Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 28. 10. 2021

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 21.5.2009

Smlouvy o půjčce na " Revitalizace středu obce Loučná nad Desnou " a "Rekonstrukce kulturního domu v Loučné nad Desnou

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 21.5.2009  V 17.00 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

 

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.

Počet zúčastněných zastupitelů obce:  9

Omluveni: 2

Neomluveni: 0

Ověřovatelé zápisu: pí. Marie Vystavělová, p. Bohumil Tkadlec

Zapisovatel: pí. Helena Tkadlecová

 

Program veřejného zasedání:

 1. Smlouvy o půjčce na akce „Revitalizace středu obce Loučná nad Desnou“, „Rekonstrukce kulturního domu v Loučné nad Desnou“
 2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce ze dne 16.12.2008
 3. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 168/08 ze dne 18.09.2008 týkající se akce „Revitalizace středu obce Loučná nad Desnou“
 4. Lávka ČHS – smlouva s Olomouckým krajem, výběrové řízení na dodavatele
 5. Podpora JSDH ze strany Olomouckého kraje a zřizovatele obce Loučná nad Desnou
 6. Koutecký les, lávka zadávací řízení, mandátní smlouva s firmou RENARDS s.r.o.
 7. Chodník k parkovišti vedle ZŠ
 8. Dovybavení dopravního hřiště v MŠ
 9. Mandátní smlouva na TDI na akci revitalizace střed
 10. Zateplení budovy OÚ a MŠ – smlouva se Státním fondem životního prostředí ČR
 11. Kniha fotografií o obci – smlouva na přípravné práce
 12. Účast na oslavách města Sosnicowice
 13. Smlouva o poskytování knihovnických služeb – dodatek
 14. Odprodej hasičského automobilu
 15. Žádost manželů Fabiánových o podporu na vyřešení zásobování domácnosti vodou
 16. Jmenování jednatele spol. Kociánov s.r.o.
 17. Elektrifikace železnice
 18. Svazkové televizní vysílání
 19. Žádost na možnost parkování aut návštěvníků PVE
 20. Kulturní léto – žádosti o podporu
 21. Výsledek hospodaření MŠ a ZŠ za rok 2008
 22. Knihovna Kouty nad Desnou – obstaravatelská smlouva
 23. Panorama TV – provozování
 24. Rozpočtové změny
 25. Závěrečný účet obce za rok 2008
 26. Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2008, opatření
 27. Jednorázový příspěvek pro domácnost postiženou závažnou živelnou pohromou (požár, povodeň,…)
 28. Rozhledna Přemyslov
 29. Prodej a pronájem majetku obce
 30. Smlouva o poskytnutí dotace mezi obcí a Ol. Krajem na Loučenské dřevosochání
 31. Ostatní
 32. Na vědomí
 33. Podněty a náměty občanů
 34. Poděkování za účast, závěr

 

Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen, k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

 

Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 21.5.2009

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

844. Smlouvu o půjčce ve výši 2.270.751,- Kč s úrokem 7 % ročně z dlužné částky se splatností do 30. 9. 2009 mezi Obcí Loučná nad Desnou a INVEST CZ a. s. Šternberk na akci: „Rekonstrukce kulturního domu v Loučné nad Desnou“

845. Smlouvu o půjčce ve výši 1.384.871,- Kč s úrokem 7 % ročně z dlužné částky se splatností do 31.10.2009 mezi Obcí Loučná nad Desnou a INVEST CZ a. s. Šternberk na akci: „Revitalizace středu Obce Loučná nad Desnou“

846. Dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce mezi Obcí Loučná nad Desnou a INVEST CZ a. s. Šternberk  ze dne 16.12.2008 na akci: „Revitalizace středu obce Loučná nad Desnou“

847. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 168/08 ze dne 18. 9. 2008 týkající se akce „Revitalizace středu obce Loučná nad Desnou“

848. Smlouvu o poskytnutí příspěvku mezi Olomouckým krajem a Obcí Loučná nad Desnou týkající se příspěvku 4 300 000,- Kč na realizaci projektu „Lávka Červenohorské sedlo“

849. Mandátní smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou  a firmou Gordion s.r.o. týkající se realizace výběrového řízení na realizaci stavby „Lávka Červenohorské sedlo“.

850. Smlouvu o poskytnutí příspěvku mezi Olomouckým krajem a Obcí Loučná nad Desnou týkající se příspěvku ve výši 20 tis. Kč na částečnou úhradu výdajů na zajištění akceschopnosti JSDH obce a úhradu vlastního podílu ve výši minimálně 20 tis. Kč.

851. Zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku malého rozsahu – vybudování pohádkového lesa (dodávka dřevěných figur) a vybudování mostku v Koutech nad Desnou

852. Mandátní smlouvu č. MVR-1090018 mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou RENARDS, s.r.o. týkající se provedení výběrového řízení na akci „Vybudování pohádkového lesa (dodávka dřevěných figur) a vybudování mostku“

853. Smlouvu o dílo č. 161/09 mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou Invest CZ a.s. týkající se chodníku ke zdravotnímu středisku (parkovišti).

854. Nákup vybavení dopravního hřiště tříkolkami a koloběžkami dle návrhu p. ředitelky ze dne 7.5. 2009.

855. Mandátní smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou Projekce s.r.o. týkající se technického dozoru v průběhu realizace stavby „Revitalizace středu obce v Loučné nad Desnou“.

856. Smlouvu č. 07003533 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci operačního programu životního prostředí mezi Státním fondem životního prostředí ČR a Obcí Loučná nad Desnou na zateplení budovy mateřské školy.

857. Smlouvu č. 07002393 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci operačního programu životního prostředí mezi Státním fondem životníhoprostředí ČR a Obcí Loučná nad Desnou na zateplení budovy obecního úřadu.

858. Smlouvu o dílo pro vytvoření grafického díla mezi Obcí Loučná nad Desnou a J. M. týkající se přípravných prací na realizaci další knihy o naší obci.

859. Účast na svátcích města Sosnicowice s účastí delegace Obce Loučná nad Desnou a taneční skupiny Tornádo a úhradu nákladů s návštěvou souvisejících.

860. Dodatek č.7 ke smlouvě o poskytování knihovnických, informačních a metodických služeb mezi Obcí Loučná nad Desnou a obcí Velké Losiny.

861. Jednatele společnosti Kociánov s.r.o. Ing. Pavla Martínka, starostu obce bytem Rejhotice 182, 788 11 Loučná nad Desnou, a p. Bohumila Tkadlece, bytem 788 11 Loučná nad Desnou 25

862. Realizaci projektové dokumentace k elektrifikaci železnice Desná pro vydání územního rozhodnutí.

863. Používání místní komunikace u vlakového nádraží v Koutech nad Desnou pro parkování aut a autobusů návštěvníků PVE Dlouhé Stráně.

864. Poskytnutí finančního příspěvku na akci kulturní léto 2009 žadateli – Relax centrum Gól – P. S.

865. Výsledek hospodaření Mateřské školy Loučná nad Desnou za rok 2008.

866. Smlouvu obstaravatelskou mezi Veolia Transport Morava a.s. a Obcí Loučná nad Desnou týkající se provozu knihovny v nádražní budově v Koutech nad Desnou .

867. Změny rozpočtu obce dle seznamu.

868. Závěrečný účet obce za rok 2008.

869. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Loučná nad Desnou za rok 2008 se závažnými chybami a nedostatky a schvaluje jejich nápravné opatření tzn. vrácení neoprávněně vyplacené odměny zastupitelem obce.

870. Jednorázový příspěvek pro domácnost v případě živelné pohromy (požár atd.) ve výši 5 tis. Kč.

871. Realizaci projektu rozhledny ve vrcholové části Přemyslova – Jelení skok, Jelení Skalka, Ucháč.

872. Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a Obcí Loučná nad Desnou týkající se příspěvku na Loučenské dřevosochání

873. Nájemní smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou ENERGOTIS, s.r.o., se sídlem Žižkova 832/5, 787 01  Šumperk, IČ: 64611728, na pozemek  p. č. 829/6 o výměře 46 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, v k.ú. Kociánov, za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku pod chodníkem do doby, než bude uzavřena smlouva o zřízení věcného břemene strpění stavby chodníku

874. Budoucí zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce, a.s. (smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a práva provést stavbu) - souhlas s umístěním kabelové přípojky NN pro pozemek 160/1, na pozemku parcela ZE 859 PK k.ú. Kociánov - místní komunikace - dle žádosti pana P. M., Projekce EZ Šumperk.

875. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IP-12-8005566  a následnou smlouvu o zřízení věcného břemene strpění stavby: kabelová přípojka NN na části pozemku ve vlastnictví obce Loučná nad Desnou - parcela ZE č. 859 k.ú. Kociánov, v Loučné nad Desnou – za účelem zřízení přípojky NN na parcele KN č.  160/1 k.ú. Kociánov, strpění vstupu a vjezdu na pozemek povinného za účelem údržby, oprav a provozu. Břemeno bude zřízeno bezplatně, mezi ČEZ Distribuce, a.s. Děčín (oprávněný ) a Obcí Loučná nad Desnou (povinná strana).

876. Zřízení věcného břemene pro Svazek obcí údolí Desné, (smlouvou o zřízení věcného břemene) – věcné břemeno užívání části pozemku s umístěním přejezdového výstražníku a příslušného kabelového vedení na vstup a provozování zařízení k následujícím pozemkům dle geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene č. 177-582/2008 z 5.3.2009: k.ú. Filipová – p.č. 756/9  - část pozemku – ostatní plocha.

877. Prodej části pozemku parcela číslo ZE PK 1578, výměra cca 66 m2, ostatní plocha, v katastrálním území Rejhotice po jeho rozdělení geometrickým plánem dle žádosti Svazku obcí údolí Desné (vykoupení pozemků pod železniční drahou) za 15,- Kč/m2

878. Rozdělení pozemku ZE PK 1578, v katastrálním území Rejhotice za účelem odprodeje jeho části

879. Prodej části pozemku parcela číslo 1590, výměra cca 43 m2, ostatní plocha, v katastrálním území Rejhotice po jeho rozdělení geometrickým plánem dle žádosti Svazku obcí údolí Desné (vykoupení pozemků pod železniční drahou) za 15,- Kč/m2

880. Rozdělení pozemku parcela číslo 1590, ostatní plocha, v katastrálním území Rejhotice za účelem odprodeje jeho části

881. Prodej části pozemku parcela číslo 317/1, výměra 1433 m2, trvalý travní porost, odprodávaná plocha (dle oddělení geometrickým plánem) cca 722 m², v katastrálním území Kouty nad Desnou,  dle žádosti Mgr. K., Litovel za 100,- Kč/m2

882. Rozdělení pozemku parcela číslo 317/1, trvalý travní porost, v katastrálním území Kouty nad Desnou,  za účelem odprodeje jeho části

883. Souhlas k dohodě o dočasném užívání pozemku p.č. 488/3 v k.ú. Rejhotice zaúčelem provedení stavby -  „Zřízení odvodnění v km 11,980 – 12,150 a úpravy žel. spodku včetně odvodnění přejezdu v km 11,975 dle žádosti Svazku obcí údolí Desné“.

884. Zřízení věcného břemene smlouvou o zřízení věcného břemene IP-12-8004657 k pozemku KN 1535/1, v katastrálním území  Rejhotice dle žádosti ČEZ Distribuce – vzdušná přípojka NN nad komunikací pro RD majitelů W., H. v Rejhoticích

885. Zřízení věcného břemene smlouvou o zřízení věcného břemene IP-12-8005133 k pozemku KN 667/10, v katastrálním území  Kociánov dle žádosti ČEZ Distribuce – kabelová zemní přípojka NN  pro RD p. F. (Kociánov) v Loučné nad Desnou

886. Umístění paní A. V. do DPS v Loučné nad Desnou

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje :

887. Finanční podporu případně další jinou podporu na zásobování domácnosti vodou dle žádosti manželů F., Loučná nad Desnou č.p. 34.

888. Realizaci resp. zapojení se do Svazkového televizního vysílání

889. Realizaci Panorama TV z finančních důvodů

 

890.Zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou bere na vědomí:

1.Prodej hasičského automobilu T148 CAS 32 Obci Rapotín za 600 tis. Kč.

2.Neúčast obce na fotbalovém turnaji seniorů v Lindenu 2009.

3. Výroční zprávu Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu za rok 2008 a programové prohlášení   pro rok 2009

4.Protokol o kontrolním zjištění týkající se kontroly dodržování zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, při výkonu přenesené působnosti Obecním úřadem Loučná nad Desnou.

5.Protokol č.j. ČŠI – 152/09 – 13 týkající se Mateřské školy Loučná nad Desnou, příspěvková organizace.

6. Odstoupení jednatelů společnosti Kociánov s.r.o.

7.Žádost o odkoupení bytové jednotky v č.p. 22 Rejhotice ze strany M. a O. B.

8.Přidělení dotace ze strany Olomouckého kraje na obnovu veřejného osvětlení v Koutech nad Desnou.

9.Seznam připomínek se strany společenství vlastníků bytových jednotek č.p. 74 týkající se bezpečnosti provozu na sídlišti.

10.Konání řádné valné hromady VHZ Šumperk, a.s.

11.Zápis č.2 a usnesení č.2 z jednání Předsednictva Svazku obcí údolí Desné a zápis č.1 z Valné hromady Svazku obcí údolí Desné.

12. Současný stav stavebních prací

-         obnova zámeckého parku

-         revitalizace střed

 

 

starosta obce                                       Ing. Pavel Martínek            ...................................

 

ověřovatelé zápisu                          pí.Marie Vystavělová              ....................................

 

                                                            p. Bohumil Tkadlec                      ..................................

 

zapisovatelka                                       pí.Helena Tkadlecová            .................................

Zveřejněno: 26. 5. 2009

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 21.5.2009

Zpět nahoru