Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Z historie obce

Projděte se historií naší obce, podívejte se na historické fotografie a srovnejte je s dnešními.

 • Zámek a kaple v Loučné nad Desnou
  30. 8. 2007 Na okraji Loučné nad Desnou, dříve Vízmberka, stojí po levé straně silnice ze Šumperka do Jeseníku loučenský zámek s romantickým parkem. Jednopatrová budova zámku se dvěma dvory je situována jižním průčelím do rozsáhlého zámeckého parku.
 • Zámecký park
  2. 8. 2007 Přestože zámecký park v Loučné nad Desnou je ve vlastivědné literatuře minulého i počátku našeho století označován za jeden z nejkrásnějších zámeckých parků severní Moravy, nezachovala se zde ani zmínka o jeho podobě.
 • Lesní železnice v Koutech nad Desnou
  2. 8. 2007 V roce 1998 uplynulo 90 let od zahájení provozu na jedné zajímavé železnici. Jde o soustavu čtyř na sebe navazujících pozemních lanovek určených ke svážení dřeva ze strmé stráně k silnici.
 • Horské chaty v Jeseníkách
  2. 8. 2007 Jednou ze základních podmínek rozvoje turistiky byla vždy možnost úkrytu před nepohodou, možnost stravování a případně i noclehu.
 • Historie rapotínské sklárny v Loučné
  2. 8. 2007 Jedním z dokladů o existenci sklárny se týká "kridy", tj. bankrotu skelmistra Seewalda. Jde o notářský spis, pořízený 28. ledna 1780 brněnským notářem Leopoldem Noem. Dovídáme se z něj, že smlouva o zřízení sklárny byla uzavřena 3. října 1767.
 • Z historie severomoravského pastvinářství
  2. 8. 2007 Po první světové válce bylo již v roce 1921 založeno Desensko-pradědské německé pastevní družstvo se sídlem ve Velkých Losinách.
 • Mechanická přádelna lnu ve Vízemberku
  2. 8. 2007 Rodina Kleinů, majitelů panství Vízmberk (dnes Loučná nad Desnou) a sousedních železáren v Sobotíně a Rejhoticích, spolu s majiteli lnářských podniků v Šumperku v polovině 19. století zřídila mechanickou přádelnu lnu.
 • Historie povodní v regionu Loučné
  2. 8. 2007 Od 18. století až do druhé světové války zasáhla Loučnou řada vodních zkáz.
 • Další památky v Loučné nad Desnou
  13. 7. 2007 Při romantických procházkách obcí Loučná a okolím nemůžete minout několik zajímavých kulturních nebo architektonických skvostů. Jednou z těchto památek je zámek a zámecký park s bohatou historií. Abyste nevynechali některou zajímavou památku, nabízíme vám v přehledu památky Loučné a okolí spolu se základními informacemi.

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Z historie obce

Zpět nahoru