Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 16:45

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 16:45

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Miloslav Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.mudrborek.cz
Ordinační hodiny
Po 8.00 – 12.00 hodin
Út 12.00 – 15.00 hodin
St 8.00 – 12.00 hodin
Čt 12.00 – 15.00 hodin
Pá 8.30 – 12:00 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí – Pátek
8.00 – 11.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 08. 12. 2019
a svátek má Květoslava

Počasí v Loučné
Aktuální teplota
(8. 12. 2019 13:43)

6 °C

Vlhkost

47.6%

Detailní informace o počasí v Loučné a Koutech nad Desnou

Zápis z VZ 14.6.2013

Dodatky ke smlouvám o půjčce

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 14.6.2013 V 18.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
 
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce: 6
Omluveni:                                              5                                                                   
Neomluveni:                                         0                                                                                           
Ověřovatelé zápisu: p. Pavel Tříska p. Bohumil Tkadlec
Zapisovatel: pí. Helena Tkadlecová     
 
Program veřejného zasedání:
 
 1. Zahájení , uvítání přítomných
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Schválení programu veřejného zasedání
 4. Překlenovací úvěry – dodatky ke smlouvám
 5. VHZ ,a.s. plná moc, kandidát do představenstva společnosti
 6. Rozpočtové změny
 7. Výjimka z počtu dětí ZŠ
 8. Na vědomí
 9. Podněty a náměty občanů
 10. Závěr, poděkování za účast
 
Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen a k jednotlivým bodům probíhala průběžně diskuse .
 
Závěr a usnesení veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného den 14.6.2013
 
Zastupitelstvo obce schvaluje :
823. Dodatek č. 2 ke smlouvě o půjčce č.2011001 mezi Obcí Loučná nad Desnou a MAR-      TECH spol s.r.o.
824. Dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce ze dne 4.10. 2012 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Invest CZ a.s.
825. Zmocnění - plná moc starostovi obce Ing. Pavlu Martínkovi na jednání Valné hromady společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk , a.s. v roce 2013 , oprávnění zmocnit k jednání další osoby a návrh na člena představenstva této společnosti Ing. Zdeňka Kunrta bytem Javorová 2240/37 789 01 Zábřeh.
826. Rozpočtové změny dle seznamu
827. Výjimku z počtu žáků v základní škole pro školní rok 2013/2014 dle žádosti ředitelky   ZŠ.
        
 
828. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
 1. Žádost pana S. o zasílání podkladů
 2. Nabídky na architektonickou studii tribuny TJ Spartak
 3. Kamerový systém – společný postup SOÚD
 4. Žádost o znovuzavedení večerního programu a ohňostroje
 5. Zařazení komunikace na Přemyslov
 6. Dopis hejtmanovi Ol. kraje ve věci lávky ČHS
 7. Návštěva 7 zahraničních partnerů v rámci projektu CeSR , program Intereg IVC
 8. Projednání celoročního hospodaření Svazku obcí údolí Desné a závěrečného účtu Svazku obcí údolí Desné za rok 2012 včetně zprávy nezávislého auditora , společnost HZ Ostrava s.r.o. , se sídlem Výstavní 10, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory , IČ 48396702, o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí údolí Desné za rok 2012 , a to bez výhrad.
 
 
 
 
starosta                                    Ing.Pavel Martínek
 
 
ověřovatelé zápisu               p. Pavel Tříska
 
 
                                                p. Bohumil Tkadlec
 
 

zapisovatelka                           pí. Helena Tkadlecová

Zveřejněno: 17. 6. 2013

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 14.6.2013

Zpět nahoru