Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 28. 10. 2021

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce z 31.3.2010

Výběrové řízení - Dodávka a oplocení kašen

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 31.3.2010 V 17 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

 

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.

Počet zúčastněných zastupitelů obce:    7

Omluveni:                                                         4

Neomluveni:                                                     0

Ověřovatelé zápisu: p. Bohumil Tkadlec, pí. Marie Vystavělová

Zapisovatel: pí. Helena Tkadlecová

 

Program veřejného zasedání:

1.      Uvítání přítomných

2.      Volba ověřovatelů zápisu

3.      Schválení programu veřejného zasedání

4.      Rozšíření sportovně – rekreačního areálu Kociánov

5.      Rekonstrukce dolní části zámeckého parku  veřejná zakázka II. etapa

6.      WC pro invalidy v budově OÚ – smlouva

7.      Koordinátor BOZP – stavba kanalizace + ČOV

8.      Zateplení fasády školní jídelny – smlouva

9.      Rozšíření sportovního areálu Kociánov – autorský dozor

10.  Obnova zámecké zahrady – audit

11.  Žádost o pomoc k získání  dotace od Nadace ČEZ

12.  Žádost  o dotaci  na Ol. kraj – očkování dívek

13.  Kulturní léto  - finanční podpora

14.  Hospodářský výsledek  

15.  Navýšení rozpočtu pro ZŠ

16.  Výjimka z počtu dětí pro ZŠ

17.  Žádost o úhradu poplatků  paušální platbou

18.  Příspěvek Charitě Šumperk

19.  Realizace a obnova komunikací

20.  Prohlášení obce ve věci vynětí pozemků

21.  Převod a prodej majetku

22.  Vyřazení hmotného investičního majetku

23.  Sdělení JAPEDA SUNRICE s.r.o.

24.  Zapůjčení obrazů na výstavu

25.  Realizace závěsného kmene

26.  Změny rozpočtu

27.  Na vědomí

28.  Ostatní

29.  Podněty a náměty občanů

30.  Poděkování za účast, závěr

Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen a k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

 

USNESENÍ A ZÁVĚR VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 31.3.2010

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

1120.      Smlouvu o dílo  mezi obcí Loučná nad Desnou a Gordion s.r.o.  týkající se přípravy a průběhu  veřejné zakázky  na stavební práce  „ Rozšíření sportovně – rekreačního  areálu Kociánov

1121.      Smlouva o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a ZAHRADA –PARK-KRAJINA s.r.o. týkající se „ Rekonstrukce dolní části zámeckého parku – II.etapa

1122.      Smlouva o dílo č. B2010/1 mezi Obcí Loučná nad Desnou  a Richter Petr  - ZEDNICTVÍ týkající se vybudování WC pro invalidy v budově OÚ Loučná nad Desnou

1123.      Mandátní smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou  a BEZPEČNĚ STAVBY s.r.o. týkající se koordinátora BOZP na staveništi.“ Snížení znečištění vod v obci Loučná nad Desnou „

1124.      Smlouvu o dílo  mezi Obcí Loučná nad Desnou a Bartel Tomáš týkající se zateplení fasády školní jídelny

1125.      Smlouvu o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Petrem Heřmanským týkající se autorského dozoru  na stavbě   „Rozšíření  sportovně rekreačního areálu  Kociánov „

1126.      Smlouvu o dílo  mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Annou Srovnalovou , auditorem  na provedení auditu  projektu  - Obnova zámecké zahrady v Loučné nad Desnou

1127.      Zaslání dopisu vedoucímu provozu  ČEZ , a.s vodní elektrárny  ve věci pomoci zajištění příspěvku  z Nadace ČEZ pro základní školu v Loučné nad Desnou týkající se realizace přírodovědné laboratoře

1128.       Podání žádosti o dotaci na Olomoucký kraj v rámci dotačního programu  pro oblast zdravotnictví pro rok 2010 s určením  na očkování dívek proti rakovině děložního čípku  věkovou skupinu od 13 do 18 let

1129.      Realizaci kulturního léta Obce Loučná nad Desnou  2010 v maximální částce 100 tis Kč s tím, že na 1 žadatele  činí maximální částka 30 tis Kč pro období 06 – 09/2010

1130.      Hospodářský výsledek mateřské školy za rok 2009 a převod kladného hospodářského výsledku ve výši 50 362,38 Kč do rezervního fondu mateřské škol

1131.      Navýšení rozpočtu mzdových  prostředků pro základní školu dle žádosti  ředitelky Mgr. Věry Turkové ze dne 23,3.2010 o 200 tis Kč

1132.      Výjimku v počtu žáků v základní škole pro školní rok 2010/11 dle žádosti Mgr. Věry Turkové ze dne 23.3.2010 na cca 115 žáků.

1133.      Placení  poplatků  z  ubytovací  kapacity  a poplatků  za lázeňský a rekreační pobyt  formou paušálu poplatku  pro   ZO odborového  sdružení  železničářů,   ČD DKV  Olomouc,   U Podjezdu 1 ;  773 01 Olomouc   formou čtvrtletních splátek  do konce roku 2012  dle určení starostou  obce v návaznosti na novou výši poplatku.

1134.      Poskytnutí příspěvku Charitě Šumperk na rok 2010 ve výši 5 tis Kč

1135.      Realizaci komunikace  v úseku od r.d. Šmaterových k budově bývalé školní družiny dle projektu Projekce s.r.o.

1136.      Realizaci rozšířené asfaltové komunikace  nad školním hřištěm v souladu  s proj. Dokumentace  - realizace středu obce II. etapa .

1137.      Realizace opravy komunikace v chatové oblasti u úseku silnice I/44 ČHS  ) odbočení vlevo ) po kontejner ( napojení na již dříve obnovený úsek komunikace)

1138.      Prohlášení obce , že obec nezmění své stanovisko  k pozemkům p.č.172/5 kú Filipová ve vlastnictví p. Frýborta s určením na výstavbu rodinných domů Obec tímto ale nemůže ovlivnit stanovisko dalších subjektů, které může být negativní

1139.      Převod majetku – teplovod ÚT a rozvod TUV na pozemcích p.č. 631/4, 631/5, 631/7, 631/8 v k.ú. Kociánov mezi plynovou kotelnou (bez č.p.) a bytovými domy č.p. 21, 23, 26, 79, 80, 81, 82 v místní části Loučná nad Desnou, v Loučné nad Desnou ,dle žádosti provozovatele kotelny MUROM a.s. Praha za 1 Kč. (Obec obdržela rozvody převodem správy majetku do správy v roce 1979 a 1980 v pořizovací hodnotě 165564 Kč a 208791 Kč, nabyvatel hradí současně probíhající opravu)

1140.      Prodej domovní kotelny na zemní plyn v domě č.p. 78 Loučná nad Desnou, sestávající z nebytových prostor (nebytová jednotka 78/12), technologického zařízení a rozvodů kotelny, dle znaleckého posudku za cenu 740 tis Kč – nabídnout vlastníkům bytů v domě s předkupním právem za cenu 740 tis  Kč, v případě nezájmu o odkoupení nabídnout k veřejnému prodeji.

1141.      Prodej pozemku parcela č. 59/1 – zahrada,  o výměře 294 m², v katastrálním území Kociánov, v Loučné nad Desnou p. P. G. bytem  Loučná nad Desnou ; 788 11 za cenu 50 Kč/m² , s provedením odprodeje dle dříve schválených podmínek.

1142.      Pronájem bytu č. 6: 1pokoj s kuchyňským koutem a příslušenstvím v bytovém domě č.p. 164 Rejhotice o výměře 30,65 m² + 16 m² kolna za nájemní cenu současného maximálního regulovaného nájemného pro danou kategorii bytu zájemci o pronájem : P. Ch.  Loučná nad Desnou

1143.      Vyřazení hmotného  investičního majetku dle seznamu

1144.      Sdělení JAPEDA SUNRISE s.r.o.  ve věci nabídky  na užívání zámecké kaple

1145.      Zapůjčení obrazů Lyrické Jeseníky na výstavu v šumperském divadle

1146.      Realizaci  závěsného průřezu  kmene  modřínu dle návrhu p. Jaroslava Mináře

1147.      Pokácení 2 ks lip vedle budovy obecního úřadu z důvodu  zdravotního stavu a ohrožení pro veřejnost

1148.      Smlouvu o dílo  mezi Obcí Loučná nad Desnou  a ing. Arch. Michaelou Šťastnou týkající se Tančírny Loučná nad Desnou – interiér – technická spolupráce

1149.      Smlouvu o dílo  mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Arch Vít Janků autorský dozor  „ víceúčelová  hala  v areálu u rybníka Kocián   v Loučné nad Desnou

1150.      Podání žádosti na NPÚ Olomouc o zapůjčení věcí ze zámku Velké Losiny  ( depozitáře ) 1 ks busty Alberta Kleina, 1 ks busty Franze Kleina , 1 ks portrétu Alberta Kleina , 1 ks portrétu Franze Kleina  a obrazu  ( pohled ) Loučná nad Desnou ( zámek, přádelna lnu, pivovar )

1151.      Realizaci knihy Loučná nad Desnou a Kouty nad Desnou ve fotografiích dle nabídky Jiřího Marečka

1152.      Smlouvu o dílo  mezi Obcí Loučná nad Desnou a Allanem Doupalem , kamenosochařem  týkající se restaurování dvou vodních nádrží v zámeckém parku

1153.      Změnu zakladatelské listiny Kociánov s.r.o.  v těchto bodech a textu :

1.      Sídlo společnosti  : Rejhotice 142,788 11 Loučná nad Desnou

2.      článek IX

cc) Zřizuje se dozorčí rad a. Dozorčí radu tvoří  tři členové voleni valnou hromadou

1154.      Odvolání p. Bohumila Tkadlece  bytem Loučná nad Desnou 72 ;788 11  z místa jednatele společnosti Kociánov s.r.o.

1155.      Že bere na vědomí skončení funkčního období členů dozorčí rady – ukončení funkcí

1156.      Volbu nových členů dozorčí rady :

Jana Jelínková, bytem Loučná nad Desnou 75 ; 788 11

p. Bohumil Tkadlec, bytem Loučná nad Desnou 72 ;788 11 

p. Ing. Jan Turek , bytem Kociánov 47,  Loučná nad Desnou ; 788 11

1157. Výsledek výběrového řízení na realizaci zakázky „Dodávka a montáž oplocení kašen a branek včetně stavebních prací“

1.                 Umělecké kovářství-zámečnictví SIDERAS – AMBRO, Michal Ambros – VÍTĚZ

2.                 Umělecké kovářství a zámečnictví Radek Spurný

3.                 JACOBO EUROPE CZ, a.s., Petr Látal

4.                 Kovářství Maršíkov, Martin Macek

5.                 Hefaistos – umělecké kovářství a zámečnictví,Horký Miroslav

       a objednávku na realizaci zakázky.

 

1158.  Výsledek výběrového řízení na realizaci zakázky „Dodávka zahradní techniky –   zahradní traktor,plotostřih“

1.           MAREK zemědělská technika s.r.o. - VÍTĚZ

2.           AGROTIP Opava, s. r. o.

3.           TEROP spol.s.r.o. - středisko Smiřice

4.           Agrotip - Široký s.r.o. středisko Dolní Radechová

5.           STROM PRAHA a.s. divize Střed - středisko VGP Park

a objednávku na realizaci zakázky.

1159.      Podání žádosti o odkoupení a následné odkoupení pozemku p. č. 755/4 o výměře 81 m2, zahrada, v k. ú. Kociánov od Pozemkového fondu ČR (jedná se o pozemek pod chodníkem vedle silnice I/44 mezi rybníkem Kocián a benzínovou pumpou).

1160.      Podání žádosti o odkoupení a následné odkoupení pozemku p. č. 828/1 o výměře 1880 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k. ú. Kociánov od Lesy ČR, s.p. (jedná se o komunikaci kolem rybníka Kocián a mezi rybníkem Kocián a Rybářskou baštou, tančírnou a bývalými zahrádkami).

1161.      Podání žádosti o odkoupení a následné odkoupení části pozemků ve zjednodušené evidenci p. č. 11 PK o výměře 90 m2, p. č. 43/102 EN o výměře 94 m2, p. č. 49 PK o výměře 251 m2, p. č. 60/3 GP o výměře 1272 m2, p. č. 70/102 EN o výměře 168 m2, vše v k. ú. Kouty nad Desnou od Pozemkového fondu ČR (jedná se o místní komunikaci Kouty nad Desnou - Anín).

1162.      Podání žádosti o odkoupení a následné odkoupení pozemku ve zjednodušené evidenci    p. č. 236/2 PK o výměře 60 m2 v k. ú. Kouty nad Desnou od Pozemkového fondu ČR (jedná se o autobusový záliv v Koutech nad Desnou naproti Hotelu Musil).

1163.      Zaslání dopisu ve věci nezaměstnanosti Hejtmanovi Olomouckého kraje

1164.       Rozpočtové změny  dle seznamu

 

 

 

1165. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

 1. 1 Sdělení Policie ČR, dopravního  inspektorátu  ve věci nebezpečné silniční vegetace u silnice I/44 a odpověď k tomuto problému.
 2. Sdělení , resp. Nabídku  JAPEDA SUNRICE s.r.o.  ve věci  užívání zámecké kaple
 3. Provedenou kontrolu přechodů pro chodce  v Obci Loučná nad Desnou a odpověď k tomuto sdělení
 4.  Pozvánku na řádnou valnou hromadu  společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk , a.s. s tím, že obec nebude  k účasti schvalovat zástupce
 5. Seznam možných žádostí na dotace  2011 na Olomoucký kraj a další
 6. Sdělení ing. Vlastimilu Riedlovi poté, co podal žádost o předložení darovací smlouvy  , že celá záležitost  tj. jednání  bylo dáno na vědomí Mgr.Milanu Palkovičovi a farní obci zastoupené p. Vilémem Menšíkem
 7. Zápis č, 4/2010 a Usnesení č. 4/2010 z jednání Předsednictva Svazku obcí údolí Desné
 8. Konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v termínu  28.5. a 29.5. 2010
 9. Jednání ve věci zřízení  přístupové komunikace  k domu č.p. 66, č.p. 205, č.p. 69 a lyž areálu p. Tomáše Kareše s tím, že byla předložena  variantní řešení k vyjádření zúčastněných
 10. Umístění lyžařských map  na kú obce Loučná nad Desnou v provedení – dřevěný stojan  dle seznamu :

Červenohorské sedlo ( hotel)

Loučná nad Desnou ( centrum )

Kouty nad Desnou ( ŽST )

Přemyslov (ski areál )

Kurzovní chata

Kouty nad Desnou ( most)

Kouty nad Desnou ( vlek Kareš )

Kouty nad Desnou ( Hotel Musil )

Kouty nad Desnou ( vlek Podzimek )

Švýcárna

Vřesová Studánka

Petrovka

Praděd ( rozcestí )

 1. Zaslání projektů , záměrů v rámci IPRÚ Šumpersko

-         rozhledna Přemyslov

-         pěší komunikace – chodník  Kouty nad Desnou v úseku  bývalá. pila Rejhotice ( Korbelovi ) k odbočce PVE Dlouhé Stráně

 1. Realizace generelu veřejné osobní dopravy  v Olomouckém kraji s možnými dopady na naši obec
 2. Přípravu na sčítání lidu , domů a bytů které je plánováno  na rok 2011
 3. Zaslanou žádost o součinnost  při organizaci dotisku  publikace „ Opomenutí hrdinové “  ze strany Obce Rapotín s tím, že naše obec neregistruje zájem občanů naší obce o tuto knihu  a proto  se již nebudeme na dotisku podílet
 4. Doplnění informací  k Loučná nad Desnou ve věci  připravované publikace Šumpersko

Doplnění informací k Loučné nad Desnou :

Loučná nad Desnou

-        více než 100 km značených pěších turistických tras

-        více než 100 km  značených horských cyklotras

-        sportovní rybolov na rybníku Kocián

-        areál hasičské zbrojnice s miniaturgolfem a hřištěm na minikopanou s umělým trávníkem

-        zajímavá místa  vrchol. partií Jeseníků

- Vozka, Vřesová  studánka, Červenohorské sedlo, Divoký důl, Vodopád v Borové     dolině, Údolí Hučivé Desné

-        Černá stráň s pozůstatky lesní železnice ( náspy )

-        Areál zámeckého parku se starým zrušeným hřbitovem, kaple  a hrobka rodiny Kleinů

-        Přečerpávací elektrárna Dlouhé stráně

Lyžařské areály :

-        Červenohorské sedlo

-        SKI areál Šindelná

-        Přemyslov

-        SKI areál Kareš

-        Lyžařský areál Oáza

-        Lyžařský areál Kocián

horské minikáry, letní lyžování Ski areál Kareš

paintball Kocián

 1. Proběhnutou besedu na téma  Národního parku Jeseníky konanou dne 3.3.2010 v divadle  Šumperk  s tím, že zástupci naší obce se besedy nezúčastnili
 2. Text žádosti na  hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje s tím,  že tato zatím nebude realizována  a to především z důvodů vznikající duplicity  v rámci ITS Ol, kraje, kde naše JSDH má pevně stanovené místo  a z finančních důvodů pro obec , které se jeví v rámci  fungujícího IZS Ol. Kraje jako zbytečné ( úhrada refundací zasahujícím atd. )
 3. Zprávu  o stavu veřejného pořádku na služebním obvodě OOPČR Velké losiny za dobu od 1,1,2009 do 31.12.2009
 4. Provedení registrace sdružení s názvem „ Klub seniorů Loučná nad Desnou „ a pomoc starosty  obce  s žádostí o dotaci na činnost ve vztahu k Ol. Kraji
 5. Jednání s NPÚ  o navrácení resp.. zapůjčení exponátů ze zámku  připomínajícími naši obec a vztah k ní a tyto by byly  umístěny pod řádnou ochranou a připojištěním v reprezentativních prostorách  obce.
 6.  Jednání  ve věci dohledání soch  dříve se nacházejících v zámeckém parku  a následně  převezených na  jiné zámky a jejich návratu  na původní  místo , tj.  do námi spravovaného zámeckého parku .
 7. Rozhodnutí – zamítavé stanovisko  ze strany odd. památkové péče  Měst. Úřadu Šumperk  ve věci kopie zhotovení  původní kašny  před zámkem  a výzvu k veřejnosti k zapůjčení  fotografií týkající se této stavby
 8. Jednání ve věci  komunikace  pro pěší ( běžkaře ) vedené nad silnicí  I/44 od odbočení na PVE Dlouhé Stráně pod elektrovodem , procházející  následně  lyž. areálem, pouteckým pohádkovým lesem  podél řeky Divoké Desné a končící  u objektu bývalé pošty Kouty nad Desnou
 9. Seznam prací zahájených do 05/2010

1.      práce realizované zaměstnanci obce  mimo úklidu  a běžných prací

-         umístění požeráků na rybníky  a sediment nádrže

-         vyvápnění rybníků

-         odstranění cedulí v zámeckém parku ( o dodavateli stavby , ubytování )

-         umístění identifikačních cedulí na objekty

-         umístění identifikačních cedulí na zámecký park včetně cedulí s otevírací dobou

-         umístění cedulí „ návštěvní řád  parku „

-         nátěr sochy čerta  u vodního kola

-         úprava pozemků okolo kulturního domu  a grotty – zatravnění

-          úklid pařezů pod grottou včetně  starého betonového fundamentu

-         rozmístění soch  z minulého e

-         realizace vodotrysků do pískovcových nádrží mezi kulturním domem a turistickou ubytovnou Domečkem

-         zaplocení zbývajících otevřených částí zámeckého parku

-         zaštěrkování komunikací

-         zabetonování ohrádek  k pískovcovým kašnám

 

 

2.      Práce realizované firmami

-         zahájení stavby kanalizace  a ČOV

-         realizace komunikace  za budovou bývalé družiny

-         fasáda školní jídelny

-         obnova kuchyňské zahrady

-         sociální zařízení v přízemí budovy OÚ

-         kovářské práce  - stojany . ohradní ploty  a branka zámecký park

-         oprava pomníku padlých  z I. sv války. , pískovcových  kašen v zámeckém parku

 1. Podání žádostí o dotace

-         rekonstrukce ZŠ V Loučné nad Desnou 2011

-         revitalizace středu obce Loučná nad Desnou  II. Etapa

 1. Zahájení prací  na dokončení sportovního  areálu Kociánov ( prováděcí projekty , výběrová řízení atd. )
 2. zaslání záměru  na CHKOJ ,ČEZ a.s. vodní elektrárny týkající se možnosti vybudování expozice  Jeseníků – CHKOJ  v budově nádraží Kouty nad Desnou .

 

 

 

starosta                              Ing. Pavel Martínek            .......................................................

 

ověřovatelé zápisu   p. Bohumil Tkadlec                      ......................................................

 

                                          pí. Marie Vystavělová           ....................................................

 

zapisovatel             pí.Helena Tkadlecová

Zveřejněno: 1. 4. 2010

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce z 31.3.2010

Zpět nahoru