Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Jan Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.ambulance-borek.cz
Ordinační hodiny
Po 7:00 – 11:30 hodin
Út 12:00 – 15:00 hodin
St 7:00 – 11:30 hodin
Čt 12:00 – 15:00 hodin
Pá 7:00 – 11:30 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí
8:00 - 11:00 hodin
13:00 - 17:00 hodin
Úterý – Pátek
8:00 – 11:00 hodin
13:00 – 16:00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 28. 10. 2021

Počasí v Loučné
Počasí Loučná nad Desnou - Slunečno.cz

Zápis z VZ 17.7.2014

Doplnění pokynů pro zpracování ÚP Loučná nad Des., realizace výběr. řízení - referent, technický pracovník

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 17.7.2014 V 19.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
 
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce:    9                     
Omluveni:                                                        2                                                                    
Neomluveni:                                                  0           
Ověřovatelé zápisu:      p.Petr Richter, p. Gustav Přidalík        
Zapisovatel:                 pí.Helena Tkadlecová
 
Program veřejného zasedání:
1.      Uvítání přítomných
2.      Schválení programu
3.      Volba ověřovatelů zápisu
4.      Výběrové řízení starý hřbitov
5.      Členové komise pro posouzení nabídek
6.      Projednání celoročního hospodaření a závěrečný účet Svazku obcí údolí Desné za rok 2013
7.      Doplnění Pokynů pro zpracování ÚP Loučná nad Desnou - kompostárna
8.      Smlouva o vytvoření pasportizace veřejného osvětlení 
9.      Směrnice nakládání s pozemky
10. Smlouva o právu stavby elektrifikace trati
11. Odprodej lávky
12. Ostatní : Veřejná zakázka MAS Šumperský venkov - centrální dodávka elektrické energie, Veřejná zakázka MAS Šumperský venkov - centrální dodávka plynu, výběrové řízení – odborný referent a technický pracovník
13. Na vědomí
14. Závěr , poděkování za účast
 
Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen, k jednotlivým bodům probíhala průběžně diskuse.
 
Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.7.2014
Zastupitelstvo obce schvaluje :
987.     Program veřejného zasedání .
989.     Celoroční hospodaření a závěrečný účet Svazku obcí údolí Desnéza rok 2013.
990.     Doplnění "Pokynů pro zpracování návrhu ÚP Loučná nad Desnou" schválených ZO dne 12.2.2014 pod č.j 899 , v bodě B:
             - prověřit možnost využití plochy p.č. 655/1 k.ú. Kociánov, označené v konceptu úp Loučná nad Desnou DS1, ve variantách, které umožní její využití jako "kompostárny"
            Odůvodnění: plocha označená v konceptu úp Loučná n. Desnou DS1 o velikosti 0,252 ha leží v k.ú. Kociánov, je z jedné strany ohraničena řadovými garážemi, plochou BV, občanskou vybaveností a plochou rekreace, je dobře dopravně přístupná. Prověřením plochy ( DS1 ) a navržením alternativní funkce umožní ZO její efektivnější využití.
991.     Smlouvu – Objednávku na provedení pasportizace veřejného osvětlení obce od firmy ELTODO-Citelum s.r.o. Praha.
992.     Směrnici č.1/2014 pro nakládání s pozemky – pravidla prodeje a pronájmu nemovitostí obálkovou metodou.
993.     Zřízení práva stavby pro stavebníka Svazek obcí údolí Desné pro stavbu „Elektrizace trati č. 293 Šumperk-Kouty nad Desnou“ (smlouvou o právu provést stavbu) - souhlas s umístěním součástí „stavby“ na dotčené pozemky:
            - KN 1515/3 v k.ú. Rejhotice
994.     Záměr Obce Loučná nad Desnou odprodat ocelovou konstrukci lávky přes řeku Divoká Desná na pozemku 139/1 k.ú. Kouty nad Desnou a 1510/1 k.ú. Rejhotice, zájemci za cenu nejvyšší nabídky – nabídka s podmínkami bude zveřejněna na úřední desce.
995.     Uzavření smlouvy: Smlouva o sdružení veřejných zadavatelů za účelem provedení společného postupu při zadání veřejné zakázky s názvem „Veřejná zakázka MAS Šumperský venkov - centrální dodávka el. energie pro obce, jejich příspěvkové organizace a právnické osoby, v nichž mají obce 100% podíl“ Centrálním zadavatelem je Obec Vikýřovice.
996.     Uzavření smlouvy: Smlouva o sdružení veřejných zadavatelů za účelem provedení společného postupu při zadání veřejné zakázky s názvem „Veřejná zakázka MAS Šumperský venkov - centrální dodávka zemního plynu pro obce, jejich příspěvkové organizace a právnické osoby, v nichž mají obce 100% podíl“ Centrálním zadavatelem je Obec Vikýřovice.
997.     Realizaci výběrového  řízení na místo odborného referenta .
998.     Realizaci výběrové řízení na místo technického pracovníka.
 
 
Zastupitelstvo obce neschvaluje :
988      Realizaci výběrového řízení na zakázku malého rozsahuProjekt obnovy starého hřbitova v Loučné nad Desnou“, dodavatele služby určí starosta obce na základě poptávkového řízení
 
 
999.     Na vědomí :
  1. Informace o budoucím záměru zřízení kompostárny na pozemku bývalého dřevoskladu   p.č. 655/1 k.ú. Kociánov
  2. Dne 15.7. 2014 proběhlo natáčení „Toulavé kamery „ naší obce a areálu K3Sport Kouty nad Desnou . Tento pořad bude vysílán v neděli 17.srpna 2014 na ČT1 Toulavá kamera.
 
 
 
Starosta obce                          p.Jaroslav Sembdner
 
 
Ověřovatelé zápisu                  p.Petr Richter
 
 
p.Gustav Přidalík
 
 
Zapisovatel                              pí. Helena Tkadlecová
 
 
Zapsáno dne 17.7.2014
 

 

Zveřejněno: 18. 7. 2014

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 17.7.2014

Zpět nahoru