Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 18. 10. 2021
a svátek má Lukáš

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 26.6.2015

IV. rozpočtové opatření  - dotace- Lávka ČHS,  Delegace a zplnomocnění   zástupce obce na  valnou hromadu  VHZ Šumperk  a.s.

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE26.6.2015V 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
 
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce:           8                     
Omluveni:                                                      3                                                                    
Neomluveni:                                                   0        
Ověřovatelé zápisu:    pí. Švestková, p. Richter       
Zapisovatel: pí. Tkadlecová,
 
           
Program veřejného zasedání
 
1)      Zahájení
2)      Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3)      Schválení programu
4)      IV. rozpočtové opatření (přijetí dotace Ol.kraje – lávka na ČHS)
5)      Dohoda o užívání místních komunikací – Společnost MTS + Kareta, Červenohorské sedlo-jih
6)      Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost:
-       RELAQUA s. r. o. Šumperk – 25.000,- Kč – svoz pacientů na rehabilitace. Sobotín - staženo z jednání
7)      Delegace a zplnomocnění zástupce obce na valnou hromadu společnosti VHZ Šumperk, a.s.
8)      Navržení zástupce obce do představenstva společnosti VHZ Šumperk, a.s. – Ing. M.B.
9)      Sponzorská smlouva mezi obcí Loučná nad Desnou a SKIAREAL ČHS, s.r.o.  – příspěvek na financování – II. etapa výstavby Lávky na ČHS – 2016
10) Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Loučná nad Desnou
11) Ostatní
12) Diskuse a informace na vědomí
13) Závěr
 
K jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse
Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 26.6.2015
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 
194.  Ověřovatele zápisu a zapisovatele.
195. Schválení programu
196. IV. rozpočtové opatření (přijetí dotace Ol. kraj ve výši 8 mil. Kč – lávka na ČHS).
197. Dohodu o užívání místních komunikací mezi Obcí Loučná nad Desnou a Společností MTS + Kareta, Červenohorské sedlo-jih a KARETA s.r.o. – účel užívání komunikace: realizace stavby „I/44 Červenohorské sedlo – jih“.
198. Zrušit usnesení zastupitelstva obce č. 892 ze dne 16. 12. 2013, aby obec Loučnou nad Desnou zastupoval JUDr. Jaroslav Němeček, advokát v Šumperku, reg. č. 3711 na všech řádných, mimořádných a náhradních valných hromadách společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. – delegování JUDr. Němečka do valné hromady společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. dnešním dnem zaniká.
199.   Delegovat v souladu s § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pana Jaroslava Sembdnera nar. 20.11.1951, bytem Kouty nad Desnou 59; Loučná nad Desnou 788 11 jako zástupce obce Loučná nad Desnou na valnou hromadu společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., s účinností od dnešního dne až do odvolání.
200. Navrhnout v souladu s § 84, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pana Ing. M. B., bytem Loučná nad Desnou 788 11, za člena představenstva společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
201.   Sponzorskou smlouvu mezi obcí Loučná nad Desnou a SKIAREAL ČHS, s.r.o.,             IČ: 278 34 301, Tyršova 1581/12, 787 01 Šumperk, o poskytnutí finanční částky ve výši 750.000,- Kč za účelem realizace akce: “Lávka nad silnicí I/44 na Červenohorském sedle“.
202. Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Loučná nad Desnou.
203. Majetkoprávní vypořádání místní komunikace v části obce Filipová na pozemku  p. č. 608/2 v k. ú. Filipová mezi obcí Loučná nad Desnou, pí. A.S. a p. Ing M.Š., za účelem zpřístupnění obecní komunikace pro přístup k pozemkům ve vlastnictví Úsovsko a.s., Klopina, a postup prací: 1. provedení skutečného zaměření místní komunikace, 2. geometrický plán pro vypořádání pozemku pod komunikací, 3. uzavření příslušných smluv s vlastníky dotčených pozemků a následně jejich vklad do katastru nemovitostí.
204. Spolupráci při zajištění přístupu k pozemků p. č. 28, 18, 15 vše v k. ú. Filipová dle žádosti vlastníka těchto pozemků Úsovsko a. s., Klopina.
 
 
 
205. Na vědomí:
1. Rozpočtové opatření III.
2. Pozvánka na slavnosti města Lindenu (Německo)
3. Vysvětlení starosty obce k nákladům na pořízení územního plánu obce
 
 
 
Starosta obce                                     p. Jaroslav Sembdner
 
 
Ověřovatelé zápisu                            pí. Petra Švestková
 
                                                           p. Petr Richter
 
 
zapisovatelka                                     pí. Helena Tkadlecová
 
 
 
 
 
Zapsáno dne: 26.6.2015
 

Zveřejněno: 29. 6. 2015

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 26.6.2015

Zpět nahoru