Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Oficiální název

Obec Loučná nad Desnou

2. Důvod a způsob založení

Obec Loučná nad Desnou (dále jen obec) vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 12.11.2000 a dle § 2 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2, písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Loučná nad Desnou
č.p. 57
78811 Loučná nad Desnou

4.3 Úřední hodiny

 

Úřední dny:        pondělí  7:30 - 11:15               12:00 - 16:30

                           středa   7:30 - 11:15                12:00 - 16:30

4.4 Telefonní čísla
583 235 222
4.5 Čísla faxu
4.6 Adresa internetové stránky
4.7 Adresa e-podatelny
4.8 Další elektronické adresy
4.9 ID datové schránky obec
jptasa6

5. Případné platby lze poukázat na účet

5820841/0100 / KB a.s. pobočka Šumperk

6. IČ

00302953

7. DIČ

8. Rozpočet

9. Žádosti o informace

Žádost o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. lze podat ústně nebo písemně. Přečtěte si podrobný postup.

10. Příjem stížností a dalších podání

Písemně na adresu: OÚ Loučná nad Desnou, č.p. 57, 788 11 Loučná nad Desnou. Písemnou žádostí o informaci je i žádost podaná elektronickou poštou.

Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení.

Další informace o příjmu žádostí.

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu, proti rozhodnutí orgánů obce a soudní přezkoumání. Přečtěte si prosím podrobný postup.

12. Formuláře

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

14. Nejdůležitější předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec Loučná nad Desnou jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ.

Obec dále vydává obecně závazné vyhlášky a nařízení.

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Podívejte se prosím na aktuální sazebník.

16. Licenční smlouvy

Vzory licenčních smluv
Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Výhradní licence
V současné době nejsou pro Obec Loučná nad Desnou poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

18. Poskytnuté informace

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Povinně zveřejňované informace

Zpět nahoru