Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 28. 10. 2021

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ konaného 2.3.2011

Obnova automobilového parku

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU  KONANÉHO DNE 2.3.2011 V 17 00 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO  ÚŘADU

 

Veřejné zasedání  bylo řádně svoláno

Počet zúčastněných  zastupitelů obce : 9

Omluveni . 2

Neomluveni :  0

Ověřovatelé zápisu : p.Tkadlec,p. Ing. Pospíšil

Zapisovatel : pí. Jelínková

 

Program veřejného zasedání :

 1. Uvítání přítomných
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Schválení programu veřejného zasedání
 4. Obnova automobilového parku – nákup aut, prodej automobilu, pojištění nového parku
 5. Pronájem památek
 6. Výběr dodavatele energií
 7. Nákup mobilních telefonů
 8. Rozmístění zabudovaných kontejnerů , pořízení automobilu na odvoz kontejnerů
 9. Smlouva o dílo  - obnova soc. zařízení v ZŠ
 10. Dopis na Povodí Moravy s.p.  ve věci odstranění stavebních  závad na řece Desné
 11.  Pronájem kulturního domu – cena
 12. Dohoda o dopravní obslužnosti
 13. Patronát nad akcí Dogtrekking 2011
 14. Výsledek hospodaření základní školy
 15. Smlouva o výpůjčce
 16. Likvidace odpadů – soukromé subjekty
 17. Revokace bodu č.107 aktuální seznam dětí
 18. Most Rejhotice  - úhrady  kupní ceny formou akcií
 19. Dar. smlouva Olom. kraj  - výpočetní technika
 20. Žádost o dotaci – objednávka služeb na podání  žádosti
 21. Dohoda o ukončení nájmu vozidla  - údržba běžeckých tras
 22. Smlouva o nájmu movitých věcí – údržba běžeckých tras
 23. Jednotný odbavovací systém
 24. Rozpočtové změny dle seznamu
 25. Kanalizace Filipová  - nabídka proj prací
 26. Obnova zámecké zdi  - projekt
 27. Žádost  o zastavení exekuce Jaromír Zugar
 28. Rozhledna Přemyslov – umístění
 29. Nabytí pozemku p.č. 719/2 kú Kociánov
 30. Smlouva o zřízení věcného břemene
 31. Prodeje pozemků
 32. Podání žádosti o  dotaci – oranžové schody pro ZŠ
 33. Zařazení polní cesty do pasportu komunikací
 34. Ostatní
 35. Na vědomí
 36. Podněty  a  náměty občanů
 37. Závěr, poděkování za účast

Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen . K jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

 

USNESENÍ A ZÁVĚR VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 2.3.2011

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

132. Nákup automobilu na rozvoz obědů model : Nové  Kangoo , verze 1,6 16V 78 kW/105k Euro 5 Authewtique v barvě červené v ceně 253 000,- Kč včetně DPH.

133. Nákup automobilu  Škoda Octavia v ceně do 330 tis Kč formou úvěru s úhradou akontace  50% a splátkami rozdělenými do 4 let..

134. Prodej automobilu Škoda Felicia combi LXI EFF 653 , rok výroby 1997 ( najeto 103 000 km ) nejvyšší cenové nabídce  předložené do 11.3.2011 starostovi obce 

135. Pojištění vozového parku obce  hromadným způsobem ( flotila )

136.Smlouvu o nájmu movitých věcí  mezi Obcí Loučná nad Desnou a Národním památkovým ústavem  týkající se pronájmu  památek dle seznamu.

137.Umístění památek  dle určení starostou obce  ( budova obecního úřadu, budova kulturního domu )

138. Realizaci pískovcového soklu pod bustu  v identickém provedení jako je pod sochou Múzy v kulturním domě .

139.Připojištění majetku t.j. zapůjčených památek proti ztrátě ,případně poškození

140.Realizaci výběru dodavatele energií, telef. služeb prostřednictvím společného výběrového řízení v rámci SOÚD.

141.Nákup nových mobilních telefonů nezbytně nutných  vzhledem  k jejich techn. stavu dle určení starostou obce . ( velitel  JSDH  a případně další )

142. Plošné rozmístění vestavěných kontejnerů na třídění odpadů po celé obci, kde to bude vzhledem  k dotačním a dalším podmínkám možné ( pro podávanou žádost o dotaci ) a pořízení svozového automobilu   na odvoz kontejnerů v rámci žádosti o dotaci .

143.Smlouvu o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a Bartelem Tomášem  týkající se rekonstrukce  sociálních zařízení v ZŠ Loučná nad Desnou .

144. Dopis Povodí Moravy  s.p. a Lesy ČR  s.p. resp. výzvu k odstranění poškození t.j.  závad na řece Desné  ) poškozené těžké záhozy, boční opevnění, zpomalovací stupně, vyčištění retenčních  přehrážek na řece Hučivé Desné atd. )

145. Cenu za pronájem kulturního domu na konání akcí nekomerčního charakteru, tj. svatby,  křtiny- životní jubilea atd. ve výši 2 000,- Kč/ den.

146. Dohodu o spolufinancování ostatní dopravní obslužnosti  v roce 2011 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Městem Šumperk.

147. Patronát nad akcí  Dogtrekking 2011  - stezkou vlka konanou ve dnech 25.8. – 28.8.2011.

148. Výsledek hospodaření Základní školy Loučná nad Desnou , okres Šumperk , PO, za rok 2010 : ztráta v částce – 15 156,99 Kč.

149.Vyrovnání vykázané ztráty hospodaření Základní školy Loučná nad Desnou , okres Šumperk , PO, za rok 2010 v částce 15 156,99 Kč v účetním období 2011 z rezervního fondu Základní školy Loučná nad Desnou , okres Šumperk , PO.

150.Smlouvu o výpůjčce  mezi Obcí Loučná nad Desnou a Kociánov s.r.o. týkající se objektu budovy č.p. 142 se st. p.č. 489 a pozemek p.p.č. 1477/1, čímž zůstává v platnosti bod usnesení č..1108 ze 17.2.2010 a ruší se usnesení č. 1310 z 11.10.2010.

151.Předání podnikatelských  subjektů, kteří nedodali směrnici  resp. informace o likvidaci  a třídění odpadů, aby byli  ve formě seznamu předání na MěÚ  Šumperk , odd. život. prostředí k provedení kontroly.

152.Revokaci bodu usnesení č.107z veřejného zasedání konaného dne 24.1.2011 s tím, že výše podpory bude stanovena  dle aktuálního seznamu dětí .

153.Úhradu kupní ceny  536 000,- Kč za most přes řeku Desnou v kú Rejhotice  akciemi společnosti  v jejich nominální hodnotě tj. 536 ks akcií.

154.Darovací smlouvu mezi Olomouckým krajem  a Obcí Loučná nad Desnou týkající se výpočetní techniky., která byla zapůjčena  knihovně obce  v rámci  projektu Internetizace  knihoven  Olomouckého kraje .

155.Objednávky na EKO POINT , s.r.o. ve věci zpracování žádosti o dotaci na pořízení komunální techniky.

156.Dohodu o ukončení nájmu vozidla  na úpravu běžeckých lyžařských  tratí mezi Obcí Loučná nad Desnou a Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu .

157.Smlouvu o partnerství   a vzájemné spolupráci   mezi Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu a Obcí Loučná nad Desnou.

158.Smlouvu o nájmu movitých věcí  mezi Obcí Loučná nad Desnou a Jeseníky – Severní hřeben  o.s. týkající se nájmu sněžného pásového vozidla  Pisten Bully 100.

159.Záměr obce realizovat v údolí Desné ( kú Obce Loučná nad Desnou ) jednotný odbavovací systém ve všech lyžařských  střediscích  a za tímto účelem  zpracovat projekt a podat žádost o dotaci v rámci ROP případně jiných programech .

160. Rozpočtové změny dle seznamu .

161.Realizaci  projektové dokumentace  v souladu s předloženou nabídkou  Ing. Pilaře na realizaci splaškové kanalizace.

162.Smlouva  o dílo č.201101 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Petrem Heřmanským týkající se  projektu obnovy ohradní zdi zámeckého parku.

163.Umístění rozhledny  na parcele  č. 268 /1 v kú Přemyslov a zaslání dotazu na vlastníka pozemku zda s uvedeným umístěním a stavbou souhlasí.

164.Revokaci  z usnesení zastupitelstva obce ze dne  24.1.2011  bodu  120 pro pozemek  část  124/1 kú Kociánov  a bodu 121 – pro  pozemek  část 125/1 kú Kociánov v textu, že kupujícím se stává  KSS Seidla  s.r.o.

165.Nabytí pozemku p.č. 719/2 k.ú. Kociánov bezúplatným převodem do majetku obce z majetku České republiky s příslušností hospodařit - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

         (Jedná se o pozemek u brány do zámeckého parku naproti restaurace Na staré poště. Usnesením 580. z 23.6.2008 bylo schváleno požádání o převod pozemku, bodem usnesení č. 64 z 8.12. byly schváleny podmínky pro smlouvu na převod, nyní se schvaluje nabytí pozemku do majetku)

166. Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Povodí Moravy s.p. jako povinným a obcí Loučná nad Desnou jako oprávněným spočívající v právu uložit a provozovat stavbu „stavební objekt 12.3. LÁVKA ZÁPAD“ k pozemkům 1638/50 v k.ú. Rejhotice a 557/17 v k.ú. Kouty nad Desnou jak plyne z geometrických plánů  za úplatu 12000 Kč (včetně DPH)

            (Jedná se o koryto řeky pod lávkou přes řeku Divoká Desná v lyžařském areálu Kouty)

167. Prodej pozemku – část parcely KN 11, zahrada, výměra celkem 1996 m2, prodávaná část po zpracování geometrického plánu 25 m2,  v katastrálním území Kociánov,  žadatel P. a R. M. 100 Kč/m2, odprodej dle dříve stanovených podmínek(Jedná se o pozemek pod garáží, dříve vydán souhlas ke stavbě, pozemek pronajat stavebníkům) 

168. Souhlas s oddělením pozemku část KN 11 pro zhotovení geometrického plánu a následný odprodej pozemku pod garáží manželů M..

169. Souhlas s podáním žádosti ze strany zřizované organizace Základní škola Loučná nad Desnou – příspěvková organizace k Nadaci ČEZ  do programu „Oranžové schody“ a s přijetím nadačního příspěvku a dofinancováním ze strany zřizovatele na realizaci výtahu do budovy ZŠ .

170. Podání žádosti o dotaci na realizaci Veřejného osvětlení Kouty z Programu obnovy venkova  2011, Olomoucký kraj.

171. Za účelem zřízení přístupové cesty k parcele pro výstavbu p.č. 470 k.ú. Rejhotice  zařadit stávající polní cestu na p.č. 1626/2 v k.ú. Rejhotice do pasportu komunikací obce jako účelovou komunikaci a podat žádost o úplatný nebo bezúplatný převod této parcely na Pozemkový fond České Republiky za účelem převedení do majetku obce.

(Jedná se  o přístupovou komunikaci ze silnice I/44 k domu paní Fricové a manželů Kulichových v Rejhoticích nad Zálesím)

 

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje :

172. Souhlas  se zastavením exekuce  vůči povinnému  J. Z.  , bytem  Šumperk

 

173. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

1.      Investiční akce na rok 2011

2.      Sdělení Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava  - Dokončení sportovně  rekreačního areálu Kociánov

3.      Strategie obce – rozvojový plán obce 2011 – 2021

4.      Žádosti o dotace  - stav ( podáno )

-         obnova VO  Kouty nad Desnou , Rejhotice

-         hřiště ZŠ  ( posilování )

-         zahrada MŠ ( doplnění herních prvků )

-         automobil – rozvoz obědů

-         JSDH – doplnění vybavení

-         Kanalizace obce  - úhrada 50% vlastního podílu

-         Výtah ZŠ

-         Lávka ČHS

 

5.      Projektová příprava Filipová

6.      Přehled projektů

-         projekt střed obce ( zeleň , komunikace )

-         chodník Rejhotice

-         inž. sítě Filipová, chodník Filipová

-         spoj. chodník

-         zámecký park – spodní část

-         veřejné osvětlení – Rejhotice , Kouty nad Desnou

-         ochranná zeď zámeckého. parku

7.      Stav ve věci projednávání obnovy zámecké zdi

8.      Sčítání lidu – informace

9.      Žádosti o pronájem rybníka Kocián, AVZO TSČ ČR ZO rybník Kociánov – sdělení

10.  Sdělení Nadace ČEZ – dar

11.  Likvidace společnosti Jokma  s.r.o. – zlikvidováno

12.  Stavba roku 2010 – kulturní dům, zám. park

13.  Stav ve věci prodeje  domu č.p. 164 Rejhotice

14.  Rušení poboček České pošty

15.  Kontrola  dotace – zateplení  budovy  OÚ , návrh  zprávy  o auditu operace  č. 015-0-1-2011 OP ŽP

16.  Zápis a  usnesení Předsednictva  SOÚD ze dne 17.2.2011 a zápis  a usnesení z val. hromady  ze dne 17.2.2011

17.  Lesy ČR na bývalé komunikaci III.třídy propojující Loučnou nad Desnou  a Vernířovice provedly demontáž, tzn. odstranění svodidel   a tyto nahradily oborním plotem, který posunuly ) neprovedly oznámení majiteli komunikace .

18.  Stav v počtu dětí přihlášených do I.. třídy ZŠ.

 

 

 

 

Starosta obce                                       Ing. Pavel Martínek            ............................................

 

 

Ověřovatelé zápisu                          p.Bohumil Tkadlec                 ............................................

 

 

                                                            Ing.Miroslav Pospíšil              ...........................................

 

 

Zapisovatelka                                       pí.Jana Jelínková                     ..........................................

Zveřejněno: 8. 3. 2011

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ konaného 2.3.2011

Zpět nahoru