 

starosta                                    Ing. Pavel Martínek             .................................................

 

ověřovatelé zápisu               p. Bohumil Tkadlec                       ..................................................

 

                                                p. Pavel Tříska              ...................................................

 

zapisovatelka                           pí.Helena Tkadlecová             ...................................................

Zveřejněno: 1. 12. 2011

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ konaného 28.11.2011

Zpět nahoru