Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Miloslav Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.mudrborek.cz
Ordinační hodiny
Po 8.00 – 12.00 hodin
Út 12.00 – 15.00 hodin
St 8.00 – 12.00 hodin
Čt 12.00 – 15.00 hodin
Pá 8.30 – 12:00 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí – Pátek
8.00 – 11.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 03. 04. 2020
a svátek má Richard

Počasí v Loučné
Aktuální teplota
(3. 4. 2020 09:47)

5.3 °C

Vlhkost

56.7%

Detailní informace o počasí v Loučné a Koutech nad Desnou

SP CHS

 

Krajský úřad Olomouckého kraje

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Č.j.: KUOK/34144/05/ODSH-SH/131-SP                                                  V Olomouci dne 29.prosince 2005

 

 

 

Stavebník

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05  Praha 4

zastoupen

Ing. Petrem Barošem,  ředitelem správy Olomouc Ředitelství silnic a dálnic ČR, Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc

 

 

STAVEBNÍ POVOLENÍ

(VEŘEJNOU  VYHLÁŠKOU)

 

 

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální stavební úřad ve věcech silnic I. třídy s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy,  ve smyslu ustanovení § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a § 120 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil žádost ze dne 10.11.2005 podanou stavebníkem - Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha, IČ:65993390 v zastoupení, na základě pověření, Ing. Petrem Barošem, ředitelem správy Olomouc Ředitelství silnic a dálnic ČR, Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc podle § 62 stavebního zákona a na základě výsledku projednání žádosti ve stavebním řízení rozhodl takto:

Stavba “ Silnice I/44 Červenohorské sedlo - sever” v rozsahu stavebních objektů:

 

C 101  Modernizace silnice I/44

C 193  Dopravní značení  konečné

C 194  Dopravní značení provizorní

C 201  Oprava mostu v km 10,324 - ev.č.44-045

C 202  Oprava mostu v km 14,651 - ev.č.44-046

C 211.1  Zárubní zeď vpravo km 9,000 - 9,064

C 211.2  Zárubní zeď vlevo km 9,000 - 9,083

C 211.3  Zárubní zeď vlevo km 9,796 - 9,951

C 211.4  Zárubní zeď vlevo km 9,986 - 10,123

C 211.5  Zárubní zeď vlevo km 10,127 - 10,312

C 211.6  Zárubní zeď vlevo km 10,337 - 10,493

C 211.7  Zárubní zeď vlevo km 10,415 - 10,500

C 212.1  Zárubní zeď vlevo km 11,000 - 11,250

C 212.2  Zárubní zeď vpravo km 11,563 - 11,780

C 212.3  Zárubní zeď vpravo km 11,780 - 11,968

C 212.4  Zárubní zeď vpravo km 11,968 - 12,046

C 212.5  Zárubní zeď vpravo km 12,046 - 12,172

C 213.1  Zárubní zeď vlevo km 13,595 - 13,741

C 213.2  Zárubní zeď vlevo km 13,749 - 14,155

C 301  Kanalizace v km 9,800 - 10,303

C 302  Kanalizace v km 10,370 - 11,440

C 303  Kanalizace v km 11,560 - 12,680

C 304  Kanalizace v km 13,350 - 14,350

C 305  Kanalizace Domašov

C 801.1  Vegetační úpravy silnice I/44

C 801.2  Vegetační úpravy - PUPFL

C 811  Rekultivace

 

 

 

se podle § 66 stavebního zákona

 

povoluje.

 

Stavba ve výše uvedeném rozsahu bude realizována v Olomouckém kraji, okrese Jeseník a Šumperk, obcích a v katastrálních území na pozemcích v níže uvedeném členění:

 

Trvalý zábor

okres Šumperk, obec Loučná nad Desnou, katastrální území Kouty nad Desnou,  pozemek:

parc.č. 562

 

okres Jeseník, obec Bělá pod Pradědem, katastrální území Domašov u Jeseníka, pozemek:

parc. č. 6918/1, 6918/2, 6918/3, 6922/1, 6922/2, 6923/3, 6963/1, 6963/6, 6963/9, 6946/3, 6946/4, 6946/5, 6946/6, 6946/7, 6946/8, 6946/9, 6946/10, 6946/11, 6946/12, 6946/13, 6946/14, 6946/15, 6946/16, 6946/17, 6946/18, 6946/19, 6946/20, 6963/3, 6963/4, 6964/3, 6965/4, 6965/6, 6965/8, 6965/9, 6965/10, 6965/11, 6965/12, 6965/13, 6965/14, 6965/15, 6965/16, 6965/17, 6965/18, 6965/19, 7034/2, původ PK (6918/2), (6918/3/2), (6922/1/1), (6922/1/2), (6963/5/2), (6963/5/3), (6963/6), (6918/3/3), (6922/1/3), (6922/2/1), (6922/2/2), (6922/2/3), (6963/5/2),

okres Jeseník, obec Bělá pod Pradědem, katastrální území Adolfovice, pozemek:

parc. č. 1792/1, 1792/2, 1792/3, 1792/4, 1792/6, 1792/7, 1803/5, 1805/1,

Dočasný zábor

okres Jeseník, obec Bělá pod Pradědem, katastrální území Domašov u Jeseníka, pozemek:

parc. č. 6918/1, 6963/1, 6922/1, 6964/2, 6923/1, 6965/1, 3368/2, 6924, 6965/21, 2959/3, 579, 611, 2924/3, 2924/4, 2911/3, 6946/1, 3324/1, 3226, 180, 6946/2, 7085, 7051, 3111/1, 3113/1, 3114, 3148/1, 3169/3, 3199/3,

 

okres Jeseník, obec Bělá pod Pradědem, katastrální území Adolfovice, pozemek:

parc. č. 1792/1, 1792/2, 1792/3, 1792/4, 1793/1, 1793/2, 1793/3, 1803/1, 1803/3, 1803/4.

 

 

 

Základní údaje o stavbě: 

Stavebník:                Ředitelství silnic a dálnic ČR,  Na Pankráci 546/56, Praha 4

Projektant:                VIAPONT, s.r.o., Vodní 13, Brno,

                                 projektant Ing. Miroslav Meluzín, ČKAIT – 1001175

                                                  Ing. Martin Sirotek, ČKAIT – 1001179

                                                  Ing. Ivana Novotná, ČKAIT – 1000585 

Zhotovitel:                 dle výběrového řízení

Dokončení stavby:   12/2008       

 

 

Stručná charakteristika stavby - jednotlivých stavebních objektů:

 

C 101  Modernizace silnice I/44

Předmětem stavby  je modernizace silnice I/44 Červenohorské sedlo – sever, která zahrnuje úsek této komunikace od hranice okresů Šumperk - Jeseník po křižovatku se silnicí II/450 v obci Domašov. Celková délka stavby je 8,934 km v základní návrhové kategorii S 9,5/60, resp. MS 9/50 v intravilánu obce Domašov se základním střechovitým příčným sklonem 2,5 %. Začátek úpravy je v km 44,851 staničení silnice (km 9,014 stavby), konec úpravy je v křižovatce se silnicí II/450 v km 53,800 staničení silnice (km 17,948 stavby). Silnice z Červenohorského sedla klesá rovnoměrným spádem 4 – 6 % (s lokálními maximy cca 7%) po úbočí Černé hory a hory Točník do údolní nivy řeky Bělá. Stávající trasa je po úbočí vedena v odřezu, kdy zajištění stability svahů bude řešeno zárubními zdmi. Změny směrového vedení jsou řešeny točkami o malém poloměru 20 – 25 m. V úseku komunikace km 11,500 – 12,600 je navrženo rozšíření stoupacího pruhu vozovky na 5,5 m. Křižovatka s MK ve Filipovicích (C111) v km 15,500 bude řešena s odbočovacími pruhy. V místě připojení účelové komunikace (C112) v km 16,488 budou na silnici v potřebném rozsahu rozšířeny oba jízdní pruhy na 5,50 m. Stávající autobusové zastávky podél stavbou dotčeného úseku silnice budou rekonstruovány. Autobusové zastávky budou řešeny zastávkovým pruhem se zvýšeným nástupištěm o šířce 2 m. Budou mít povrch zpevněný podle místa na komunikaci: zastávka pod Červenohorským sedlem vpravo v km 9,100 délky 20 m bude provedena v živici, zastávka u hotelu Stará pošta v km 15,700 vpravo délky 20 m bude provedena v kamenné dlažbě a zastávka vlevo délky 30 m bude provedena v zámkové dlažbě jako navazující chodník. Silniční obrubníky podél nástupišť budou ve všech případech kamenné. V obci Domašov bude vybudován levostranný chodník od km 17,575 po KÚ a budou doplněny přídavné pruhy pro manipulaci se sněhovými řetězy. V trase silnice budou umístěna ocelová svodidla typu. V místech kde nebude svodidlo, budou osazeny směrové plastové sloupky.

 

Konstrukce vozovky bude provedena v tomto složení:

- asfaltový koberec mastixový střednězrný                     AKM I modif.                 40 mm

- spojovací postřik 0,25 kg/m2  modifikovaný                  PSA 

- asfaltový beton hrubozrnný                                           ABH I modif.                 60 mm

- spojovací postřik 0,25 kg/m2  modifikovaný                  PSA 

- obalované kamenivo hrubozrnné                                  OKH I                           30 mm

- spojovací postřik 0,25 kg/m2  modifikovaný                  PSA 0

- vyrovnávací vrstva + postřik na opravy výtluků po zimním provozu

  (odhad – 2x30% plochy vrstvy nezapočítává se do tl. vrstev)

- obalované kamenivo hrubozrnné                                  OKH I                          100 mm

- spojovací postřik 0,2 – 1,2 kg/m2                                  PSA 

- mechanicky zpevněné kamenivo                                  MZK                             150 mm

- štěrkodrť                                                                       ŠD                         min. 250 mm

  celkem                                                                                                        min. 630 mm

 

Konstrukce krytu na zastávkách:

Zastávka v km 9,100 vpravo

- asfaltový koberec mastixový střednězrný                     AKM I modif.                 40 mm

- spojovací postřik 0,25 kg/m2  modifikovaný                  PSA 

- obalované kamenivo hrubozrnné                                  OKH I                           90 mm

- štěrkodrť  fr. 0-22                                                          ŠD                              150 mm

  celkem                                                                                                             280 mm

 

Zastávka v km 15,700 vpravo

- kamenná kostka 100/100                                              K 10.                           100 mm

- lože z drti 4/8                                                                ŠD                                 40 mm

- štěrkopísek                                                                   ŠP                               150 mm

  celkem                                                                                                              290 mm

 

Zastávka v km 15,700 vlevo

- betonová zámková dlažba                                            BZD                              60 mm

- lože z drti 4/8                                                                ŠD                                 40 mm

- štěrkopísek                                                                   ŠP                               150 mm

  celkem                                                                                                               250 mm                                                                                 

 

C 193  Dopravní značení  konečné

Objekt řeší osazení nového svislého a vodorovného značení. V rámci stavby bude stávající dopravní značení odstraněno a po zbudování nové vozovky obnoveno. Svislé dopravní značky jsou navrženy v základní velikosti. Nově bude vyznačen pruh pro odbočení vlevo ve Filipovicích u křižovatky s místní komunikací.

 

C 194  Dopravní značení  provizorní

Objekt řeší osazení dopravního značení na objízdných trasách. Značky pro odklon dopravy na objízdnou trasu jsou uvažovány ve zvětšené velikosti.

 

 

C 201  Oprava mostu v km 10,324 - ev.č.44-045

Objekt řeší opravu mostu přes Hluboký potok. Nosná konstrukce stávajícího mostu je tvořena parabolickou jednoobloukovou železobetonovou klenbou, šířka 3,00 m, výška 3,30 m, délka 15,30 m. Výška nadnásypu je cca 2,10 m. Podkosená čela s rovnoběžnými masivními křídly jsou z betonu s kamenným obkladem. Stávající římsy jsou železobetonové s trojmadlovým zábradlím. V rámci opravy bude provedeno odtěžení zeminy mezi křídly a nad klenbou mostu, vytvoření bloků armované zeminy oddělené dilatační mezerou podél křídel. Nově budou vytvořeny římsy mostu, zábradelní svodidla, sanován povrch kamenného obkladu a dna klenby.

 

 

C 202  Oprava mostu v km 10,324 - ev.č.44-046

Objekt řeší opravu mostu o jednom poli přes Černý potok. Nosná konstrukce stávajícího mostu je tvořena prostou deskou ze železobetonu, šikmost 70° pravá, tloušťka desky 750 mm. Délka přemostění 13,05 m, kolmá světlost mostního otvoru 12,00 m. V rámci opravy bude provedena kompletní rekonstrukce mostního svršku a bude osazeno zábradelní svodidlo po obou stranách mostu. Stávající křídla budou odstraněna a nahrazena novými z gabionových zdí, kombinovaných s armovaným zásypem, které zajistí i drenážování rubu opěr. Lícní kámen výplně gabionů bude navazovat na okolní odláždění koryta potoka a bude mít podobu řádkového zdiva.

 

Společný popis pro objekty zárubních zdí

Konstrukce hřebíkových stěn sestává z ocelových hřebíků z betonářské výztuže, které budou osazeny do vrtů vyplněných cementovou zálivkou, a ze stříkaného betonu. Betonová stěna ze stříkaného betonu C25/30-XF2 tl. 150 mm bude vyztužena KARI sítí. Povrchově bude stěna dokončena obkladem z gabionů tl. 0,45 m kotveným ke zdi pomocí geomřížoviny. Rub stěn bude plošně drenážován rozmístěním pásů geokompozitu, vyvedených na úroveň silniční drenáže. Pro svedení povrchové vody bude na horní hraně stěn dosypaná terénní lavička v 8% spádu zabezpečená proti erozi kotvenou geomříží. Na úrovni terénu bude zajišťovat vyvedení vody z gabionů utěsnění patní části posypem jemnozrnnou zeminou. Vyplavení této zeminy do drenážního systému komunikace bude bráněno obalením paty separační geotextilií. Voda prosakující touto zábranou bude odvedena odvodňujícími trubkami v základovém pásu do silniční drenáže.

 

C 211.1  Zárubní zeď vpravo km 9,000 - 9,064

Objekt řeší umístění hřebíkové stěny ze stříkaného betonu, doplněné o obklad z gabionů k zajištění stability zářezového svahu. Stěna je navržena ve sklonu 2:1 s rozdělením do 3 dilatačních celků o délkách 20,0 m. Stěna bude ukončena v délce 4,7 m seběhnutím horní hrany k terénu klesáním 1:1, tak aby výška stříkaného betonu na konci byla cca 600 mm.

 

C 211.2  Zárubní zeď vlevo km 9,000 - 9,083

Objekt řeší umístění hřebíkové stěny ze stříkaného betonu, doplněné o obklad z gabionů k zajištění stability zářezového svahu. Stěna je navržena ve sklonu 2:1 s rozdělením do 4 dilatačních celků o délkách 20,0 – 25,5 m. Stěna bude ukončena v délce 4,7 m seběhnutím horní hrany k terénu klesáním 1:1, tak aby výška stříkaného betonu na konci byla cca 600 mm.

 

C 211.3  Zárubní zeď vlevo km 9,796 - 9,951

Objekt řeší umístění hřebíkové stěny ze stříkaného betonu, doplněné o obklad z gabionů k zajištění stability zářezového svahu. Stěna je navržena ve sklonu 2:1 s rozdělením do 8 dilatačních celků o délkách 11,0 – 21,5 m. V prvním dilatačním celku v km 9,796 začíná horní hrana stěny téměř na úrovni terénu a v délce 4,0 m stoupáním 1:1 naběhne do standardní výše danou průsečnicí původního svahu s plochou stěny. Stěna bude ukončena v délce 6,5 m seběhnutím horní hrany k terénu klesáním 1:1, tak aby výška stříkaného betonu na konci byla cca 600 mm.

 

C 211.4  Zárubní zeď vlevo km 9,986 - 10,123

Objekt řeší umístění hřebíkové stěny ze stříkaného betonu, doplněné o obklad z gabionů k zajištění stability zářezového svahu. Stěna je navržena ve sklonu 2:1 s rozdělením do 7 dilatačních celků o délkách 16,0 – 20,0 m. V prvním dilatačním celku v km 9,986 začíná horní hrana stěny téměř na úrovni terénu a v délce 3,0 m stoupáním 1:1 naběhne do standardní výše danou průsečnicí původního svahu s plochou stěny. Stěna bude ukončena svislou hranou před silničním propustkem. Výška stříkaného betonu v této hraně bude cca 2350 mm.

 

C 211.5  Zárubní zeď vlevo km 10,127 - 10,312

Objekt řeší umístění hřebíkové stěny ze stříkaného betonu, doplněné o obklad z gabionů k zajištění stability zářezového svahu. Stěna je navržena ve sklonu 2:1 s rozdělením do 10 dilatačních celků o délkách 8,0 – 20,0 m. Stěna začíná svislou hranou za silničním propustkem km 10,127. Výška stříkaného betonu bude v tomto místě cca 3,600 m a bude dána  průsečnicí původního svahu s plochou řešené stěny. Stěna bude ukončena v délce 2,1 m  seběhnutím horní hrany k terénu klesáním 1:1, tak aby výška stříkaného betonu na konci byla cca 2,300 m.

 

C 211.6  Zárubní zeď vlevo km 10,337 - 10,493

Objekt řeší umístění hřebíkové stěny ze stříkaného betonu, doplněné o obklad z gabionů k zajištění stability zářezového svahu. Stěna je navržena ve sklonu 1,5:1 s rozdělením do 8 dilatačních celků o délkách 13,0 – 21,0 m. Výška stěny bude dána  průsečnicí původního svahu s plochou řešené stěny. V km 0,028 v staničení lesní cesty bude stěna tvarově upravena z důvodu koordinace s tělesem silničního propustku, kdy bude plocha stěny v půdorysu odsunuta o 0,4 m od osy komunikace proti běžné poloze.

C 211.7  Zárubní zeď vlevo km 10,415 - 10,500

Objekt řeší umístění hřebíkové stěny ze stříkaného betonu, doplněné o obklad z gabionů k zajištění stability zářezového svahu. Stěna začíná v km 10,415 ve sklonu 3 :1, tvořeným obkladovým fabionem uloženým na základovém pásu a kotveným geomříží do násypu budované lesní cesty. Před napojením na druhý úsek , který začíná v km 10,430, plynule přejde ve vzdálenosti 3,0 m do sklonu 2:1. Druhý úsek bude kotven hřebíkovou stěnou. Proběhne ve sklonu 2:1 a v posledních 5,0 m přejde plynule do sklonu 1:1. Výška stříkaného betonu na konci stěny bude cca 3,100 mm. Stěna bude rozdělena do 5 dilatačních celků o délkách 7,0 – 21,0 m.

 

C 212.1  Zárubní zeď vlevo km 11,000 - 11,250

Objekt řeší umístění hřebíkové stěny ze stříkaného betonu, doplněné o obklad z gabionů k zajištění stability zářezového svahu. Stěna je navržena ve sklonu 1,5 : 1. V začátku navazuje na rostlou skálu stejného sklonu. V 6 metrovém úseku na konci přejde plynule do sklonu 2:1 a naváže opět na rostlou skálu. Stěna bude rozdělena do 12 dilatačních celků o délkách 20,6 – 21,0 m.

 

C 212.2  Zárubní zeď vpravo km 11,563 - 11,780

Objekt řeší umístění hřebíkové stěny ze stříkaného betonu, doplněné o obklad z gabionů k zajištění stability zářezového svahu. Stěna je navržena ve sklonu 2 :1 s rozdělením do 11 dilatačních celků o délkách 7,5 – 21,0 m. V prvním dilatačním celku v km 11,563 bude nejprve provedena vrstva stříkaného betonu. Začne výškou cca 1,2 m a od km 11,565 bude horní hrana určena průsečnicí původního svahu s plochou řešené stěny. Při pokládce gabionového obložení bude část stříkaného betonu odstraněna tak, aby horní hrana gabionového obložení v km 11,563 byla téměř na úrovni terénu. Obložení potom v délce 7,5 m stoupáním 1:2,5 naběhne do standardní výše stěny.  Poslední dilatační celek v km 11,780 bude navazovat na zárubní stěnu C 212.3 severního úseku. Vrstvy stříkaného betonu obou objektů budou vzájemně odděleny dilatační spárou.

 

C 212.3  Zárubní zeď vpravo km 11,780 - 11,968

Objekt řeší umístění hřebíkové stěny ze stříkaného betonu, doplněné o obklad z gabionů k zajištění stability zářezového svahu. Stěna je navržena ve sklonu 1:1 s rozdělením do 9 dilatačních celků o délkách 21,0 m. V prvním dilatačním celku v km 11,780 stěna navazuje na stěnu 212.2 ve sklonu 2:1 a plynule v délce 9,0 m přechází do sklonu 1:1. pokračuje v konstantní výšce stříkaného betonu 4,32 m. V km 11,795, 11,848, 11,955 bude stěna tvarově upravena v půdorysném odsunutí plochy stěny o 0,5 m směrem od osy komunikace proti běžné poloze z důvodu koordinace s tělesy silničních propustků. Stěna končí posledním úsekem délky 9,0 m, ve kterém plynule přechází do sklonu 2:1, kde v km 11,968 navazuje na zárubní stěnu C212.4 severního úseku. Vrstvy stříkaného betonu obou objektů budou vzájemně odděleny dilatační spárou.

 

C 212.4  Zárubní zeď vpravo km 11,968 - 12,046

Objekt řeší umístění hřebíkové stěny ze stříkaného betonu, doplněné o obklad z gabionů k zajištění stability zářezového svahu. Stěna je navržena ve sklonu 2:1 s rozdělením do 4 dilatačních celků o délkách 15~21,0 m. V prvním dilatačním celku v km 11,968 stěna navazuje na stěnu C212.3. Proběhne v konstantní výšce stříkaného betonu cca 3,77 m. Stěna končí v km 12,046, kde navazuje na zárubní stěnu C212.5 severního úseku. Vrstvy stříkaného betonu obou objektů budou vzájemně odděleny dilatační spárou.

 

C 212.5  Zárubní zeď vpravo km 12,046 - 12,172

Objekt řeší umístění hřebíkové stěny ze stříkaného betonu, doplněné o obklad z gabionů k zajištění stability zářezového svahu. Stěna je navržena ve sklonu 1,5:1 s rozdělením do 6 dilatačních celků o délkách 21,0 m. V prvním dilatačním celku v km 12,046 stěna navazuje na stěnu C212.4 ve sklonu 2:1.  Vrstvy stříkaného betonu obou objektů budou vzájemně odděleny dilatační spárou. Stěna v délce 9,0 m přechází plynule do sklonu 1,5:1. Pokračuje v konstantní výšce stříkaného betonu 2,93 m. V km 12,091 bude stěna tvarově upravena v půdorysném odsunutí plochy stěny o 0,4 m směrem od osy komunikace proti běžné poloze z důvodu koordinace s tělesy silničních propustků. Stěna končí posledním úsekem délky 2,0 m, ve kterém horní hrana stěny sbíhá ve sklonu 1:1 směrem k terénu. 

 

C 213.1  Zárubní zeď vlevo km 13,595 - 13,741

Objekt řeší umístění hřebíkové stěny ze stříkaného betonu, doplněné o obklad z gabionů k zajištění stability zářezového svahu. Stěna je navržena ve sklonu 1,5:1 s rozdělením do 8 dilatačních celků o délkách 10~21,0 m. V prvním dilatačním celku v km 13,595 začíná horní hrana stěny v malé výšce nad terénem (výška stříkaného betonu 1,450 m) a v délce 3,0 m stoupáním 1:1 naběhne do úrovně běžné trasy výšky stříkaného betonu  3,40 m. V km 13,633 bude stěna tvarově upravena v půdorysném odsunutí plochy stěny o 0,4 m směrem od osy komunikace proti běžné poloze z důvodu koordinace s tělesy silničních propustků. Stěna končí posledním úsekem délky 3,0 m, ve kterém horní hrana stěny sbíhá ve sklonu 1:1 směrem k terénu. 

 

C 213.2  Zárubní zeď vlevo km 13,749 - 14,155

Objekt řeší umístění hřebíkové stěny ze stříkaného betonu, doplněné o obklad z gabionů k zajištění stability zářezového svahu. Stěna je navržena ve sklonu 1,5:1 s rozdělením do 20 dilatačních celků o délkách 9~21,0 m. V prvním dilatačním celku v km 13,749 začíná horní hrana stěny v malé výšce nad terénem (výška stříkaného betonu 1,0 m) a v délce 3,0 m stoupáním 1:1 naběhne do úrovně běžné trasy. V km 14,017 bude stěna tvarově upravena v půdorysném odsunutí plochy stěny o 0,4 m směrem od osy komunikace proti běžné poloze z důvodu koordinace s tělesy silničních propustků. Stěna končí posledním úsekem délky 3,0 m, ve kterém horní hrana stěny sbíhá ve sklonu 1:1 směrem k terénu. 

 

Společný popis pro kanalizaci – objekty C 301, C 302, C 303 a C 304

Stoky budou končit ve vtokových jímkách propustků pod silnicí I/44. Vpusti budou řešeny monolitické o vnitřním půdorysném rozměru 1,2 x 0,9 m se svařovanou mříží, které budou plnit současně funkci revizních šachet. Do vpustí bude zaústěn i silniční drén. Mezi vtokem a výtokem z vpusti bude spádový stupeň pro zajištění nevracení se vody ze stoky do drenážního potrubí. Kanalizace bude podchycovat především vody přitékající z terénu nad silnicí, vody z přilehlých částí vozovky budou přitékat přímo do vpusti. V úsecích, kde jsou propustky pod vozovkou ve vzdálenosti do 40 m od sebe budou vody přivedeny přímo do vtokové jímky propustku. Kanalizace je řešena z polypropylénových žebrovaných  trub. Potrubí bude uloženo na štěrkopískovém loži a obsypáno štěrkopískem.

 

 

 

C 301  Kanalizace v km 9,800 - 10,303

Odvodnění bude řešeno pomocí stok S1, S1.1, S2 a S3 umístěných pod svahem zářezu v prostoru za svodidlem.

Délka potrubí:

DN 500 – stoka S3         18,54 m

DN 400 – stoka S1.1      15,00 m

                stoka S1       109,89 m

                stoka S2       131,51 m

                stoka S3       119,91 m

Délka potrubí DN 400 celkem bude 376,31 m.

 

 

C 302  Kanalizace v km 10,370 - 11,440

Odvodnění bude řešeno pomocí stok S4 až S8 umístěných pod svahem zářezu v prostoru za svodidlem.

Délka potrubí:

DN 500 – stoka S5         51,25 m

DN 400 – stoka S4       241,87 m

                stoka S5       279,99 m

                stoka S6         48,83 m

                stoka S7         24,65 m

                stoka S8       180,38 m

Délka potrubí DN 400 celkem bude 775,72 m.

 

 

C 303  Kanalizace v km 11,560 - 12,680

Odvodnění bude řešeno pomocí stok S9 až S15.1 umístěných pod svahem zářezu v prostoru za svodidlem.  Stoka S15.1 bude ukončena monolitickým výustním objektem.

Délka potrubí:

DN 400 – stoka S9           140,04 m

                stoka S10           18,25 m

                stoka S11           20,00 m

                stoka S12           66,51 m

                stoka S13           94,60 m

                stoka S14         159,40 m

                stoka S15         168,88 m

                stoka S15.1        73,57 m

Délka potrubí DN 400 celkem bude 741,25 m.

 

 

 

C 304  Kanalizace v km 13,350 - 14,350

Odvodnění bude řešeno pomocí stok S16 až S21 umístěných pod svahem zářezu v prostoru za svodidlem.

Délka potrubí:

DN 400 – stoka S16           29,50 m

                stoka S17           59,40 m

                stoka S18           80,15 m

                stoka S19           80,00 m

                stoka S20         239,97 m

                stoka S21         289,96 m

Délka potrubí DN 400 celkem bude 778,98 m.

 

 

C 305  Kanalizace Domašov

Kanalizace objektu se skládá ze dvou dešťových stok. Stoka S22 podchycuje dešťové vody v okolí hotelu Stará pošta (km 15,675 – 15,835) pomocí uličních vpustí. Zároveň do kanalizace budou podchycené vody z připojené místní komunikace (C111). Zde bude použito horských vpustí umístěných v příkopu. Stoka S23 řeší odvodnění silnice I/44 v zastavěné části Domašova (km 17,600 – 17,950). Stoka bude uložena pod pravostranným chodníkem. Kanalizace je řešena z polypropylénových žebrovaných  trub. Potrubí bude uloženo na štěrkopískovém loži a obsypáno štěrkopískem. Vpusti ve vozovce u obrubníků budou typové, prefabrikované uliční vpusti s mříží 500x500 s únosností třídy D (400). Přípojky DN 150 budou napojeny buď přímo do revizní šachty nebo pomocí odbočné tvarovky přímo do potrubí stoky. V příkopech bude použiti vpustí s dvojitou mříží nebo lapačů splavenin, přípojka bude DN 200. Revizní šachty budou typové, montované z prefabrikovaných skruží. Stoka S22 bude vyústěna do pravostranného silničního příkopu, kdy monolitický výustní objekt bude tvořit betonové čelo. Stoka S23 bude vyústěna do říčky Bělá s vyústěním cca 12 m od mostu, kdy stávající nábřežní zeď bude rozebrána a nad potrubím opět vyspravena.

Délka potrubí:

DN 400 – stoka S22         232,98 m

DN 300 – stoka S23         373,01 m

 

 

 

C 801.1  Vegetační úpravy silnice I/44

Objekt  řeší výsadbu mimolesní zeleně v rámci stavby upravovaného úseku silnice. V úseku Filipovice km 15,300 – 15,940 bude provedena náhradní výsadba stromové aleje v celém úseku silnice, a to oboustranně. V prostoru stávajícího větrolamu bude náhradní výsadba stromů doplněna keřovým patrem. Výsadba bude provedena mezi upravovanou silnici I/44 a novou přeložkou místní komunikace napojující Filipovice. V úseku Domašov km 16,860 – 17,950 bude provedena celková obnova stromové aleje, oboustranně v celém úseku silnice.

 

 

 

C 801.2  Vegetační úpravy - PUPFL

Objekt řeší zalesnění na částech lesních pozemků, dočasně vyjmutých z PUPFL v úseku stavby km 9,010 –15,300. Pro rekultivaci jsou doporučeny listnaté dřeviny – buk lesní a javor klen. Rekultivace lesa obsahuje ošetření sazenic při vyzvedávání, zalesnění včetně vylepšení, vykopání jamek, výměny zeminy a kypření, ochranu kultur proti plevelným rostlinám ožínáním 1x za rok po dobu 5 let, ochranu kultur proti škodám zvěří nátěrem, přihnojování hnojivem.

 

C 811  Rekultivace

Po likvidaci skládkových ploch (deponie ornice, mezideponie vytěženého materiálu pro zpětné použití do násypů) budou jejich plochy rekultivovány zpět na zemědělskou půdu, tj. na trvalý travní porost. V rámci technické rekultivace půjde o navezení ornice v tl. 25 cm. Po technické rekultivaci bude provedena biologická rekultivace osetím luční travinobylinou směsí s druhovou skladbou odpovídající místním přírodním poměrům. Po výsadbě bude trávník 3x ošetřen a provedena  zálivka.

Ostatní podrobnosti stavby jsou patrny z ověřené projektové dokumentace.

 

 

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1.        Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení; případné změny nesmí být provedeny bez povolení speciálním stavebním úřadem.

2.        Při provádění stavby musí být dodrženy Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací.

3.        Stavba bude provedena podnikatelským subjektem, který je oprávněn k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních předpisů. Název a adresu dodavatele stavebních prací stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu před zahájením stavebních prací.

4.        Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby podle ověřené dokumentace osobou k tomu oprávněnou.

5.        Na staveništi bude viditelně umístěn štítek o povolení stavby, který stavebník obdrží po nabytí právní moci stavebního povolení. Stavebník učiní opatření, aby po dobu realizace stavby byla zajištěna čitelnost údajů na něm uvedených.

6.        Před zahájením prací bude na staveništi vytýčena poloha podzemních vedení a při provádění stavby bude zabezpečena jejich ochrana před poškozením.

7.        Stavebník nejméně 15 dnů před zahájením stavebních prací oznámí správcům dotčených inženýrských sítí či vedení termín jejich provádění. V nezbytném případě si vyžádá jejich odborný dozor. Stavebník bude při provádění stavebních prací v blízkosti inženýrských sítí či vedení respektovat předem stanovené požadavky jejich správců.

8.        Vyskytnou-li se při provádění zemních prací inženýrské sítě či vedení v projektu nezakreslená, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců těchto inženýrských sítí či vedení, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození.

9.        Pro stavbu musí být dle § 47 stavebního zákona použito jen takových výrobků, které odpovídají požadavkům, daných v tomto ustanovení.

10.   Stavebník zajistí věcnou a časovou koordinaci všech stavebních objektů stavby a investic souvisejících s předmětnými objekty stavby.

11.   V rámci výstavby bude v maximální míře eliminováno znečišťování ovzduší, zejména sekundární prašnost z provozu mobilních zdrojů a stavebních mechanizmů a prašnost související s přesunem sypkých hmot (zajištění pravidelného čištění a kropení komunikací používaných pro účely stavby).

12.   U výjezdu ze staveniště na pozemní komunikace stavebník zajistí účinná opatření k čištění vozidel, aby pozemní komunikace nebyly nadměrně znečišťovány.

13.   S odpady vzniklými při realizaci stavby bude jejich původce nakládat v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o odpadech”). Doklady o způsobu využití, popř. odstranění odpadů budou předloženy při kolaudačním řízení.

14.   Stavebník zajistí v průběhu přípravy a realizace stavby zabezpečení látek ohrožujících jakost povrchových a podzemních vod, zejména nesmí dojít ke znečištění vod ropnými látkami, cementem. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. V blízkosti vodních toků nebudou volně skladovány závadné látky a lehce odplavitelný materiál. Veškerý materiál, který bude uložen na březích nebo napadá-li do koryta vodních toků, bude beze zbytku odklizen. Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.

15.   Pokud vznikne při provádění prací potřeba použít pozemku jiného vlastníka, nutno si vyžádat souhlas tohoto vlastníka  a minimálně sedm pracovních dní předem mu oznámit zahájení prací z jeho pozemku a po dokončení použité pozemky ihned uklidit a uvést do původního stavu.

16.   Případné škody na cizím majetku způsobené při provádění stavby je nutno neodkladně nákladem stavebníka odstranit.

17.   Po ukončeném výběrovém řízení na zhotovitele stavby a před zahájením stavebních prací zajistí zhotovitel stavby sepsání dohody o přepravních trasách krajských silnic II. a III. třídy ve smyslu § 38 a § 39 zákona o pozemních komunikacích se Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací.

18.   Staveniště bude organizováno v souladu s ust. § 14 vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.  Zařízení staveniště bude nejpozději k datu dokončení stavby odstraněno.

19.   V průběhu realizace stavby zajistí stavebník odpovídající podmínky pro řádné odvodnění staveniště.

20.   Pokud stavební práce a práce související budou probíhat v ochranných pásmech nadzemního či podzemního vedení, výrobny elektřiny či elektrické stanice a zahrnovat činnosti, které jsou podle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v ochranných pásmech zakázané, zajistí stavebník před zahájením takových prací podle § 46 odst. 11 energetického zákona písemný souhlas s činností v ohranném pásmu od příslušného provozovatele přenosové či distribuční soustavy. Bez udělení souhlasu nesmí být žádná činnost v ochranném pásmu prováděna. Dále stavebník zajistí, aby práce ve výše uvedených ochranných pásmech byly prováděny v souladu s vydaným souhlasem a dle podmínek, stanovených správcem přenosové či distribuční soustavy.

21.   Stavební materiál může být skladován na veřejném prostranství jen  se souhlasem OÚ Bělá pod Pradědem.

22.   Prováděcí projektová dokumentace vegetačních úprav silnice I/44 (C801.1) bude obsahovat zákres přesného osazení a druhu použité dřeviny. Prováděcí projektová dokumentace vegetačních úprav – PUPFL (C801.2) bude řešena s podrobným určením dřevin do jednotlivých lokalit podle parc. čísel a označení lesních porostů a území s rozdílnými přírodními podmínkami s možností využití ještě jiných dřevin a s cenami platnými v době provádění zalesnění. Dokumentace vegetačních úprav bude předložena k odsouhlaení jednotlivým příslušným dotčeným orgánů, na úseku ochrany životního prostředí.   

23.   Při realizaci stavby zajistí stavebník respektování podmínek uvedených ve vyjádření Městského úřadu Jeseník, odboru životního prostředí vydaného dne 14.6.2005 pod č.j. 1965/05/OŽP/Ga:

a)        Pro nakládání s nebezpečnými odpady je třeba požádat o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady dle § 16 odst. 3 zákona o odpadech věcně příslušný orgán státní správy, kterým je Městský úřad Jeseník, odbor životního prostředí. Náležitosti žádosti budou v rozsahu ust. § 2 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

b)        Původce odpadů je povinen podle § 16 odst. 1 písm. i) za podmínek v § 44 odst. 1 zákona o odpadech zpracovat plán odpadového hospodářství a zajistit jeho plnění. Původce odpadů je povinen kopii návrhu svého plánu odpadového hospodářství nebo jeho změny zaslat krajskému úřadu, příslušnému podle sídla provozovny původce odpadů, a to nejpozději do 3 měsíců od jeho zpracování podle § 44 odst. 5 zákona o odpadech.

c)        Kopie provozních řádů pro zajištění respektování zásad hospodaření s odpady a minimalizace nepříznivých dopadů výstavby na ŽP budou zaslány na Městský úřad Jeseník, odbor životního prostředí.

24.   Při realizaci stavby zajistí stavebník respektování podmínek uvedených v souhlasu k hlukovým studiím, vydaném Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje, územní pracoviště Šumperk dne 10. 11. 2004 pod č.j.2004/1648/611.SU:

a)     Běhen výstavby musí být provedena odpovídající protihluková opatření na všech objektech, u kterých vypočtené hodnoty překračují nejvyšší přípustné hladiny. Během výstavby silnice budou provedena  průběžná měření stávající hlukové zátěže pro potřeby srovnání s výslednými hodnotami hlukové studie a budoucím skutečným stavem. Technická individuální a případná skupinová opatření musí být vzájemně doplňována v průběhu výstavby.

b)     Během zkušebního provozu bude provedeno měření hluku ve smyslu výše uvedeného, které potvrdí rozsah realizace individuálních protuhlukových opatření (měření ve venkovním i vnitřním chráněném prostoru). Bude třeba objektivizovat měřením i vypočtené hodnot, které se blíží nejvyšším přípustným hladinám a dle potřeby navrhnout a provést další případná protihluková opatření. Měření s výsledky musí být vyhodnoceno v návaznosti na nařízení vlády č. 500/2000 Sb., v platném znění a hodnoty vypočtené ve zpracovaných hlukových studiích. Tyto budou porovnány se skutečným stavem. Měření a vyhodnocení, výše požadované, bude provedeno akreditovanou laboratoří. Výsledky budou podkladem ke kolaudačnímu řízení.

25.   Při realizaci stavby zajistí stavebník respektování podmínek uvedených v souhlasu podle ust. § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších zákonů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“), k trvalému odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF),  vydaného odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje dne 15. 3.2004 pod zn. OŽPZ 1879/2427/04-Jo a změny skutečností a podmínek s odnětím půdy ze ZPF tohoto souhlasu vydaného dne 10.10.2005 pod zn.KUOK/28567/05/OŽPZ/354:

a)   Celková výměra a charakter odnětí ZPF pro předmětnou stavbu bude:

- trvalé odnětí v kat. území Domašov u Jeseníka: 2,3057 ha

- dočasné odnětí v kat. území Domašov u Jeseníka na dobu 3 roky (2 roky vlastní zábor + 1 rok zpětná zemědělská rekultivace): 0,6450 ha.

b)   Stavebník seznámí s dostatečným předstihem uživatele zemědělské půdy s termínem zahájení zemních prací, aby nedošlo ke škodám na porostech. Před zahájením prací zajistí zřetelné vyznačení hranic území, v němž bude provedena skrývka ornice, aby nedošlo k neoprávněnému záboru zemědělské půdy.

c)   Skrývku lze zahájit až na základě pravomocného rozhodnutí o povolení stavby. Na dotčených pozemcích bude skryta ornice podle pedologického průzkumu zpracovaného Dr. Ing. Milanem Sáňkou (číslo zakázky G04603). Na části pozemků trvale odnímaných o výměře 2,0216 ha bude skryta ornice o mocnosti 0,20 –0,30 m, v celkovém objemu 4.764 m3. Na zbývající ploše trvalého odnětí o výměře 0,2841 ha byla pedologickým průzkumem zjištěna absence biologicky aktivní vrstvy půdy. Celý objem ornice bude použit v rámci vlastní stavby. Na dočasně odňatých pozemcích o výměře 0,6450 ha bude skryta ornice o mocnosti 0,25 m, v celkovém objemu 1.612 m3 a po skončení stavby bude použita ke zpětné rekultivaci těchto pozemků. 

d)   Stavebník je povinen vést protokol (pracovní deník) o činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním a rozprostřením ornice pro posouzení správnosti jejího využívání (ust. § 10 odst. 2 vyhl. MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF).

e)   V souladu s ust. § 9 odst. 6 písm. c) zákona schvaluje orgán ochrany ZPF Krajského úřadu Olomouckého kraje plán rekultivace dočasně odňatých ploch. Rekultivace bude spočívat v odstranění případných zpevňujících materiálů, v nakypření a urovnání stlačeného podkladu, navezení a rozprostření skryté ornice a provedení jednoleté biologické rekultivace (prohnojení průmyslovými hnojivy, osetí luskovinoobilní směsí s druhovou skladbou odpovídající místním poměrům). Po celou dobu provádění rekultivace bude veden protokol (pracovní deník), v němž bude zaznamenán průběh a způsob rekultivačních prací (§ 11 odst. 2 písm. c vyhlášky č. 13/1994 Sb.). Po ukončení rekultivace budou pozemky protokolárně předány zpět nájemcům nebo vlastníkům.

f)     Stavbou nesmí být znemožněn přístup na okolní zemědělské pozemky, nesmí být nepříznivě změněny hydrologické podmínky v území. V případě dotčení melioračních zařízení je stavebník povinen zajistit obnovení jejich funkčnosti.

g)   Stavebník je povinen zaplatit jednorázově odvody za trvalé odnětí pozemků a každoročně za dočasné odnětí pozemků na dobu delší jak jeden rok, až do doby jejich rekultivace. Městským úřadem Jeseník, jako pověřeným obecním úřadem příslušným podle ust. § 14 písm. c) zákona o ochraně ZPF, budou stavebníkovi předány odvody v řízení podle ust. § 11 odst. 2 zákona o ochraně ZPF v návaznosti na pravomocné rozhodnutí o povolení stavby. Výše odvodů za odnětí půdy pro předmětnou stavbu je stanovena základním hodnotovým ukazatelem pro BPEJ 9.36.04 a 9.36.44 – 44.000,-Kč/ha, pro BPEJ 8.58.00 – 15.000,-Kč/ha, pro BPEJ 8.50.14 – 42.000,-Kč/ha. Celé řešené území leží v CHOPAV Jeseníky (ekologická váha vlivu – koef. 10), mimo plochy určené platným územním plánem k zástavbě (koef. 5), celé území je Usnesením vlády č. 11 ze dne 8.1.1992 zařazeno do vybraných pohraničních oblastí (koef. 0,5), část dotčených pozemků se nachází na území 3. zóny CHKO Jeseníky (koef. 5), část pozemků leží v současně zastavěném území obce (koef. 0,2). 

26.   Projednání a odsouhlasení organizačního plánu stavby (stanovení ploch pro deponie) bude učiněno se Správou chráněné krajinné oblasti Jeseníky po ukončení výběrového řízení na dodavatele stavby.

27.   Realizační dokumentace bude upravena dle připomínek Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace ze dne 27.1.2005 pod zn.SSOK/341/2005/Ing. Be v návaznosti na stanovisko projektanta ze dne 2.2.2005:

a)   Rigol u zpevněné krajice bude uprostřed prohlouben z 3 cm na 5 cm.

b)   V případě neovlivnění záboru stavby řešit oddálení chodníku od silnice ve Filipovicích.

28.   Stavebník zajistí splnění níže uvedených požadavků, daných ve vyjádření společnosti Lesy České republiky,  s.p.,  Lesní   správy  Jeseník  ze  dne  3. 6. 2005  pod zn.785/727/122/84/763/2005 a ze dne 13.7.2005 pod zn. 940/978/122/84/763/2005:

a)     Stávající sjezdy lesních cest C 1-16 a svážnic S 1-12 budou stavbou zachovány, resp. nově vybudovány stejně jako budou zachovány, resp. nově vybudovány zpevněné nájezdy na lesní cesty a svážnice, tzn. že budou zachována všechna stávající připojení, včetně příkopů, propustí a osazení dopravními značkami.

b)     Před zahájením stavby bude provedena pochůzka stavebníka stavby s určeným pracovníkem lesní správy (Ing. Kučák, tel.č.724523688), při které bude provedena fotodokumentace stávajících sjezdů lesních cest a svážnic a učiněn písemný zápis.

c)      Dodavatel stavby minimálně dva měsíce před (každoroční) uzavírkoi části silnice I/44 určené k rekonstrukci písemně vyzve Lesní správu Jeseník a společnost KARSIT, s.r.o., Jaromírova 91, 551 01 Jaroměř k jednání, na kterém budou dohodnuty možnosti průjezdu přes pozemky stavby pro vozidla zajišťující v okolních lesích lesní dopravu, lesní ochranou službu a myslivost tak, aby Lesní správa Jeseník a společnost KARSIT, s.r.o. splnily své povinnosti, které jim ukládá lesní zákon, resp. zákon o myslivosti.

29.   Stavebník zajistí splnění níže uvedených požadavků, daných ve vyjádření státního podniku Povodí Odry ze dne 30.3.2005 pod zn. 2027/923/2/05.813.05 k realizaci vyústění dešťové kanalizace do vodního toku Bělá na levém břehu v říčním km cca 25,940 :

a)   Vyústění bude plynule začleněno do konfigurace stávajícího opevnění břehu.

b)   Roura na vyústění nebude oranžové barvy (barva roury bude šedá, černá nebo na materiál roury na vyústění bude změněn), dále musí být seříznuta rovnoběžně s lícem zdi s přesahem max. 10 cm. Konec roury bude vhodně upraven tak, aby dešťová voda nezatékala na líc zdiva. Pohledová plocha zdi bude v co největším rozsahu provedena z kamene, bez větších viditelných betonových ploch. Při realizaci uložení potrubí bude technologicky řešeno rozdílné uložení potrubí pružně na pískovém loži a uložení potrubí pevně ve zdi v betonu. 

c)   K vlastnímu provádění vyústního objektu bude přizván zástupce správce toku. Před zahájením prací bude pořízena fotodokumentace dotčeného místa, stejně tak bude zdokumentován průběh prací a stav po ukončení prací.Fotodokumentace (i v digitální formě) bude předána vodohospodářskému provozu Jeseník.Tamtéž bude stavebníkem předána úprava pozemku a opevnění včetně geodetického zaměření.

d)   Podle použité technologie stavby vyústního objektu (zejména způsobu provádění bouracích prací) může být úsek zdi pro zřízení věcného břemene rozšířen.

e)   Při stavbě vyústního objektu nedojde ke znečištění vodního toku stavebními materiály ani ropnými produkty. V případě znečištění je povinen původce likvidovat havárii na vlastní náklady a splnit oznamovací povinnost na vodohospodářský dispečink v Ostravě tel. 596612222, HZS Jeseník tel. 150, 584411222, Policii ČR tel. 974773111 a VHP Jeseník 584402055, 724 045 914.

30. Omezení dopravy na pozemních komunikací po dobu výstavby musí být nejméně měsíc předem projednáno s příslušným silničním správním úřadem a příslušným dopravním úřadem. Současně bude v dostatečném časovém předstihu orgánu policie předloženy podklady k upřesnění podmínek, za kterých bude možno omezení dopravy provést.

31. V rámci realizace stavby bude zajištěna vzájemná informovanost s připravovanými stavbami pozemních komunikací na území Moravskoslezského kraje s ohledem na možná dopravní omezení.

32. V prováděcí doumentaci bude s dodavatelem stavby řešeno zajištění prostoru pro otáčení autobusů veřejné linkové osobní dopravy po celou dobu stavby v Koutech nad Desnou, Na Červenohorském sedle a Bělé pod Pradědem, Filipovicích. Realizační dokumentace bude odsouhlasena dopravním úřadem Krajského úřadu Olomouckého kraje.

33. Ve výčtu počtu dopravních značek je nutné uvažovat s určitou rezervou pro krytí případných změn. V dostatečném časovém předstihu před vlastním umisťováním dopravních značek bude orgánu policie předložena situace dopravního značení k vyjádření z důvodu aktualizace vydaných stanovisek.

34. Dopravní značení bude svým provedením a osazením odpovídat ČSN – EN 12899-1 a TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“.  Konečné konkrétní řešení vodorovného a svislého dopravního značení bude odpovídat aktuálnímu Stanovení místní (resp. přechodné) úpravy provozu na pozemních komunikacích, vydanému Krajským úřadem Olomouckého kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství.

35. Stavba bude dokončena do 31.12.2008; stavebník požádá o její kolaudaci ve smyslu §76-§79 stavebního zákona.

 

 

 

 

Současně toto rozhodnutí navazuje na:

§      územní rozhodnutí o umístění stavby, vydané stavebním úřadem Městského úřadu Jeseník dne 19.4.2004 pod č.j. stav. 397/04-Pa,

§      souhlas podle § 120 stavebního zákona, vydaný  stavebním úřadem Městského úřadu Jeseník dne 7.10.2005 pod č.j. stav.2739/05-Pa,

§      souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu dle ust. § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, vydaný odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje dne 15. 3. 2004 pod č.j. OŽPZ 1879/2427/04-Jo včetně změny skutečností a podmínek tohoto souhlasu ze dne 10.10.2005 pod č.j. KUOK/28567/OŽPZ/354,

§      rozhodnutí o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa dle ust. § 13 odst.1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydané odborem životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje dne 19. 8. 2005 pod č.j. KUOK/25627/OŽPZ/7036,

§      rozhodnutí o povolení kácení dřevin dle § 8 odst.1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vydané Obecním úřadem Bělá pod Pradědem dne 9.11.2005 pod č.j.835/2005.

§      rozhodnutí o souhlas se stavbou podle § 17 odst.1 písm.a) zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydané odborem životního prostředí Městského úřadu Jeseník dne 5. 9. 2005 pod č.j.:2812/05/OŽP/R-154/Pr-231,

§      rozhodnutí o souhlasu s vydáním stavebního povolení podle ust. § 12 odst.2 a § 44 odst.1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vydané Správou chráněné krajinné oblasti Jeseníky dne 7. 3. 2005 pod č.j. 301/05.

 

 

Odůvodnění

Stavebník Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha, IČ:65993390 v zastoupení, na základě pověření, Ing. Petrem Barošem, ředitelem správy Olomouc Ředitelství silnic a dálnic ČR, Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc podal dne 10. 11. 2005 žádost o vydání stavebního povolení na  stavbu - Silnice I/44 Červenohorské sedlo - sever na pozemcích v kat. území Kouty nad Desnou, Adolfovice a Domašov u Jeseníka. Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení k výše uvedeným stavebním objektům stavby ve výroku rozhodnutí. Územní rozhodnutí o umístění stavby vydal stavební úřad Městského úřadu Jeseník dne 19. 4. 2004 pod č.j. stav.397/04-Pa.

 Opatřením ze dne 15. 11. 2005 speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení dotčeným orgánům státní správy a účastníkům řízení. Speciální stavební úřad posoudil předmětný soubor staveb jako stavbu liniovou s velkým počtem účastníků řízení, a proto uvědomil účastníky řízení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou. Dotčené obce a dotčené orgány státní správy byly uvědoměny jednotlivě. Současně s tím k projednání předložené žádosti nařídil ústní jednání, o jehož průběhu byl sepsán protokol. Ve smyslu § 62 odst. 2 stavebního zákona zároveň speciální stavební úřad upustil od místního šetření. V oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou byli účastníci řízení upozorněni, že námitky mohou uplatnit nejpozději při ústním projednávání, které se konalo 20.12.2005, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě mohli sdělit svá stanoviska dotčené orgány státní správy. Současně v přípise o oznámení stavebního řízení byli účastníci upozorněni, že k připomínkám a námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny v územním řízení nebo při projednávání regulačního plánu, jakož i územního plánu zóny nebo územního projektu zóny, se nepřihlíží.

V rámci stavebního řízení speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost  a její přílohy z pohledu stavebního zákona. Přitom zjistil, že dokumentace stavby byla vypracována společností VIAPONT, s.r.o., Vodní 13, Brno - oprávněná osoba Ing. Miroslav Meluzín, ČKAIT – 1001175 - autorizovaný inženýr podle zákona č. 360/1992 Sb. pro obor dopravní stavby; Ing. Martin Sirotek, ČKAIT – 1001179 - autorizovaný inženýr podle zákona č. 360/1992 Sb. pro obor mosty a inženýrské konstrukce;  Ing. Ivana Novotná, ČKAIT – 1000585 - autorizovaný inženýr podle zákona č. 360/1992 Sb. pro obor vodohospodářské stavby. Dále zjistil, že dokumentace splňuje požadavky týkající se veřejných zájmů na úseku životního prostředí, ochrany zdraví a života osob a odpovídá obecným technickým požadavkům na výstavbu vymezeným ve vyhl. č. 137/1998 Sb. a obecným technickým požadavkům na komunikaci ve smyslu vyhl. č 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Speciální stavební úřad se zabýval i tou otázkou, zda bude při provádění stavby zajištěna ochrana veřejných zájmů. Ze žádosti speciální stavební úřad zjistil, že stavba bude provedena dodavatelským způsobem, který v sobě zahrnuje naplnění výše uvedených zájmů.

Stavebník v řízení prokázal, že má k pozemkům a stavbám na nich dotčených navrhovanou stavbou vlastnické nebo jiné právo. Speciální stavební úřad se v rámci probíhajícího řízení zabýval též otázkou vymezení okruhu účastníků řízení ve smyslu § 59 stavebního zákona. V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich.

Požadavky dotčených orgánů státní správy ke stavbě v rozsahu výše uvedených stavebních objektů, uplatněných v průběhu stavebního řízení, jsou zohledněny v podmínkách tohoto rozhodnutí.

Požadavky účastníků stavebního řízení obsažené ve vyjádření – Lesů České republiky, s.p. , Lesní správy Jeseník ze dne 3.6.2005 pod zn.785/727/122/84/763/2005 a ze dne 13.7.2005 pod zn. 940/978/122/84/763/2005, Lesů České republiky, s.p. , Oblastní správa toků Frýdek-Místek, pracoviště Šumperk ze dne 22. 11. 2004 pod zn.806/951/93/731/2004, státního podniku Povodí Odry ze dne 30.3.2005 pod zn. 2027/923/2/05.813.05, společnosti VODOVODY A KANALIZACE JESENICKA a.s. ze dne 15.9.2005 pod zn. 143/05-Lo a ze dne 23.9.2005 pod zn.147/05-Lo, Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkové organizace ze dne 31.5.2005 pod zn.630/1214/778/05/Se, Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizaci ze dne 27.1.2005 pod zn. SSOK/341/2005/Ing. Be, Jesenické vodohospodářské společnosti, spol. s r.o.ze dne 30.5.2005 pod zn. Dop.Ve17-82, Severomoravské energetiky, a.s. ze dne 31.1.2005 pod zn. Z070501520, Severomoravské plynárenské, a.s. ze dne 26.1.2005 pod zn. Ve/08/05 a ze dne 17.1.2005 pod zn. DDSU/Ko/50,  ČESKÉHO TELECOMU, a.s. ze dne 21.12.2004 pod zn. POS/SU/PD/2004/08, Obce Bělá pod Pradědem ze dne 15.10.2004 pod zn.10/2004/Le, č.j.1234/2004 byly zapracovány do podmínek pro provedení stavby ve výroku stavebního povolení.

Z předložených podkladů a stanovisek dotčených orgánů státní správy – Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje, územního odboru SEVER, pracoviště Jeseník  ze dne 31.5.2005 pod č.j. HSOL-198/5-STA-2005,  Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje, územní pracoviště Šumperk ze dne 10. 11.2004 pod č.j. 2004/1648/611.SU, Správy chráněné krajinné oblasti Jeseníky ze dne 12.7.2004 pod č.j. 2284/04, ze dne 31.3.2005 pod č.j.274/2005, ze dne 14.11.2005 pod č.j. 3034/2005 a ze dne 20.12.2005,  Policie České republiky, Okresního ředitelství Jeseník, dopravního inspektorátu ze dne 14.3.2005 pod č.j. ORJE-14-14/DI-2005, Policie České republiky, správy Severomoravského kraje, odboru dopravní policie ze dne 22.2.2005 pod  č.j. PSM-98-2/DS-2005, Obvodního báňského úřadu v Brně ze dne 1. 12. 2005 pod č.j. 08-8803/05-630, Ministerstva životního prostředí, odboru zvláště chráněných částí přírody ze dne 18. 1. 2005 pod č.j. 620/170/05, Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy VIII ze dne 27.12.2005 pod č.j. 570/2714/05/-Šs, Městského úřadu Jeseník, odboru životního prostředí ze dne 14.6.2005 pod č.j. 1965/05/OŽP/Ga, Vojenské ubytovací a stavební správy Olomouc ze dne 15.3.2005 pod č.j. 16593/2005-5110, dopravního úřadu Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 2.6.2005, 13.6.2005 a 21.6.2005 pod č.j. KUOK/17256/05/ODSH-VD/567 a dalších posouzení pak stavební úřad dospěl k závěru, že uskutečněním stavby nebudou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení.

Souhlas s vydáním povolení stavby podle § 120 odst. 2 stavebního zákona vydal Městský úřad Jeseník, stavební úřad dne 7.10.2005 pod č.j. stav.2739/05-Pa.

Souhlas se stavbou podle § 17 odst.1 písm.a) zákona č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydal odbor životního prostředí Městského úřadu Jeseník dne 5. 9. 2005 pod č.j.:2812/05/OŽP/R-154/Pr-231  formou rozhodnutí, které obsahuje další podmínky pro provedení stavby a musí být respektovány.

Souhlas s vydáním stavebního povolení podle ust. § 12 odst.2 a § 44 odst.1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vydala Správa chráněné krajinné oblasti Jeseníky dne 7. 3. 2005 pod č.j. 301/05 formou rozhodnutí, které obsahuje další podmínky pro provedení stavby a musí být při realizaci stavby respektovány.

Povolení odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa podle ust. § 13 odst.1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydal odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje dne 19. 8. 2005 pod č.j. KUOK/25627/OŽPZ/7036 formou rozhodnutí, které obsahuje další podmínky pro provedení stavby a musí být při realizaci stavby respektovány.

Souhlas k odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu podle ust. § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, vydal odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Olomouckého kraje dne 15. 3. 2004 pod č.j. OŽPZ 1879/2427/04-Jo  a následnou změnu skutečností a podmínek s odnětím půdy ze ZPF tohoto souhlasu vydal dne 10.10.2005 pod č.j. KUOK/28567/OŽPZ/354.

Rozhodnutí o povolení kácení dřevin podle § 8 odst.1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vydal Obecní úřad Bělá pod Pradědem dne 9.11.2005 pod č.j.835/2005, které  obsahuje další podmínky pro provedení stavby a musí být respektovány.

Vzhledem k tomu, že v průběhu stavebního řízení speciální stavební úřad neshledal důvody, které by bránily povolení a provedení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

 

 

U p o z o r n ě n í

           Stavební povolení pozbývá podle § 67 stavebního zákona platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

           Stavba nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí  nenabude právní moci.

           Dnem doručení tohoto rozhodnutí je patnáctý den následující po dni jeho vyvěšení na úřední desce.           

 

 

Poučení  o  odvolání

            Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci stavebního řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu dopravy podáním učiněným ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Ing. Zdeněk Kocourek

                                                                                                    vedoucí odboru

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne ............                                                  Sejmuto dne ...........

 

 

 

 

 

Příloha

(pro stavebníka)

Ověřená dokumentace stavby                                                                                                                           

Štítek  „Stavba povolena“

(pro obecní úřad, v jehož územním obvodu se stavba provádí)

Ověřená dokumentace stavby                                                                                                                           

 

 

Doručí se

účastníci řízení

ve smyslu ustanovení § 69 stavebního zákona se účastníkům řízení doručuje oznámení stavebního povolení veřejnou vyhláškou, vyvěšenou následujícími úřady po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým:

·         Obecní úřad Bělá pod Pradědem, Domašov 381, 790 85 Bělá pod Pradědem – úřední deska – k vyvěšení a podání zprávy speciálnímu stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí rozhodnutí– (vč. žádosti o vyvěšení)

·         Obecní úřad Loučná nad Desnou, 788 11 Loučná nad Desnou č.p. 57 – úřední deska – k vyvěšení a podání zprávy speciálnímu stavebnímu úřadu o datu vyvěšení a sejmutí rozhodnutí - (vč. žádosti o vyvěšení)

·         Krajský úřad Olomouckého kraje – úřední deska, zde

Na vědomí

zástupce stavebníka

·        Ing. Petr Baroš, ředitel správy Olomouc Ředitelství silnic a dálnic ČR, Wolkerova 24a, 779 11 OLOMOUC

 

dotčené obce

·         Obec Bělá pod Pradědem, Domašov 381, 790 85 Bělá pod Pradědem

·         Loučná nad Desnou, 788 11 Loučná nad Desnou č.p. 57

 

dotčené orgány státní správy

·         Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor SEVER, Nemocniční 7, 787 01 Šumperk

·         Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, územní pracoviště Jeseník, Karla Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník

·         Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje, územní pracoviště Šumperk, Rooseveltova 11, 787 01 Šumperk

·         Policie České republiky, Okresní ředitelství Jeseník, dopravní inspektorát, Moravská 4/780, 790 01 Jeseník

·         Policie České republiky, Okresní ředitelství Šumperk, dopravní inspektorát, Havlíčkova 10, 787 01 Šumperk

·         Policie České republiky, Správa Severomoravského kraje, odbor dopravní policie,  30. dubna 24, 728 99  Ostrava

·         Obvodní báňský úřad, Cejl 13, 601 42  Brno

·         Vojenská  ubytovací a stavební správa, tř. 1. máje 1, 771 00  Olomouc

·         Regionální úřad Olomouc Centra vojenské dopravy, tř. 1. máje 1, 771 00 Olomouc

·         Ministerstvo životního prostředí, odbor zvláště chráněných částí přírody, Vršovická 65, 100 10 Praha 10

·         Správa chráněné krajinné oblasti Jeseníky, Šumperská 93, 790 01 Jeseník

·         Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 40a, 779 11  Olomouc

·         Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení veřejné dopravy – dopravní úřad, Jeremenkova 40a, 779 11  Olomouc

·         Městský úřad Jeseník, odbor dopravy a silničního hospodářství, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník

·         Městský úřad Jeseník, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 1/167,  790 01 Jeseník

·         Městský úřad Jeseník, odbor stavební úřad, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník

·         Městský úřad Šumperk, odbor životního prostředí, Jesenická 31, 787 93 Šumperk

·         Městský úřad Šumperk, odbor dopravy, Jesenická 31, 787 93 Šumperk

·         Obecní úřad Bělá pod Pradědem, Domašov 381, 790 85 Bělá pod Pradědem

·         Obecní úřad Loučná nad Desnou, 788 11 Loučná nad Desnou č.p. 57

·         spis

 

 

             Ověřená projektová dokumentace stavby a štítek  „Stavba povolena“ budou předány po nabytí  právní moci tohoto rozhodnutí.

            Správní poplatek  podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 17 odst. 1 písm.  i) sazebníku byl  vyměřený ve výši 1000,- Kč.

Zveřejněno: 13. 1. 2006

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Zde pokračujte na Úřední deska - všechny zveřejněné dokumenty  >  SP CHS

Zpět nahoru