Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 28. 10. 2021

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 12.2.2007

Žádosti o dotace

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉHO 12.2.2007 v 17:00 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU V LOUČNÉ NAD DESNOU

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno
Počet zúčastněných zastupitelů: 10
Omluveni: 1
Neomluveni: 0
Ověřovatelé zápisu : pí. Marie Vystavělová, p. Jindřich Opršál
Zapisovatel: pí. Helena Tkadlecová

Program veřejného zasedání:

1. Uvítání přítomných
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Modlitebna Kociánov – žádost o dotaci, smlouva o dílo
4. Obnova chodníku Filipová – žádost o dotaci
5. Žádosti o dotaci na obnovu komunikací motorických a nemotorických
6. Obnova zámecké oranžerie – žádost o dotaci, smlouva o dílo - projekt
7. Informační středisko, ordinace dětského lékaře – žádost o dotaci
8. III etapa obnovy a dostavby veřejného světlení – žádost o dotaci
9. Info cedule – has. zbrojnice
10. Klubovna u ryb. bašty – smlouva o dílo projekt
11. Stavba univers. haly – tančírna – žádost o dotaci
12. Smlouva o poskytování knihovnických služeb
13. Příspěvek na kanal. přípojku - žádost
14. Servisní smlouva – výpočet. technika
15. Has. zbrojnice, dovybavení
16. Dovybavení JSDH – žádost o dotaci
17. Příspěvek žákům ZŠ na lyžařský výcvikový kurz
18. Odměny zastupitelů
19. Rozdělení rozp. podpory organizacím
20. Pokácení javoru u DPS
21. Jeseníky – sdružení cest. ruchu - smluvní podpora
22. Inventarizace majetku - vyřazení
23. Prodej pozemků
24. Zákaz kouření v objektech obce
25. Na vědomí
26. Ostatní
27. Podněty a náměty občanů

Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen , k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 12.2.2007

Zastupitelstvo obce schvaluje :

76. N Prohlášení, že kříž – modlitebna nacházející se na parcele č. 164 v KÚ Kociánov je majetkem obce Loučná nad Desnou, zařazení do inventarizace majetku
77. Žádost o dotaci na Olomoucký kraj na provedení opravy kříže – modlitebny na parcele č. 164 v KÚ Kociánov
78. Smlouvu o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a Allanem Doupalem na opravu kříže – modlitebny na parcele č. 164 v KÚ Kociánov a výběr dodavatele na tuto opravu
79. Žádost o dotaci na Olomoucký kraj na opravu chodníku vedle silnice I/44 v úseku od rod. domu č. p.1 Strnadových po rod. dům č. p. 70 Holackých v provedení zúženém (120cm) se zeleným pruhem (60cm)
80. Žádost o dotaci na realizaci nových a opravu stávajících motorických komunikací ve středu obce včetně realizace parkovišť v hodnotě do 30mil Kč dle projektové dokumentace ing. Cekra s tím, že obec má vlastní podíl na realizaci této akce.
81. Žádost o dotaci na realizaci nových a opravu stávajících motorických komunikací jako přístupových k sport. areálu Kociánov včetně parkovišť v hodnotě do 30mil Kč dle projekt. dokumentace ing. Cekra s tím, že obec má do 5mil vlastní podíl na realizaci této akce
82. Žádost o dotaci na realizaci nových a obnovu stávajících nemotorických komunikací v obci tj. chodníků vedle I/44 v úseku od restaurace Zálesí po Filipová rozcestí u kovárny a Kolonka v hodnotě do 30mil Kč s tím, že obec má vlastní podíl do 5mil na realizace této akce
83. Podání žádosti o dotaci na obnovu zámecké oranžerie v souladu se studií arch. ing. Skoumala v ceně do 17mil Kč s tím, že obec má vlastní podíl na tuto akci ve výši do 5mil Kč
84. Podání žádosti o dotaci na realizaci informačního střediska, muzea, dětské ordinace a 4 apartmánů v budově bývalé spořitelny včetně parkovišť v hodnotě do 17mil Kč s tím, že obec má vlastní, podíl do 5mil Kč na tuto akci
85. Podání žádosti o finanční podporu na realizaci III etapy veř. osvětlení sestávající z obnovy veř. osvětlení v prostoru MŠ s prodloužením k I/44 (objektu restaurace Fary – rozcestí) a dále nové větve od r.d. Válkových č.p., Koc 42 k objektu býv. školní družiny( autobus. zastávka)
86. Realizaci dvou kusů cedulí vedle hřiště s umělým trávníkem – pravidel užívání hřiště
87. Smlouvu o dílo mezi obcí Loučná nad Desnou a ing. Petrem Heřmanským na akci Rybářská bašta v Loučné nad Desnou – zřízení klubovny
88. Žádost o dotaci na realizaci akce: stavba universální haly tančírny – II etapa a rybářské klubovny včetně vnitřního vybavení a prohlášení, že obec má vlastní podíl na realizaci této akce
89. Dodatek č.6 ke smlouvě o poskytování knihovnických, informačních a metodických služeb mezi Obcí Loučná nad Desnou a Obcí Velké Losiny
90. Servisní smlouvu „ Přednostní servis SLA“ uzavřenou mezi Obcí Loučná nad Desnou a Design CIS, s.r.o
91. Realizovat dovybavení budovy hasičské zbrojnice (kuchyňský dřez, stoly, židle) včetně stavebních úprav vnitřních prostor dle určení starosty obce
92. Realizaci terénních úprav včetně odvodnění ploch – propusty v okolí hasičské zbrojnice za účelem přípravy ploch pro další sportovní zařízení a vytěžení cesty od has. zbrojnice směr hřbitov za účelem uložení asfal. recyklátu
93. Podaní žádosti o dotaci na Olomoucký kraj na dovybavení JSDH obce Loučná nad Desnou v celkové výši 40tis.Kč s tím, že obec má vlastní podíl 20tis.Kč
94. Příspěvek na žáka školy na výcvikový lyžařský kurz ve výši 500,- Kč( tj. 100,-Kč na den)
95. Měsíční odměny zastupitelům obce ve výši 480 ,-Kčpředsedům výborů a komisí ve výši 1.650,- Kč a místostarostovi obce ve výši 7.096,- Kč
96. Rozdělení finančních prostředků z rozpočtu obce zájmovým organizacím a sdružením s tím, že k uvolňování fin. podpory dojde až po zaplacení dluž. částek, tj: dle uvážení starosty obce
97. Pokácení javoru na parcele, která ji součástí DPS z důvodu špatného stavu tohoto stromu
98. Inventarizací majetku obce provedenou k 31.12.2006 a následující vyřazení majetku:
- budova kina (starého DPS včetně garáže) s kompletním vnitřním vybavením
- kopírovací stroj UTAX 128
- telefonní ústředna
- skluzovka pro děti v sídlišti
- rozhals. ústředna AUA 230
- výkon. stojan k rozhlas ústředně
- podlahový drátkovač
- linka rybník
- sklad u nádraží Loučná nad Desnou
- skládka pod zámkem
- rozhlasové vedení Loučná nad Desnou
Kouty nad Desnou
- obytný dům č.p. 20 Kociánov
- obytný dům č.p. 78 Kolonka
- obytný panel. dům č.p. 78
- budova č.p. 1 v Koutech nad Desnou
- mobilní buňka UNIMO
- kanalizace u č.p. 20
- studna (hřbitov Rejhotice)
- studna u č.p. 31
- mobil 1kus 1200

a doplnění majetku
- kotelna v panel. Domě č.p.78

99. Odprodej parcely č. 232/3 v KÚ Kouty nad Desnou, p. č. 232/4 v KÚ Kouty nad Desnou, p. č. 232/5 v KÚ Kouty nad Desnou a p. č. 232/6 v KÚ Kouty nad Desnou firmě K3 Sport, I.P.Pavlova 116 č.p.783 v ceně 500Kč za 1m² 77900 Olomouc, Nová Ulice
100. Zákaz kouření ve všech objektech, které má ve správě obec( škola, školka, budova OÚ, DPS a hasičská zbrojnice ).
101. Podání žádosti o dotaci z programu POV 2007 na pořízení územně plánovací dokumentace obce
102. Realizaci běžecké trasy okolo kopce Kluč včetně vyznačení
103. Na základě předloženého vyúčtování a kontroly kontrolním výborem konečné přiznání finanční podpory TJ Spartak, pěvecké sbory, Kynologický klub – ART, mladí rybáři
104. Nákup žacího malotraktoru na údržbu ploch sportovního areálu Kociánov
105. Zápis o provedené kontrole – interním auditu obce Loučná nad Desnou
106. Zápis z provedené veřejnoprávní kontroly příspěvkové organizace – Základní školy v Loučné nad Desnou
107. Zápis z provedené veřejnoprávní kontroly příspěvkové organizace – Mateřská škola v Loučné nad Desnou
108. Zápis o provedené kontrole organizační služby obce JSDH Loučná nad Desnou
109. Zápis o provedené kontrole právnické osoby – Střední hotelová škola "Moravia“ v Loučné nad Desnou se zámeckým hotelem s.r.o.
110. Odkoupit vodní kolo do částky 10tis.Kč
111. Realizaci 2 ks cedulí týkajících se zákazu vjezdu na cyklotrasy v rámci opravy PVE Dlouhé stráně v ceně do 20 tis Kč
112. Realizaci obnovy MK N.V. a zatrubnění přívodního toku na rybník Kocián v souladu s proj. dokumentací Projekce s.r.o. Ing. Slezák

Zastupitelstvo obce neschvaluje :

113. Podílet se na zřízení kanalizační přípojky dle žádosti p. Jiřího Vejrosty
114. Smlouvu o poskytnutí účelové dotace mezi Obcí Loučná nad Desnou a Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu na dofinancování nákupu stroje na úpravu běžeckých tras
115. Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace mezi Obcí Loučná nad Desnou a Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu určené na dofinancování ztráty provozu skibusů
116. Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace mezi Obcí Loučná nad Desnou a Sdružení cestovního ruchu


117.Zastupitelstvo obce ukládá :

1.Starostovi obce promyslet, zda má smysl dále setrvávat ve sdružení - Jeseníky
- sdružení cestovního ruchu
118.Zastupitelstvo obce bere na vědomí:1.Konání tábora mládeže v německém Machernu s tím, že delegace mládeže z naší obce se tohoto účastnit nebude
2.Konání valné hromady Svazku obcí údolí Desné a volbu předsednictva svazku, zápis č.1/2007 z jednáním předsednictva SOUD, současný stav ve svazku.
3.Provedení výběrového šetření v domácnostech „Životní podmínky 2007“ ze strany ČSÚ
4.Třikrálová sbírka – výsledek
5.Plán prací v roce 2007 v okolí základní školy
6.Neobdržené finanční podpory na IV. etapu obnovy základní školy
7.Žádost občanů místní částí Kouty nad Desnou s tím, že z důvodu, že zde nebyla provedena obnova veřejného osvětlení bude stávající systém zachován
8.Zprávu o činnosti Místní knihovny Loučná nad Desnou v roce 2006
9.Sdělení Ing. Miroslava Rašky ze dne 14.11.2006
10.Opravu PVE Dlouhé stráně, uzavření cyklostezky v období od 1.5.2007 do 30.9.2007
11.Promyslet náměty na realizaci kulturních akcí v areálu rybníka Kocián, budově tančírny jako např. - vepřové hody, vrh kládou, ručkování na laně přes rybník atd.
12.Realizace turistických tras – vyjádření LČR, s.p.
starosta obce Ing.Pavel Martínek ……………………………


ověřovatelé zápisu pí.Marie Vystavělová ……………………………


p. Jindřich Opršál …………………………..


zapisovatelka pí. Helena Tkadlecová ………………………….

Zveřejněno: 13. 2. 2007

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 12.2.2007

Zpět nahoru