Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 16:45

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 16:45

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Miloslav Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.mudrborek.cz
Ordinační hodiny
Po 8.00 – 12.00 hodin
Út 12.00 – 15.00 hodin
St 8.00 – 12.00 hodin
Čt 12.00 – 15.00 hodin
Pá 8.30 – 12:00 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí – Pátek
8.00 – 11.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 08. 12. 2019
a svátek má Květoslava

Počasí v Loučné
Aktuální teplota
(8. 12. 2019 13:22)

6.1 °C

Vlhkost

46.6%

Detailní informace o počasí v Loučné a Koutech nad Desnou

Zápis z VZ 20.6.2011

Smlouva s Ol. krajem - poskytnutí dotace na dřevosochání, překlenovací úvěr - akce EU, vyhlášky - OZV 1/2011,2/2011,3/2011,4/2011

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU  KONANÉHO DNE 20.6.2011 V 17 00 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO  ÚŘADU

 

Veřejné zasedání  bylo řádně svoláno

Počet zúčastněných  zastupitelů obce :           9

Omluveni .                                                       2

Neomluveni :                                                    0

Ověřovatelé zápisu : pan Kovařík, pan Tkadlec

Zapisovatel : pí.Tkadlecová

 

Program veřejného zasedání :

1.      Uvítání přítomných

2.      Schválení programu veřejného zasedání

3.      Schválení ověřovatelů zápisu

4.      Převod mostu pod nádražím  Kouty nad Des.

5.      Dodatek č.1 ke smlouvě ( zvýšení průtoč. profilu  mostu)

6.      Výroba stánků

7.      Arboretum zámecký park

8.      Obnova komunikace Starý hřbitov

9.      Výjimka pro MŠ z počtu dětí

10.  Smlouva o sdružení mzdových prostředků  se ZŠ

11.  Smlouva s Ol. krajem  o poskytnutí dotace ( dřevosochání )

12.  Realizace  mechanické hračky čarodějnice

13.  Smlouvy na nákup techniky  - malotraktor, 2 ks štěpkovače a 3 ks křovinořezy

14.  Smlouvy- žádosti o dotace -  vestavěné kontejnery

15.  Úhrada penále za prodlení plateb

16.  ÚPD obce  - pořizovatel , smlouva

17.  Přístup na terasu grotty

18.  Most Rejhotice – vyjádření občanů, další postup

19.  Stavba lapidária obětem hor

20.  Nábytek  do kanceláře evidence obyvatel

21.  Darovací smlouva mezi obcí a Ol. krajem ( lávka ČHS )

22.  Smlouva o dílo na chodník  za objektem bývalé školní družiny

23.  Smlouvy na výběr. Řízení se Stilt projects s.r.o. na chodník Filipová, chodník Rejhotice  a    revitalizace středu obce – II. etapa

24.  Komunikace N.Vízmberk – panel. sídliště, stížnost občanů

25.  Oprava komínů  na budově OÚ, nátěr střechy

26.  Zimní údržba  běžeckých lyžařských tras – rozsah údržby, organizace provádění

27.  Drobné údržbové práce

28.  Zprostředkovatelská smlouva Real Aliance s.r.o.

29.  Překlenovací úvěr – akce EU, SFŽP ČR

30.  Prodej a pronájem  majetku

31.  Revokace usnesení č. 10

32.  Rozpočtové změny

33.  Vyhláška 2/2011

34.  OZV 3/2011, OZV 4/2011

35.  Na vědomí

36.  Ostatní

37.  Podněty  a náměty občanů

38.  Závěr,poděkování za účast

 

Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen a k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse.

 

Závěr a usnesení veřejného  zasedání zastupitelstva obce ze dne 20.6.2011, zastupitelstvo schvaluje :

258. Převod mostu č. 153.1, inv. číslo 1950-012 přes řeku  Desnou se vstupem z pozemku p.č. 443/4 včetně příslušenství v k.ú. Rejhotice  formou za akcie Obce Loučná nad Desnou ve VHZ Šumperk ,a.s. odpovídající ceně stanovené znaleckým posudkem 2970-110/2010 ( Ing. K.) na most a poplatek za převod ve výši 20419,8 Kč ( do 21 tis Kč ).

259. Dodatek č. 1 ke smlouvě mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. S. H. – Horstav Olomouc týkající se akce  : Zvýšení průtočné výšky mostu M1 u pily včetně opravy komunikace .

260. Výrobu 10 ks stánků pro konání prodejních  a dalších akcí v obci.

261.  Realizaci arboreta  v zámeckém parku v ceně do 250 tis Kč.

262. Výběrové řízení na obnovu MK Starý hřbitov a smlouvu o dílo č. 2011/001 mezi Obcí Loučná nad Desnou  a zhotovitelem  Lazam uničovská stavební s.r.o.

263. Udělení výjimky z maximálního počtu dětí ve třídách mateřské školy Loučná nad Desnou a to na maximální počet 28 dětí v každé třídě pro školní roky 2010 – 2011 – 2012 v souladu  s žádostí ředitelky mateřské školy  I. S.

264. Smlouvu o  sdružení mzdových prostředků a souvisejících odvodů  z mzdových prostředků  mezi Obcí Loučná nad Desnou a Základní školou Loučná nad Desnou, okres Šumperk.

265. Smlouvu o poskytnutí dotace  mezi Olomouckým krajem  a Obcí Loučná nad Desnou týkající se podpory Olomouckého kraje  na částečnou úhradu  nákladů  na 4. ročník  Loučenského dřevosochání.

266. Realizaci mechanické hračky  - čarodějnice  do prostoru  u rybníka Kocián dle nabídky R. K. v ceně  do 45 tis Kč.

267. Provedené výběrové řízení a kupní smlouvu č. KS/1120069 mezi Obcí Loučná nad Desnou a prodávajícím Marek zemědělská technika  s.r.o. týkající se dodávky  1 ks malotraktoru a 1 ks štěpkovače.

268. Provedení výběrového řízení a kupní smlouvu č. KS/112 00 35 mezi Obcí Loučná nad Desnou a prodávajícím Marek zemědělská technika  s.r.o. týkající se dodávky 1 ks malotraktoru a 1 ks štěpkovače.

269. Mandátní smlouvu  č.01/11 EU mezi Obcí Loučná nad Desnou a Trois spol. s.r.o. týkající se projektu  : Odpadové hospodářství Loučná nad Desnou – vestavěné kontejnery a svozový automobil na kontejnery.

270. Mandátní smlouvu č. 02/11 EU mezi Obcí Loučná nad Desnou a Trois spol s.r.o. týkající se  projektu :“Obnova  zeleně   u severní části zámeckého parku „

271. Úhradu  úroků z prodlení ve výši 500 tis Kč k jednotl. fakturám  k datu 15.4.2011 firmě Martech holding a.s. týkající se  ukončené stavby  Kanalizace ČOV.

272. Smlouva o dílo č. 2/11 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing.arch. J. F.  jako pořizovatelkou ( bude provádět pro obec pořizovatelskou činnost související s realizací územního plánu Obce Loučná nad Desnou ) a revokuje tímto předchozí usnesení týkající  se pořizovatelské  činnosti MěÚ  Šumperk.

273. Realizace  přístupu  na terasu grotty pokud možno vlastními silami.

274. Na základě vyjádření občanů v místní části Rejhotice zastavit další aktivity v odstranění mostu u restaurace Zálesí a ukládá starostovi obce  řešit protipovodňovou ochranu obce jiným způsobem  prostřednictvím ÚPD obce např. stavbou  přehradní zádržné nádrže ( hráze ) v údolí Hučivé Desné.

275. Stavbu Lapidária  - obětem hor  na parcele  č.531/1 v kú Koty  nad Desnou v souladu s proj. dokumentací, zodpovědný projektant  . Ing. P. Š. ,investor : Občanské sdružení Společně obětem hor.

276. Realizaci  nábytku v kanceláři budovy obecního úřadu  - evidence obyvatel , hotovostní platby dle nabídky  v ceně do 100 tis Kč.

277. Darovací smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou  a Olomouckým krajem  týkající se  daru projektové dokumentace  „ Lávka  nad silnicí I/44 na Červenohorském Sedle“

278. Smlouvu o dílo  č. 201 107 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Projekce s.r.o. týkající se „ chodníku za objektem bývalé družiny „

279. Mandátní smlouvu č.: 0062011 mezi Obcí Loučná nad Desnou a STILT PROJECTS s.r.o.  týkající se organizace  výběrového řízení „ Loučná nad Desnou – chodník Rejhotice „

280. Mandátní smlouvu č.: 0072011 mezi Obcí Loučná nad Desnou a STILT PROJECTS s.r.o.  týkající se organizace  výběrového řízení „ Loučná nad Desnou – chodník Filipová „

281. Mandátní smlouvu č.: 0082011 mezi Obcí Loučná nad Desnou a STILT PROJECTS s.r.o.  týkající se organizace  výběrového řízení „ Loučná nad Desnou – revitalizace středu obce – II.etapa“

282.  Názor spoluobčanů ve věci uzavření dlouholeté spojovací komunikace  ( NW – panel. sídliště ) a ukládá  starostovi záležitost  řešit prostřednictvím  ÚPD obce ve spolupráci  s PF ČR.

283.  Opravu komínů na budově OÚ a následně nátěr střechy  budovy v ceně  dle nabídky  učiněné p. L. I .

284.  Ve věci  zimní údržby běžeckých  tras , že tyto bude udržovat  Obec Loučná nad Desnou sama za přispění Jeseníky-sdružení cestovního ruchu a v rozsahu :

ČHS – chata Švýcárna

ČHS – chata Vřesová studánka

Chata Švýcárna – Turistická ubytovna u Pelikána  - Koutecký pohádkový les

ČHS -  ( po staré cestě ) – chatová oblast  a ukládá místostarostovi    obce  ve spolupráci s ostatními zastupiteli  zajistit  obsluhu rolby a logistiku údržby.

285.  Neschvaluje realizaci nájezdu  pro kola a kočárky  v panelovém sídlišti , a dále schvaluje  opravu nájezdu do budovy zdravotního  střediska , zatrubnění a opravu komunikace vedle budovy OÚ  a opravu komunikací na starém hřbitově .

286.  Zprostředkovatelskou smlouvu  mezi Obcí Loučná nad Desnou a Real Aliance s.r.o. týkající se prodeje nemovitosti Rejhotice  č.p. 164.

287. Vzetí si překlenovacího úvěru  ve výši 12 mil Kč ,  s úrokovou sazbou  ve výši 6% a splatností 4 let  v souvislosti s realizací  projektů  žádosti o dotace  z fondů EU a SFŽP ČR ( kanalizace obce ).

288. Zprostředkovatelskou smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou   a Real Aliance s.r.o.  týkající se  zajištění překlenovacího úvěru  pro obec dle dříve schváleného záměru .

289. Opravu MK  v úseku od ZŠ k RD R.  včetně realizace nájezdů  k RD.

290. Revokaci bodu usnesení  č.10 ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 10.11.2010 – Měsíční odměnu zastupitelům obce, kteří jsou pro svoji činnost neuvolněni  ve výši 540,- Kč hr. m. od 10.11.2010.

291. Rozpočtové změny  dle seznamu.

292. Realizaci lanového centra u rybníka Kocián v prostoru cvičiště pro psy a toto přestěhovat do spodní části zámeckého parku , za řeku.

293. Realizaci ubytovacích kapacit  v budově nové hasičské zbrojnice.

294. Záměr vybudování lanového centra , ubytovacích kapacit v nové hasičské zbrojnici a parkoviště u zámeckého parku - arboreta realizovat prostřednictvím IPRÚ Šumpersko a ukládá starostovi obce na uvedených záměrech intenzivně pracovat tj. projektová příprava, realizace žádostí o dotace atd.

295. Navýšení rozpočtu Mateřské škole na rok 2011 o částku 13 400,- Kč - roční pojistné právní ochrany, 11 200,- Kč na kroužek anglického jazyka, 14 000,- Kč doprava dětí na plavání, 5 000,- Kč na dopravu a účastnické poplatky pro děti na výtvarné a ekologické programy.

296. Finanční podporu ve výši 30 000,- Kč v rámci kulturního léta obce provozovateli restaurace U Tygra,  Kociánov č.p. 4, 788 11 Loučná nad Desnou dle jeho žádosti ze dne 16.6. 2011.

297. Záměr odprodat pozemku p.č. 1620/1 ( části, která je slepou v délce sousedící s p.č. 1050/2, LV č. 704 KÚ Rejhotice ) v KÚ Rejhotice v ceně 100 ,- Kč za 1m².

298. Obecně závaznou vyhlášku   2/2011, týkající se zrušení OZV 2/2010  o místních poplatcích a 3/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  komunálních odpadů.

299. Vyhlášku 3/2011  o místních poplatcích.

300. Vyhlášku 4/2011  o místním poplatku za provoz systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování  komunálních odpadů  .

301. Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání mezi Obcí Rapotín  a Obcí Loučná nad Desnou týkající se veřejné zakázky  na dodávky zemního plynu.

 

 

 

302. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

1.      Sdělení generálního ředitele Povodí Moravy  s.p.  a sdělení ,  ředitele  závodu Horní Morava  Povodí Moravy s.p. jako odpovědi  na dopis zaslaný obcí.

2.      propadení komunikace I/44 ( u zpomalovacího stupně v Rejhoticích  ,Velosteel Trading  s.r.o. ) tak jak obec na tuto možnost upozorňovala před tím, než k tomuto havarijnímu stavu došlo , zaslaným upozorněním.

3.      Stav ve věci realizace arboreta

-         návrhy cedulek ke stromům

-         návrhy stojanů

4.      Písemné sdělení Ski Klubu Šumperk  ve věci  stavby přechodové lávky

5.      Demografický stav obce k 2.6.2011 dle rozšířených možností výpočetního systému

6.      Stav ve věci dřevosochání 2011

- určení hostů pro slavnostní  otevření sportovního areálu Kociánov

- objednání účinkujících , ubytovatelů  a dalších souvisejících služeb

7.      Názor občanů místní části Rejhotice  k eventualitě  odstranění mostu u Velosteel Trading. s.r.o.  ) u restaurace Zálesí ) a jeho nahrazení lávkou  pro pěší. Názor je ve většině  nesouhlasný.

8.      Vyjádření občanů k napojení na veřejný vodovod  ( majitel VHZ Šumperk a.s.) v místní části Filipová. Vyjádření jsou  ve většině  souhlasná.

9.      Stav stavebních prací   a projektové přípravy 

- dokončován je  Sportovně rekreační areál Kociánov

·        Kulturní dům ( tančírna)

·        Skatepark

·        Dětské hřiště

-drobné práce

·        Oplocení budovy obecního úřadu včetně realizace bran

·        Realizace garážových vrat

·        Nový nábytek do kanceláře evidence obyvatel a platebního styku s občany

10.  Dopis hejtmana Olomouc. kraje, který se vztahuje k financování  drážní dopravy na regionálních tratích .

11.  V rámci 5.Klášterních hudebních slavností  Šumperk 2011 se bude dne 4.7.2011 ve 20 00 hod v kulturním domě  v Loučné nad Desnou konat  koncert Rožmberské kapely( hudba období gotiky , renesance a ranného baroka v dobových kostýmech a na dobové nástroje )

12.  Památník obětí 1.světové války  ( zajímavá archivní informace )

13.  Kamerový systém se záznamem , legislativní podmínky

14.  Konání řádné valné hromady  Vodohospodářských zařízení Šumperk , a.s.  s tím, že obec svého zástupce vysílat nebude.

15.  Slavnostní převzetí šeku velitelem JSDH obce  p. M. K.  a velitelem družstva p. L. T.  od hejtmana Olom.. kraje  dne  4.6.2011 v Obci Bludov ( určeno na pořízení a obnovu techniky  JSDH obce – 50% pořiz. nákladů ).

16.  Zahájení tvorby ÚPD Obce Loučná nad Desnou a ukládá starostovi obce do ÚPD vložit

·        plochu  pro výstavbu domova důchodců se zázemím

·        plochy pro výstavbu rodin. Domů

·        plochu pro stavbu otevřeného a krytého bazénu

·        plochu pro letní bobovou dráhu

·        zabývat se možností energetické soběstačnosti  obce tj. veřejných budov  ( UÚ, ZŠ ,MŠ, kulturní dům,hasičská zbrojnice, zdravotní středisko atd.  ) a dále pro obec jako celek

·        plochy pro nové parkoviště v případě, že střed  obce nebude parkovacími kapacitami pro  návštěvníky stačit

·        novou alternativu pro obchvat obce (I/44) tunel  Tři potoky – Kouty nad Desnou  a dále pokračovat  k již navržené variantě tunel pod ČHS

·        realizace  veřejně přístupné zeleně , parkovacích  míst  s možností rozšíření  technického zázemí  obce vedle budovy  OÚ

·        realizovat  protipovodňovou  ochranu obce v horních  částech toků  ( viz starý ÚPD obce   a Studie  protipovodňové ochrany okresu Šumperk z roku 1998).

17.  Možnost realizace lanového centra  ve středu obce  ( rybník Kocián ) a ukládá starostovi obce  tento záměr projednat  s možnými zájemci z podnikatelské sféry.

18.  Plnění rozpočtu obce  31.5.2011

19.  Vyčištění přejezdu  Filipová – přehlednost trati při přejíždění přejezdu

 

 

Starosta                                                           Ing. Pavel Martínek            .................................

 

Ověřovatelé zápisu                                      p.Mojmír Kovařík                      .................................

 

                                                                        p. Bohumil Tkadlec                      .................................

 

zapisovatelka                                                   pí. Helena Tkadlecová           .................................

 

Zveřejněno: 21. 6. 2011

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 20.6.2011

Zpět nahoru