Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 16:45

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 16:45

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Miloslav Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.mudrborek.cz
Ordinační hodiny
Po 8.00 – 12.00 hodin
Út 12.00 – 15.00 hodin
St 8.00 – 12.00 hodin
Čt 12.00 – 15.00 hodin
Pá 8.30 – 12:00 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí – Pátek
8.00 – 11.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 14. 12. 2019
a svátek má Lýdie

Počasí v Loučné
Aktuální teplota
(14. 12. 2019 20:11)

2.5 °C

Vlhkost

36.1%

Detailní informace o počasí v Loučné a Koutech nad Desnou

Zápis z VZ 26.3.2013

OZV 1/2013, Řád veřejného pohřebiště , Nařízení obce  č1/2013

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 26.3.2013 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
 
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno
Počet zúčastněných zastupitelů obce: 8
Omluveni:                                              3                                                                   
Neomluveni:                                        0                                                                   
Ověřovatelé zápisu: p. Bohumil Tkadlec, p. Petr Richter
Zapisovatel:             pí. Helena Tkadlecová
 
Program veřejného zasedání:
 
 1. Zahájení , uvítání přítomných
 2. Schválení programu veřejného zasedání
 3. Schválení ověřovatelů zápisu
 4. Revitalizace středu obce Loučná nad Desnou III. etapa- žádost
 5. JSDH – dotace Ol. kraj, smlouva
 6. Dřevosochání 2013 – dotace Ol. kraj , smlouva
 7. Rozpočtové změny dle seznamu
 8. OZV 1/2013 Spalování suchých rostlinných materiálů
 9. OZV 2/2013 Zrušující OZV č.1/2002
 10. Řád veřejného pohřebiště
 11. Nařízení obce č. 1/2013 – tržní řád
 12. Knihovna - dodatek ke smlouvě
 13. Nákup pozemků
 14. Ostatní
 15. Na vědomí
 16. Podněty a náměty občanů
 17. Závěr, poděkování za účast
 
Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen . K jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse .
 
Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 26.3.2013
 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje:
785.  Přijetí investičního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 70.000,- Kč na částečnou úhradu výdajů na zajištění akceschopnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů (oprava motoru cisternové automobilové stříkačky).
786.  Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje mezi Olomouckým krajem a Obcí Loučná nad Desnou na dovybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů Loučná nad Desnou.
787. Spolufinancování dovybavení JSDH Loučná nad Desnou (částečně hrazených příspěvkem z rozpočtu Olomouckého kraje) do výše min70.000,- Kč.
788. Smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje mezi Olomouckým krajem a Obcí Loučná nad Desnou z programu Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji ve výši 50.000,- Kč na Dřevosochání 2013.
789. Rozpočtové změnydle seznamu.
790. OZV1/2013, kterou se stanovují podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů v Obci Loučná nad Desnou.
791. OZV 2/2013, kterou se zrušují některé závazné vyhlášky obce .
792. Řád veřejného pohřebiště v Loučné nad Desnou.
793. Nařízení obce č. 1/2013 – tržní řád.
794. Dodatek č.7 ke smlouvě o poskytování knihovnických , informačních a metodických služeb mezi Obcí Loučná nad Desnou a Obcí Velké Losiny.
795. Odkoupení pozemků pro přípravu výstavby chodníku podél silnice I/44 v místní části Filipová, obci Loučná nad Desnou - dotčené pozemky:
         - ZE st. 64 GP   62 m2 v k.ú. Filipová - stavba chodníku
         - ZE 200 GP    106 m2 v k.ú. Filipová – stavba chodníku
         Výkupní cena pozemků 70,- Kč/m2, prodávající G. M. Uherský Brod, G. A. Buchlovice, K. Z. Luhačovice, M. J. Dobrokovice, M. J. Biskupice, M. L. Biskupice ; náklady prodeje hradí kupující.
        
 
Zastupitelstvo obce neschvaluje :
796. Podání žádosti o dotaci v ROPu na projekt „ Revitalizace středu obce Loučná nad Desnou III. etapa „   a vyčlenit prostředky na rok 2013 a 2014 ve výši 2 mil Kč na spolufinancování projektu .   
  
797. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
1.      Zápis z pracovního jednání konaného dne 28.2.2013 v KKC Rapotín ve věci protipovodňových opatření na řece Desné.
 1. Žádost na Lesy ČR s.p. , Správa toků ve věci kácení dřevin v průtočném profilu toků, které jsou předmětem správy .
 
 
 
 
 
 
Starosta                                                           Ing. Pavel Martínek
 
 
Ověřovatelé zápisu                                      p. Bohumil Tkadlec
 
 
                                                                        p. Petr Richter
 
 
Zapisovatelka                                                   pí. Helena Tkadlecová

      

Zveřejněno: 27. 3. 2013

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 26.3.2013

Zpět nahoru