Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 16:45

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 16:45

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Miloslav Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.mudrborek.cz
Ordinační hodiny
Po 8.00 – 12.00 hodin
Út 12.00 – 15.00 hodin
St 8.00 – 12.00 hodin
Čt 12.00 – 15.00 hodin
Pá 8.30 – 12:00 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí – Pátek
8.00 – 11.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 22. 01. 2020
a svátek má Slavomír

Počasí v Loučné
Aktuální teplota
(22. 1. 2020 01:03)

-8.1 °C

Vlhkost

32.4%

Detailní informace o počasí v Loučné a Koutech nad Desnou

Zápis z VZ konaného 2.3.2011

Obnova automobilového parku

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU  KONANÉHO DNE 2.3.2011 V 17 00 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO  ÚŘADU

 

Veřejné zasedání  bylo řádně svoláno

Počet zúčastněných  zastupitelů obce : 9

Omluveni . 2

Neomluveni :  0

Ověřovatelé zápisu : p.Tkadlec,p. Ing. Pospíšil

Zapisovatel : pí. Jelínková

 

Program veřejného zasedání :

 1. Uvítání přítomných
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Schválení programu veřejného zasedání
 4. Obnova automobilového parku – nákup aut, prodej automobilu, pojištění nového parku
 5. Pronájem památek
 6. Výběr dodavatele energií
 7. Nákup mobilních telefonů
 8. Rozmístění zabudovaných kontejnerů , pořízení automobilu na odvoz kontejnerů
 9. Smlouva o dílo  - obnova soc. zařízení v ZŠ
 10. Dopis na Povodí Moravy s.p.  ve věci odstranění stavebních  závad na řece Desné
 11.  Pronájem kulturního domu – cena
 12. Dohoda o dopravní obslužnosti
 13. Patronát nad akcí Dogtrekking 2011
 14. Výsledek hospodaření základní školy
 15. Smlouva o výpůjčce
 16. Likvidace odpadů – soukromé subjekty
 17. Revokace bodu č.107 aktuální seznam dětí
 18. Most Rejhotice  - úhrady  kupní ceny formou akcií
 19. Dar. smlouva Olom. kraj  - výpočetní technika
 20. Žádost o dotaci – objednávka služeb na podání  žádosti
 21. Dohoda o ukončení nájmu vozidla  - údržba běžeckých tras
 22. Smlouva o nájmu movitých věcí – údržba běžeckých tras
 23. Jednotný odbavovací systém
 24. Rozpočtové změny dle seznamu
 25. Kanalizace Filipová  - nabídka proj prací
 26. Obnova zámecké zdi  - projekt
 27. Žádost  o zastavení exekuce Jaromír Zugar
 28. Rozhledna Přemyslov – umístění
 29. Nabytí pozemku p.č. 719/2 kú Kociánov
 30. Smlouva o zřízení věcného břemene
 31. Prodeje pozemků
 32. Podání žádosti o  dotaci – oranžové schody pro ZŠ
 33. Zařazení polní cesty do pasportu komunikací
 34. Ostatní
 35. Na vědomí
 36. Podněty  a  náměty občanů
 37. Závěr, poděkování za účast

Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen . K jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

 

USNESENÍ A ZÁVĚR VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 2.3.2011

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

132. Nákup automobilu na rozvoz obědů model : Nové  Kangoo , verze 1,6 16V 78 kW/105k Euro 5 Authewtique v barvě červené v ceně 253 000,- Kč včetně DPH.

133. Nákup automobilu  Škoda Octavia v ceně do 330 tis Kč formou úvěru s úhradou akontace  50% a splátkami rozdělenými do 4 let..

134. Prodej automobilu Škoda Felicia combi LXI EFF 653 , rok výroby 1997 ( najeto 103 000 km ) nejvyšší cenové nabídce  předložené do 11.3.2011 starostovi obce 

135. Pojištění vozového parku obce  hromadným způsobem ( flotila )

136.Smlouvu o nájmu movitých věcí  mezi Obcí Loučná nad Desnou a Národním památkovým ústavem  týkající se pronájmu  památek dle seznamu.

137.Umístění památek  dle určení starostou obce  ( budova obecního úřadu, budova kulturního domu )

138. Realizaci pískovcového soklu pod bustu  v identickém provedení jako je pod sochou Múzy v kulturním domě .

139.Připojištění majetku t.j. zapůjčených památek proti ztrátě ,případně poškození

140.Realizaci výběru dodavatele energií, telef. služeb prostřednictvím společného výběrového řízení v rámci SOÚD.

141.Nákup nových mobilních telefonů nezbytně nutných  vzhledem  k jejich techn. stavu dle určení starostou obce . ( velitel  JSDH  a případně další )

142. Plošné rozmístění vestavěných kontejnerů na třídění odpadů po celé obci, kde to bude vzhledem  k dotačním a dalším podmínkám možné ( pro podávanou žádost o dotaci ) a pořízení svozového automobilu   na odvoz kontejnerů v rámci žádosti o dotaci .

143.Smlouvu o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a Bartelem Tomášem  týkající se rekonstrukce  sociálních zařízení v ZŠ Loučná nad Desnou .

144. Dopis Povodí Moravy  s.p. a Lesy ČR  s.p. resp. výzvu k odstranění poškození t.j.  závad na řece Desné  ) poškozené těžké záhozy, boční opevnění, zpomalovací stupně, vyčištění retenčních  přehrážek na řece Hučivé Desné atd. )

145. Cenu za pronájem kulturního domu na konání akcí nekomerčního charakteru, tj. svatby,  křtiny- životní jubilea atd. ve výši 2 000,- Kč/ den.

146. Dohodu o spolufinancování ostatní dopravní obslužnosti  v roce 2011 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Městem Šumperk.

147. Patronát nad akcí  Dogtrekking 2011  - stezkou vlka konanou ve dnech 25.8. – 28.8.2011.

148. Výsledek hospodaření Základní školy Loučná nad Desnou , okres Šumperk , PO, za rok 2010 : ztráta v částce – 15 156,99 Kč.

149.Vyrovnání vykázané ztráty hospodaření Základní školy Loučná nad Desnou , okres Šumperk , PO, za rok 2010 v částce 15 156,99 Kč v účetním období 2011 z rezervního fondu Základní školy Loučná nad Desnou , okres Šumperk , PO.

150.Smlouvu o výpůjčce  mezi Obcí Loučná nad Desnou a Kociánov s.r.o. týkající se objektu budovy č.p. 142 se st. p.č. 489 a pozemek p.p.č. 1477/1, čímž zůstává v platnosti bod usnesení č..1108 ze 17.2.2010 a ruší se usnesení č. 1310 z 11.10.2010.

151.Předání podnikatelských  subjektů, kteří nedodali směrnici  resp. informace o likvidaci  a třídění odpadů, aby byli  ve formě seznamu předání na MěÚ  Šumperk , odd. život. prostředí k provedení kontroly.

152.Revokaci bodu usnesení č.107z veřejného zasedání konaného dne 24.1.2011 s tím, že výše podpory bude stanovena  dle aktuálního seznamu dětí .

153.Úhradu kupní ceny  536 000,- Kč za most přes řeku Desnou v kú Rejhotice  akciemi společnosti  v jejich nominální hodnotě tj. 536 ks akcií.

154.Darovací smlouvu mezi Olomouckým krajem  a Obcí Loučná nad Desnou týkající se výpočetní techniky., která byla zapůjčena  knihovně obce  v rámci  projektu Internetizace  knihoven  Olomouckého kraje .

155.Objednávky na EKO POINT , s.r.o. ve věci zpracování žádosti o dotaci na pořízení komunální techniky.

156.Dohodu o ukončení nájmu vozidla  na úpravu běžeckých lyžařských  tratí mezi Obcí Loučná nad Desnou a Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu .

157.Smlouvu o partnerství   a vzájemné spolupráci   mezi Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu a Obcí Loučná nad Desnou.

158.Smlouvu o nájmu movitých věcí  mezi Obcí Loučná nad Desnou a Jeseníky – Severní hřeben  o.s. týkající se nájmu sněžného pásového vozidla  Pisten Bully 100.

159.Záměr obce realizovat v údolí Desné ( kú Obce Loučná nad Desnou ) jednotný odbavovací systém ve všech lyžařských  střediscích  a za tímto účelem  zpracovat projekt a podat žádost o dotaci v rámci ROP případně jiných programech .

160. Rozpočtové změny dle seznamu .

161.Realizaci  projektové dokumentace  v souladu s předloženou nabídkou  Ing. Pilaře na realizaci splaškové kanalizace.

162.Smlouva  o dílo č.201101 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Petrem Heřmanským týkající se  projektu obnovy ohradní zdi zámeckého parku.

163.Umístění rozhledny  na parcele  č. 268 /1 v kú Přemyslov a zaslání dotazu na vlastníka pozemku zda s uvedeným umístěním a stavbou souhlasí.

164.Revokaci  z usnesení zastupitelstva obce ze dne  24.1.2011  bodu  120 pro pozemek  část  124/1 kú Kociánov  a bodu 121 – pro  pozemek  část 125/1 kú Kociánov v textu, že kupujícím se stává  KSS Seidla  s.r.o.

165.Nabytí pozemku p.č. 719/2 k.ú. Kociánov bezúplatným převodem do majetku obce z majetku České republiky s příslušností hospodařit - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

         (Jedná se o pozemek u brány do zámeckého parku naproti restaurace Na staré poště. Usnesením 580. z 23.6.2008 bylo schváleno požádání o převod pozemku, bodem usnesení č. 64 z 8.12. byly schváleny podmínky pro smlouvu na převod, nyní se schvaluje nabytí pozemku do majetku)

166. Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Povodí Moravy s.p. jako povinným a obcí Loučná nad Desnou jako oprávněným spočívající v právu uložit a provozovat stavbu „stavební objekt 12.3. LÁVKA ZÁPAD“ k pozemkům 1638/50 v k.ú. Rejhotice a 557/17 v k.ú. Kouty nad Desnou jak plyne z geometrických plánů  za úplatu 12000 Kč (včetně DPH)

            (Jedná se o koryto řeky pod lávkou přes řeku Divoká Desná v lyžařském areálu Kouty)

167. Prodej pozemku – část parcely KN 11, zahrada, výměra celkem 1996 m2, prodávaná část po zpracování geometrického plánu 25 m2,  v katastrálním území Kociánov,  žadatel P. a R. M. 100 Kč/m2, odprodej dle dříve stanovených podmínek(Jedná se o pozemek pod garáží, dříve vydán souhlas ke stavbě, pozemek pronajat stavebníkům) 

168. Souhlas s oddělením pozemku část KN 11 pro zhotovení geometrického plánu a následný odprodej pozemku pod garáží manželů M..

169. Souhlas s podáním žádosti ze strany zřizované organizace Základní škola Loučná nad Desnou – příspěvková organizace k Nadaci ČEZ  do programu „Oranžové schody“ a s přijetím nadačního příspěvku a dofinancováním ze strany zřizovatele na realizaci výtahu do budovy ZŠ .

170. Podání žádosti o dotaci na realizaci Veřejného osvětlení Kouty z Programu obnovy venkova  2011, Olomoucký kraj.

171. Za účelem zřízení přístupové cesty k parcele pro výstavbu p.č. 470 k.ú. Rejhotice  zařadit stávající polní cestu na p.č. 1626/2 v k.ú. Rejhotice do pasportu komunikací obce jako účelovou komunikaci a podat žádost o úplatný nebo bezúplatný převod této parcely na Pozemkový fond České Republiky za účelem převedení do majetku obce.

(Jedná se  o přístupovou komunikaci ze silnice I/44 k domu paní Fricové a manželů Kulichových v Rejhoticích nad Zálesím)

 

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje :

172. Souhlas  se zastavením exekuce  vůči povinnému  J. Z.  , bytem  Šumperk

 

173. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

1.      Investiční akce na rok 2011

2.      Sdělení Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava  - Dokončení sportovně  rekreačního areálu Kociánov

3.      Strategie obce – rozvojový plán obce 2011 – 2021

4.      Žádosti o dotace  - stav ( podáno )

-         obnova VO  Kouty nad Desnou , Rejhotice

-         hřiště ZŠ  ( posilování )

-         zahrada MŠ ( doplnění herních prvků )

-         automobil – rozvoz obědů

-         JSDH – doplnění vybavení

-         Kanalizace obce  - úhrada 50% vlastního podílu

-         Výtah ZŠ

-         Lávka ČHS

 

5.      Projektová příprava Filipová

6.      Přehled projektů

-         projekt střed obce ( zeleň , komunikace )

-         chodník Rejhotice

-         inž. sítě Filipová, chodník Filipová

-         spoj. chodník

-         zámecký park – spodní část

-         veřejné osvětlení – Rejhotice , Kouty nad Desnou

-         ochranná zeď zámeckého. parku

7.      Stav ve věci projednávání obnovy zámecké zdi

8.      Sčítání lidu – informace

9.      Žádosti o pronájem rybníka Kocián, AVZO TSČ ČR ZO rybník Kociánov – sdělení

10.  Sdělení Nadace ČEZ – dar

11.  Likvidace společnosti Jokma  s.r.o. – zlikvidováno

12.  Stavba roku 2010 – kulturní dům, zám. park

13.  Stav ve věci prodeje  domu č.p. 164 Rejhotice

14.  Rušení poboček České pošty

15.  Kontrola  dotace – zateplení  budovy  OÚ , návrh  zprávy  o auditu operace  č. 015-0-1-2011 OP ŽP

16.  Zápis a  usnesení Předsednictva  SOÚD ze dne 17.2.2011 a zápis  a usnesení z val. hromady  ze dne 17.2.2011

17.  Lesy ČR na bývalé komunikaci III.třídy propojující Loučnou nad Desnou  a Vernířovice provedly demontáž, tzn. odstranění svodidel   a tyto nahradily oborním plotem, který posunuly ) neprovedly oznámení majiteli komunikace .

18.  Stav v počtu dětí přihlášených do I.. třídy ZŠ.

 

 

 

 

Starosta obce                                       Ing. Pavel Martínek            ............................................

 

 

Ověřovatelé zápisu                          p.Bohumil Tkadlec                 ............................................

 

 

                                                            Ing.Miroslav Pospíšil              ...........................................

 

 

Zapisovatelka                                       pí.Jana Jelínková                     ..........................................

Zveřejněno: 8. 3. 2011

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ konaného 2.3.2011

Zpět nahoru