Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 02. 10. 2022
a svátek má Olivie a Oliver

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Elektronická podatelna

 

Elektronická adresa elektronické podatelny:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Uvedená elektronická adresa je určena jako jediná k příjmu datových zpráv (zpráv podepsaných elektronickým podpisem) podle nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů

Elektronická podatelna je určena pro příjem veškerých datových zpráv doručovaných Obecnímu úřadu Loučná nad Desnou.

Adresa pro osobní a poštovní přijímání datových zpráv na technických nosičích

Loučná nad Desnou č.p. 57 ukázat na mapě
78811 Loučná nad Desnou

Otevírací doba podatelny

Pondělí: 6:30 - 11:15, 11:45 - 17:00
Úterý: 6:30 - 11:15, 11:45 - 15:00
Středa: 6:30 - 11:15, 11:45 - 17:00
Čtvrtek: 6:30 - 11:15, 11:45 - 15:00
Pátek: 6:30 - 11:00

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv

Doručení datové zprávy se potvrzuje odesílateli zasláním datové zprávy, pokud je z přijaté datové zprávy možné zjistit elektronickou adresu odesílatele. Součástí zprávy o potvrzení doručení je:
- uznávaný elektronický podpis oprávněného zaměstnance obecního úřadu
- datum a čas kdy byla datová zpráva doručena
- identifikátor datové zprávy.

Vzor datové zprávy

Potvrzení doručení datové zprávy

Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Obecního úřadu Loučná nad Desnou podatelna@loucna-nad-desnou.cz DD/MM/RRRR v HH/MM/SS.

Identifikátor dokumentu:
Dobrý den, oznamujeme Vám, že Vaše podání č……./……. ze dne DD/MM/RRRR v HH/MM bylo přijato podatelnou naší organizace Obec Loučná nad Desnou [IČ 00302953]

Vaše podání však NEBYLO/BYLO digitálně podepsáno.
Podání zpracovala podatelna – Obec Loučná nad Desnou

V Loučné nad Desnou dne DD/MM/RRRR
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Vaše identifikace:

Technické parametry přijímaných datových zpráv

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech: html, pdf, doc, jpg, případně dalších běžně používaných formátech datových zpráv, v nezašifrované podobě. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je daný formát akceptovatelný.

Technické parametry fyzických nosičů, na nichž lze předávat datové zprávy:

Datové zprávy jsou přijímány na 3,5´´disketách se souborovým systémem FAT, dále na CD, DVD, ZIP, případně dalších technických nosičích. V případě pochybností vzneste dotaz na naši e-podatelnu, kde Vám naši pracovníci sdělí, zda je nosič akceptovatelný.

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý software, není zpracovávána.

Vyřizování dotazů týkajících se provozu elektronické podatelny:

Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu podatelna@loucna-nad-desnou.cz, případně na poštovní adresu obecního úřadu.

Seznam jmen oprávněných zaměstnanců obecního úřadu, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát:

Kvalifikované certifikáty vydala První certifikační autorita a.s. (I.CA)

Seznam právních předpisů, podle kterých je možné vůči orgánu veřejné moci činit právní úkony v elektronické podobě a náležitosti těchto úkonů, zejména náležitosti týkající se použití uznávaného elektronického podpisu podle § 3 odst. 1 písm. i) nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů.

1. zákon č. 500/2004 Sb., správní řád (správní řád, §19)

2. zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků (§21)

3. zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (§13)

4. zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí (§3)

5. zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech (§4)

6. zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách (§91)

Obecně

Podání lze činit ústně do protokolu, písemně nebo prostřednictvím datové zprávy (v elektronické podobě) opatřené zaručeným elektronickým podpisem. Datovou zprávou se rozumí elektronická data, která lze přenášet prostředky pro elektronickou komunikaci a uchovávat na záznamových médiích, používaných při zpracování a přenosu dat elektronickou formou.

Elektronickým podpisem se rozumí údaje v elektronické podobě, které jsou připojené k datové zprávě nebo jsou s ní logicky spojené a které slouží jako metoda k jednoznačnému ověření identity podepsané osoby ve vztahu k datové zprávě. Zaručenost elektronického podpisu vyplývá z jeho vytvoření a připojení k datové zprávě pomocí prostředků, které podepisující osoba může udržet pod svou výhradní kontrolou. Elektronický podpis je k datové zprávě připojen takovým způsobem, že je možno zjistit jakoukoliv následnou změnu dat. Výše uvedené náležitosti elektronického podpisu zaručuje certifikát, vydaný k tomu oprávněnou osobou.

Speciálně:

Ad.1.
Podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je nutné označit poskytovatele certifikačních služeb nebo svůj certifikát připojit k podání.

Ad.2.
Podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků je nutné označit poskytovatele certifikačních služeb nebo svůj certifikát připojit k podání.

Ad.3.
Při podávání žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím je nutné podání v elektronické podobě opatřit identifikací žadatele.

Ad.4.
Při žádání o informaci o životním prostředí elektronicky je vždy nutné doplnit žádost písemně nebo ústně do protokolu.

Ad.5.
Při žádání o vydání nového občanského průkazu z důvodů skončení platnosti občanského průkazu uplynutím doby v něm vyznačené, je žadatel povinen k žádosti připojit digitální zpracování své fotografie a svého podpisu. Byla-li žádost o vydání občanského průkazu podána elektronicky, odevzdá občan dosavadní občanský průkaz při převzetí nového občanského průkazu.

Ad.6.
Nabídka v otevřeném řízení, žádost o účast v užším řízení, v jednacím řízení s uveřejněním a v jednacím řízení bez uveřejnění může být učiněna pouze listinou s originálem podpisu osoby oprávněné jednat za uchazeče nebo zájemce nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu.
V případech, kdy je tímto zákonem vyžadována písemná forma právního úkonu, se za písemný právní úkon považuje i právní úkon učiněný elektronickými prostředky, splňuje-li požadavky stanovené pro písemnou formu občanským zákoníkem.
Obec jako zadavatel může rozhodnout, že v zadávacím řízení mohou být právní úkony podle věty první rovnocenně činěny elektronicky podepsané zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu.

Datové zprávy, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky orgánu a občany.

Zveřejněno: 7. 7. 2011

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Informace dle zákona 106/1999 Sb  >  Elektronická podatelna

Zpět nahoru