Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Územní plán z roku 2003 - změna č. 4 - Oznámení o veřejném projednání návrhu opatření obecné povahy - DOKUMENTACE

Zde naleznete konečnou verzi dokumentace k projednání návrhu opatření obecné povahy "Návrhu změny č.4 Územního plánu obce Loučná nad Desnou"

Dokumentace:

- A . TEXTOVÁ ČÁST   - ZMĚNA Č.4 ÚZEMNÍHO  PLÁNU OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU

          - 1A.    TEXTOVÁ     ČÁST - NÁVRH
          -  2A.   TEXTOVÁ     ČÁST - ODŮVODNĚNÍ
          -  2A.   TEXTOVÁ     ČÁST - ODŮVODNĚNÍ - Přehled rozvojových ploch - zábor ZPF
          -  2A.   TEXTOVÁ     ČÁST - ODŮVODNĚNÍ - Odůvodnění Opatření obecné povahy - část zpracovaná pořizovatelem

- B. GRAFICKÁ ČÁST   - ZMĚNA Č.4 ÚZEMNÍHO  PLÁNU OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU

          -  1B  VÝKRES - hlavni_1_1                                        1 :  5 000
          -  1B  VÝKRES - hlavni_1_2                                        1 :  5 000
          -  2B  VÝKRES - koordinacni_legenda_1-3   
          -  2B  VÝKRES - koordinacni_1-1                               1 :  5 000
          -  2B  VÝKRES - koordinacni_1-2                               1 :  5 000
          -  2B  VÝKRES - schema_lokalizace změn_3          1 : 25 000
          -  2B  VÝKRES - navrh_ zaboru_pf_2-1                     1 :  5 000
          -  2B  VÝKRES - navrh_ zaboru_pf_2-2                     1 :  5 000
 

Zveřejněno: 10. 2. 2013

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Zpracování územního plánu  >  Územní plán z roku 2003 - změna č. 4 - Oznámení o veřejném projednání návrhu opatření obecné povahy - DOKUMENTACE

Zpět nahoru