Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Horské chaty v Jeseníkách

Jednou ze základních podmínek rozvoje turistiky byla vždy možnost úkrytu před nepohodou, možnost stravování a případně i noclehu.

Na úrovni těchto služeb se také odrážel stupeň vyspělosti turistiky. Ještě v 17. století nebylo ve vyšších polohách Jeseníků kde se ukrýt nebo odpočinout, hřebeny byly turistům prakticky nepřístupné, na některých místech se dochovaly i pralesy, v nichž se v hlubokých vývratech skrývala dravá zvěř - medvědi, vlci neby rysi.

Teprve v 18. století začaly prvním odvážným turistům, především studentům a profesorům gymnázií a vysokých škol, sloužit jako úkryt jednoduché objekty pastýřů ovcí pro ubytování a sklad mléčných výrobků nebo jejich zpravidla kamenné přístřešky, zbudované v místech pastvy.

Byla to například ovčárna na Malé holi, kamenná chýše na Pradědu, Česnekový dům pod Malým Dědem a další.

Rozvoj horských chat od 19. století

Františkova myslivna historickéFunkci skutečných horských chat na hřebenech Jeseníků začaly plnit až v 1. polovině 19. století hospodářské objekty budované k využití pastvy na horských holích. Ty již začaly poskytovat turistům nejen úkryt a jednoduchou stravu z produktů mléčného hospodářství, ale i jednoduché ubytování.

K nejstarším chatám patří bezesporu chata Švýcárna, kterou dali postavit Liechtenštejnové jako salaš již v roce 1829, a chta na Vřesové studánce, která původně vznikla někdy v 1. polovině 19. století při poutním kostelíku a teprve později začala sloužit výhradně turistice. K těmto prvním chatám můžeme ještě přiřadit tzv. Novou Ovčárnu pod Petrovými kameny, postavenou Řádem německých rytířů v roce 1863.

Zájezdní hostince pro obchodníky

Františkova myslivnaJako horské chaty byly už ve 2. polovině 19. století využívány také zájezdní hostince, vybudované v horských sedlech na Skřítku a Červenohorském sedle, a to zejména poté, co přepravu nákladů formanskými povozy nahradila dráha.

Prvním turistů v Jeseníkách sloužily rovněž četné lovecké chaty z konce 19. století, z nichž však jen Františkova myslivna a později i Alfrédova chata byly turistům běžně přístupné jako horské chaty.

 

Zveřejněno: 2. 8. 2007

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Z historie obce  >  Horské chaty v Jeseníkách

Zpět nahoru