Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Územní plán z roku 2003 - změna č. 4 - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - příloha DOKUMENTACE

 

Dokumentace:

- A . TEXTOVÁ ČÁST - ZMĚNA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU

- 1A. TEXTOVÁ ČÁST - NÁVRH
- 2A. TEXTOVÁ ČÁST - ODŮVODNĚNÍ
- 2A. TEXTOVÁ ČÁST - ODŮVODNĚNÍ - Přehled rozvojových ploch - zábor ZPF

- B. GRAFICKÁ ČÁST - ZMĚNA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU

- 1B VÝKRES - hlavni_1_1 1 : 5 000
- 1B VÝKRES - hlavni_1_2 1 : 5 000
- 2B VÝKRES - koordinacni_legenda_1-3
- 2B VÝKRES - koordinacni_1-1 1 : 5 000
- 2B VÝKRES - koordinacni_1-2 1 : 5 000
- 2B VÝKRES - schema_lokalizace změn_3 1 : 25 000
- 2B VÝKRES - navrh_ zaboru_pf_2-1 1 : 5 000
- 2B VÝKRES - navrh_ zaboru_pf_2-2 1 : 5 000

 

Zveřejněno: 15. 5. 2013

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Zpracování územního plánu  >  Územní plán z roku 2003 - změna č. 4 - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - příloha DOKUMENTACE

Zpět nahoru