Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Pravidla pohybu po cyklostezkách

Osm pravidel pro bezpečný a ohleduplný pohyb po cyklostezkách.

  1. Je zakázána jízda na kolech mimo vyznačené komunikace
  2. Jízda na kole je na vlastní nebezpečí, cyklistické trasy nejsou nijak speciálně upravovány
  3. Na turisticky značených cestách mají vždy přednost pěší turisté před cyklisty
  4. Na ostatních komunikacích, na které se nevztahují podmínky provozu na pozemních komunikacích, má hospodářský provoz vždy přednost před cyklisty
  5. Na území CHKO je zakázáno bezdůvodně používat zvukových znamení
  6. Cyklistický provoz po povolených trasách je omezen na dobu od 7:00 do 19:00 hodin.
  7. Cyklisté jsou povinni dodržovat veškeré podmínky ochrany chráněných území a respektovat terénní značení správy CHKO Jeseníky, Klubu českých turistů a Horské služby ČR
  8. Nedodržování těchto podmínek je posuzováno jako přestupek a postihováno podle zákona č. 200/1990 Sb., nebo podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

Zveřejněno: 11. 7. 2007

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Cyklotrasy  >  Pravidla pohybu po cyklostezkách

Zpět nahoru