Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 16:45

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 16:45

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Miloslav Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.mudrborek.cz
Ordinační hodiny
Po 8.00 – 12.00 hodin
Út 12.00 – 15.00 hodin
St 8.00 – 12.00 hodin
Čt 12.00 – 15.00 hodin
Pá 8.30 – 12:00 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí – Pátek
8.00 – 11.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 21. 01. 2020
a svátek má Běla

Počasí v Loučné
Aktuální teplota
(21. 1. 2020 23:42)

-7.7 °C

Vlhkost

27.2%

Detailní informace o počasí v Loučné a Koutech nad Desnou

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného 11.10.2010

Smlouva o poskytnutí podpory ze St. fondu ŽP ČR- kanalizace

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 11.10  2010 V 17 00 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

 

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.

Počet zúčastněných zastupitelů obce:    7

Omluveni:                                                2

Neomluveni:                                                     2

Ověřovatelé zápisu: pí. Marie Vystavělová, p. Bohumil Tkadlec

Zapisovatel: pí. Helena Tkadlecová

 

Program veřejného zasedání:

 1. Uvítání přítomných
 2. Schválení programu
 3. Volba ověřovatelů zápisu
 4. Kanalizace obce – smlouva s SFŽP ČR
 5. Sport. Areál Kociánov – kofinancování
 6. Diakonie ČCE – dar
 7. Finanční podpora MŠ
 8. Žádost o prominutí poplatku p.K.
 9. Lesní technika – žádosti o dotaci
 10. IV.změna  ÚPD obce
 11. Žádost o dotaci – nová ÚPD obce
 12. Ostatní
 13. Na vědomí
 14. Připomínky a náměty občanů

15.  Poděkování za účast, závěr

 

Program veřejného zasedání zastupitelstva obce byl jednohlasně schválen  , během zasedání probíhala průběžná diskuse

 

USNESENÍ A ZÁVĚR VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO 11.10.2010

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

1303. smlouvu č. 07003161o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí mezi Státním fondem životního prostředí České republiky a Obcí Loučná nad Desnou týkající se podpory na akci Snížení znečištění vod v Obci Loučná nad Desnou.

1304. realizaci a kofinancování projektu ze strany obce „ Rozšíření sportovně rekreačního areálu Kociánov „  ( reg. Číslo CZ 1.12/3.1.00/15.00726) do výše  4 000 000 ,- Kč  a předfinancování projektu v jeho plné výši 23 050 446 ,- Kč.

1305. finanční dar Diakonii ČCE – středisko v Sobotíně ve výši 34 tis Kč s určením  dle žádosti na nákup 2 ks invalidních polohovacích vozíků pro uživatele služeb na budově č.I.

1306. poskytnutí finančního příspěvku  Mateřské škole Loučná nad Desnou na kroužek angličtiny  ( 9.600,- Kč ) a výtvarné programy ( 4.000,- ) dle žádosti ze dne 13.9.2010

1307. podání žádosti o finanční podporu – dotaci na pořízení lesní techniky – malotraktoru s příslušenstvím  ( žací zařízení , sněhová fréza , štěpkovač a další tech . úpravy související  s provozem těchto zařízení ).

1308.  IV. změnu ÚPD Obce Loučná nad Desnou  tj.   změnu týkající se pozemků dle určení starostou obce, zbývající  řešit v rámci nové  ÚPD Obce Loučná nad Desnou.

1309. podání žádosti o dotaci na Olomoucký kraj v rámci POV 2011 na pořízení územně plánovací dokumentace obce.

1310. revokaci usnesení č.1108 ze dne 17.2.2010  a schvaluje smlouvu o vypůjčce objektu DPS  s přiléhajícími pozemky mezi Obcí Loučná nad Desnou a Kociánov s.r.o.

1311. příspěvek  na údržbu běžeckých tras ve výši 10 tis Kč.

1312. úhradu životního pojištění zaměstnancům obce zaměstnaným na plný úvazek  a v případě zájmu i zastupitelům obce v měsíční úhradě ve výši dle určení starostou obce dle nabídky  UNIQA  pojišťovna a.s.

1313. doplnění bodu usnesení  č. 1284 z veřejného zasedání konaného dne 29.9.2010 o text : s účinností os 1.3.2011.

1314. mandátní smlouvu č. 11/2010/Vi mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Martinem Vinterem týkající se TDI na akci – kanalizace obce.

1315. zaslání sdělení – žádosti na České radiokomunikace s tím, aby byly odstraněny nedostatky, tj. nedokonalé pokrytí digitálním signálem  na katastrálních územích obce.

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje :

1316.  ve věci  žádosti Penzion OAZA, p. K.   prominutí úhrady  poplatků  za lázeňský a rekreační pobyt a poplatků z kapacity ( za lůžko  ) za rok 2008 a rok 2009 dle předložené žádosti z důvodu, že tyto již měly být dle platné obecně závazné vyhlášky 1 rok až 2 roky uhrazeny.

 

 

1317.Zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou bere na vědomí:

1.      Oznámení o výsledku  hodnocení projektů Výběrovou komisí MAS Šumperský venkov

-         Molo u zámeckého rybníka  v zámeckém parku v Loučné nad Desnou ( 3. v pořadí )

-         Pořízení lesnické techniky a turistického značení pro navigaci k pohádkovému lesu v Koutech nad Desnou ( 1. v pořadí )

2.      Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly organizace – Základní škola Loučná nad Desnou , okres Šumperk a Mateřská škola Loučná nad Desnou – bez závad

3.      Jednání s Povodím Moravy , s.p. ve věci odstranění škod na řece Desné ( Hučivá Desná )

4.      Výroční zprávu Základní školy Loučná nad Desnou o činnosti školy za školní rok 2009/2010

 

 

 

Starosta obce                           Ing. Pavel Martínek                        ............................................

 

Ověřovatelé zápisu               pí. Marie Vystavělová                      ...........................................

 

                                                p. Bohumil Tkadlec                         .........................................

 

zapisovatelka                           pí. Helena Tkadlecová                  ............................................

Zveřejněno: 12. 10. 2010

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného 11.10.2010

Zpět nahoru