Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Zápis z VZ konaného 14.3.2011

Vyčlenění prostředků na rekonstrukci zámeckého parku v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU  KONANÉHO DNE 14.3.2011 V 17 00 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO  ÚŘADU

 

Veřejné zasedání  bylo řádně svoláno

Počet zúčastněných  zastupitelů obce :           7

Omluveni :                                                        4                                                

Neomluveni :                                                    0

Ověřovatelé zápisu :                                     p. Richter  Petr, p. Tkadlec Bohumil

Zapisovatel :                                                     pí. Helena Tkadlecová

 

Program veřejného zasedání :

 1. Uvítání přítomných
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Schválení programu veřejného zasedání
 4. Údržba zámeckého parku  ~ rozpočtová změna
 5. Hospodářský výsledek  
 6. Územní plán obce   - určení  zastupitele obce pro spolupráci  s provozovatelem
 7. Záměr SOÚD  - systém protipovodňové ochrany
 8. Program obnovy venkova – strategický plán  rozvoje obce
 9. Dodatek č. 7  ke smlouvě o poskytnutí  knih. služeb
 10. Kanalizace obce   - dodatek ke smlouvě
 11. Ostatní
 12. Podněty  a  náměty občanů
 13. Závěr, poděkování za účast

 

Program veřejného  zasedání byl jednohlasně schválen  . K jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

 

Závěr a usnesení veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 14.3.2011

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

174. Vyčlenění  prostředků na údržbu  rekonstruované části zámeckého parku  v rámci rozpočtu  obce  na rok 2011 ve výši  270 tis Kč (  údržba památek v obci ) v souladu se smlouvou  o poskytnutí dotace  na rekonstrukci  horní části zámeckého parku.

175. Rozpočtovou  změnu v rozpočtu obce  na rok 2011 ve výši 270 tis ve věci údržby obnovené části zámeckého parku   a současně účtování  těchto finančních prostředků na tuto údržbu  na samostatném bankovním účtu.

176. Hospodářský výsledek  Mateřské školy Loučná nad Desnou , příspěvková organizace  za rok 2010 s kladným výsledkem  ve výši 13 539,25 Kč.

177. Převedení kladného hospodářského výsledku  Mateřské školy Loučná nad Desnou, příspěvková organizace  za rok 2010 ve výši  13539,25 Kč  do rezervního fondu mateřské školy.

178. Zastupitele Ing. Pavla Martínka , starostu obce  pro spolupráci  s pořizovatelem   a vybraným zpracovatelem  územně plánovací  dokumentace Obce Loučná nad Desnou.

179. Podporu a účast  záměru SOÚD vybudovat  systém  protipovodňové  výstrahy případně  účast  při realizaci dalších  společných aktivit.

180. Program obnovy venkova - strategický plán rozvoje Obce Loučná nad Desnou do konce roku 2021.

182. Dodatek č.7 ke smlouvě o poskytování knihovnických informačních  a metodických služeb  Střediskové knihovny  Velké Losiny Místní knihovně  v Loučné nad Desnou .

183. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo  č. 2010/002 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Sdružením M+T pro Loučná nad Desnou  Martech Holding a.s. týkající se dodávky stavby „ Snížení znečištění vod v Obci Loučná nad Desnou „ .

184.  Pokácení 2 ks lip  v parčíku vedle  obecního úřadu  vzhledem k jejich  stavu.

185.  Vyvolávací cenu  bytu  po rodině A.  snížit na 500 tis Kč.

 

 

 

 

 

Starosta obce                                                   Ing. Pavel Martínek            .................................

 

 

Ověřovatelé zápisu                                      Petr Richter                        .................................

 

 

                                                                        Bohumil Tkadlec                      .................................

 

 

Zapisovatelka                                                   Helena Tkadlecová                 .................................

Zveřejněno: 16. 3. 2011

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ konaného 14.3.2011

Zpět nahoru