Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 16:45

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 16:45

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Miloslav Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.mudrborek.cz
Ordinační hodiny
Po 8.00 – 12.00 hodin
Út 12.00 – 15.00 hodin
St 8.00 – 12.00 hodin
Čt 12.00 – 15.00 hodin
Pá 8.30 – 12:00 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí – Pátek
8.00 – 11.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 14. 12. 2019
a svátek má Lýdie

Počasí v Loučné
Aktuální teplota
(14. 12. 2019 19:51)

3.4 °C

Vlhkost

47%

Detailní informace o počasí v Loučné a Koutech nad Desnou

Ustavující zasedání ze dne 13.11.2002

Volba starosty a místostarosty

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, KONANÉHO DNE 13.11.2002 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI NA OBECNÍM ÚŘADĚ

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno
Počet zúčastněných zastupitelů : 11
Omluveni : 0
Neomluveni : 0
Zapisovatelka : pí. Helena Tkadlecová
Program veřejného zasedání:
1. Zahájení,uvítání přítomných, seznámení s výsledkem voleb do zastupitelstva obce
2. Volba mandátní komise
3. Slib členů zastupitelstva obce
4. Volba volební komise
5. Volba návrhové komise
6. Volba ověřovatele zápisu
7. Volba starosty a místostarosty obce
8. Seznámení s předsedy jednotlivých výborů
9. Ostatní
10. Závěr

1. Ing. Martínek nás přivítal na ustavujícím veřejném zasedání zastupitelstva obce a seznámil nás s programem zasedání
Program byl schválen jednohlasně
2. Ing Martínek navrhl složení mandátové komise : p. MUDr. Borek Miloslav, p. Fišnar Jan, p. Tkadlec Bohumil
Členové mandátové komise byli zvoleni jednohlasně
p. Tkadlec Bohumil ověřil platnost osvědčení o zvolení členů zastupitelstva obce
3. Ing. Pavel Martínek přečetl slib člena zastupitelstva obce, členové zastupitelstva jednotlivě pronesli „slibuji“ a slib podepsali
4. Ing. Pavel Martínek navrhl zvolení členů volební komise : předseda - Opršál Jindřich, členové - p.Strnka Josef , Strnad Petr
Komise a její předseda byli zvoleni jednohlasně
5. Ing. Martínek navrhl zvolení návrhové komise ve složení : předseda - Ing. Pavel Martínek,členové - pí. Vystavělová Marie, p. Tříska Pavel - schváleno jednohlasně
6. Předseda volební komise p. Opršál Jindřich se ujímá funkce, aby provedl volbu starosty a místostarosty. Provedl hlasování o způsobu volby - tajné : 0 hlasů, veřejné : 11 hlasů
Předseda návrhové komise přednesl návrhy na starostu obce : Ing. Pavel Martínek, místostarosta : p. Bohumil Tkadlec
7. Volba starosty- Ing. Pavel Martínek , jako uvolněný zastupitel - 10x ano, 1 se zdržel hlasování
volba místostarosty : p. Bohumil Tkadlec, jako neuvolněný zastupitel s měsíční odměnou- 5.500,- Kč - 10 x ano , 1 se zdržel hlasování
Ing. Martínek děkuje za provedení volby
8. Schválení předsedů jednotlivých výborů:
a) předseda výboru pro rozvoj turistického ruch - p. Jindřich Opršál
( členové dle výběru předsedy )
b) předseda stavebního výboru - p.Petr Richter
( členové dle vlastního výběru )
c) předseda kontrolního výboru - pí. Marie Vystavělová
( členové dle vlastního výběru )
d) předseda školského a kulturního výboru - p. Petr Strnad
( členové dle vlastního výběru )
e) předseda bytového a sociálního výboru - p. MUDr. Miloslav Borek
( členové dle vlastního výběru )
f) předseda finančního výboru - p. Josef Strnka
( členové dle vlastního výběru )
Schváleno jednohlasně
9. Navržena nová orbanizace obce - schváleno jednohlasně
10. Zaměstnání stavebního technika v rámci nové organizace obecního úřadu - schváleno jednohlasně
11. Užívání přiděleného mobilního telefonu s číslem 603 248 274 starostovi obce, s číslem 603 249 084 místostarostovi, s číslem 603 582 748 stavebnímu technikovi - schváleno jednohlasně

K jednotlivým bodů m probíhala průběžná diskuse

Závěr a usnesení z ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce schvaluje :
1. Pogram veřejného zasedání
2. Volba mandátní komise - p. MUDr. Borek Miloslav, p. Fišnar Jan, p. Tkadlec Bohumil
3. Provedení slibu členů zastupitelstva obce
4. Volbu členů volební komise ve složení : předseda - p. Jindřich Opršál, členové - p. Strnka
Josef, p.Strnad Petr
5. Volbu návrhové komise ve složení : předseda - Ing. Pavel Martínek, členové - pí. Marie
Vystavělová, p. Pavel Tříska
6. Návrhy na obsazení funkce starosty jako uvolněného zastupitele - p. Ing. Pavla Martínka,
na obsazení funkce místostarosty jako neuvolněného zastupitele - p. Bohumila Tkadlece s
měsíční odměnou 5.500,-Kč
7. Volbu do funkce starosty jako uvolněného zastupitele p.Ing. Pavla Martínka, a do funkce
místostarosty jako neuvolněného zastupitele p.Bohumila Tkadlece
8. Volbu předsedů jednotlivých výborů
8.1 Předseda výboru pro rozvoj turistickkkého ruchu - p. Jindřich Opršál
8.2 Předseda stavebního výboru - p. Petr Richter
8.3 Předseda kontrolního výboru - pí. Marie Vystavělová
8.4 Předseda školského a kulturního výboru - p. Petr Strnka
8.5 Předseda bytového a sociálního výboru - p. MUDr. Miloslav Borek
8.6 Předseda finančního výboru - p. Josef Strnka
9. Navrženou organizaci obecního úřadu
10. Zaměstnání stavebního technika v rámci nové organizace obecního úřadu
11. Přidělení mobilního telefonu s číslem 603 248 274 starostovi,, s číslem 603249 084
místostarostovi, s číslem 603 582 748 stavebnímu technikovi

Zastupitelstvo obce ukládá :
12. Co nejdříve realizovat novou organizaci obecního úřadu
13. V rámci nové organizace nevyužít p. Nesvadby jako řidiče osobního auta a co nejdříve
docílit využití služebního auta bez služebního řidiče. ( starosta obce + stavební technik )

Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
14. Jednací řád zastupitelstva obce

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
starosta obecního úřadu - Ing. Pavel Martínek
ověřovatelé zápisu : p.Josef Strnka, p. Bohumil Tkadlec
zapisovatelka . pí. Helena Tkadlecová

Zveřejněno: 8. 6. 2004

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Ustavující zasedání ze dne 13.11.2002

Zpět nahoru