Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 16:45

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 16:45

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Miloslav Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.mudrborek.cz
Ordinační hodiny
Po 8.00 – 12.00 hodin
Út 12.00 – 15.00 hodin
St 8.00 – 12.00 hodin
Čt 12.00 – 15.00 hodin
Pá 8.30 – 12:00 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí – Pátek
8.00 – 11.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 14. 12. 2019
a svátek má Lýdie

Počasí v Loučné
Aktuální teplota
(14. 12. 2019 18:51)

2.9 °C

Vlhkost

39.8%

Detailní informace o počasí v Loučné a Koutech nad Desnou

ZÁPIS Z VZ 11.12.2003

Rozpočet obce, sportovní areál Kocián

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU, KONANÉHO DNE 11.12.2003 V 17 00 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU.

počet zúčastněných zastupitelů : 9
omluveni : 2
neomluveni : 0
ověřovatelé zápisu : pí. Marie Vystavělová, p. Josef Strnka
zapisovatelka : pí Tkadlecová

Program veřejného zasedání :

Uvítání přítomných
Volba ověřovatelů zápisu
Rozpočet obce
Výpočetní technika
Odměna p. Nezvalovi
Kanalizace obce – smlouva
Sportovní areál Kocián
Prodej majetku obce
Ostatní
Na vědomí
Závěr

Program veřejného zasedání byl schválen a k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse.

USNESENÍ A ZÁVĚR VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU ZE DNE 11.12.2003


Zastupitelstvo obce schvaluje :

308. Rozpočet obce Loučná nad Desnou na rok 2004
309. Pozastavení dotací v rámci rozpočtu na rok 2004 žadatelům z obce Loučná nad Desnou, pokud tito nebo jejich zástupci nebudou mít , uhrazeny poplatky za likvidaci a svoz odpadů, případně mají další dluhy vůči obci
310. Ve věci žádosti o dotaci p. Marka Vogla zamítnutí, dokud nebude mít v pořádku veškeré věci, související se svou činností , tzn. řádné povolení stavby s umístěním na svých ,případně pronajatých pozemcích , pořádek v odpadovém hospodářství
311. Nákup antiviru dle objednávky na design cis v ceně do 8 tis Kč
312.Odměnu p. Nezvalovi ve výši 2.000,-Kč a poděkovat za jeho dosavadní práci pro obec
313. Smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou Stav Martech s.r.o. na dodávku kanalizace ve výši 581 275 ,-Kč
314.Využití bonus. bodů dle úvahy starosty obce
315. Smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Archeco ve věci projektu na sport. areál u rybníka Kocián
316. Odprodej pozemku č.parcely 345/1 v kú Kouty nad Desnou, pí. Hertě Coufalové , bytem Jesenická 3 Šumperk, dle dříve schválených podmínek
317. Vyúčtování pro subjekty (p.Nesvadbovi, pí. Pavloňová, Krajinská lékárna ) v budově OÚ provádět v případě nedostatečně prokazatelného měření paušální částkou dle zákona o vodách
318. Okamžité zahájení exekucí u občanů dlužících obci Loučná nad Desnou ( za poplatky za svoz a likvidaci odpadů , dluhy za nájmy , vodné, stočné a ostatní )
319. Změnu rozpočtu obce na rok 2003 dle seznamu
320. Provádět odměňování za údržbové a ostatní práce jednorázově maximálně 2x za rok, kdy odměnu bude tvořit měsíční odměna x počet měsíců ( údržba veřejných ploch – hřbitov, praní dresů atd.)
321. Smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Fortex – ags a.s., o provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Loučná nad Desnou
322. Směrnici č.6 o platových poměrech zaměstnanců obce a maximální zvýšení mezd o 4-6% v rámci nového zákona dle určení starosty obce
323.Prodej vánočních stromků z prořezávky v obecním lese 50,-Kč/kus
324. Zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Loučná nad Desnou jako organizační složky obce .
325. Domovní řád DPS Loučná nad Desnou
326. Trvá na okamžitém odpojení vody pro domácnost p.Komínka . Trvá na úhradě poplatků za psa v plné výši , který p. Komínek nezaplatil. Nikoli zpětně od pí. Maňasové. Trvá na výši nájmu v plné výši bez slevy.


Zastupitelstvo neschvaluje :327.Vstup do sdružení Obnova kulturního dědictví údolí Desné a příspěvek na obnovu
Pekařovské kaple z důvodu náročnosti prací, týkající se obnovy památek na územích
Obce Loučná nad Desnou

328. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

Inspekční zprávu a protokol o kontrole z inspekce provedené v MŠ
Předběžnou výši nákladů na realizaci sport. areálu u rybníka Kocián ve výši cca 21 mil Kč
Zápis č.5/2003 z jednání představenstva Svazku obcí údolí Desné , konaného dne 11.11.2003 na OÚ v Rapotíně
Vyjádření k požadavkům na rozšíření systému varování a vyrozumění obyvatelstva obce ve vztahu k mimořádným událostem vzniklých u PVE Dlouhé Stráně
Stanovisko k odkupu plynárenských zařízení ze strany Smp
Dar varné nádoby
Zprávu o výsledcích hospodaření TJ Spartak v roce 2003, výši získaných prostředků, které získala obec ( starosta obce ) pro TJ do 9.12.2003 - 93 tis, do konce roku přislíbeno 35 tis Kč
Vypovězení smlouvy na provoz obecních vodovodů ze strany Pavok spol. s.r.o.
Žádost k veřejnosti na dodání zajímavého materiálu o obci , hlavně kronik hasičů, divadelně ochotnic. souboru, fotografií domů – starší, atd. Materiál bude vrácen s tím, že záležitost bude vyhlášena rozhlasem
Nový návrh na stavbu tunelu ( nová varianta )
Projektová dokumentace – krytý bazén

starosta : Ing. Pavel Martínek .............................................................


ověřovatelé zápisu:
pí. Marie Vystavělová ............................................................


p. Josef Strnka ...........................................................


zapsala :
pí. Helena Tkadlecová ..............................................................

Zveřejněno: 19. 12. 2003

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  ZÁPIS Z VZ 11.12.2003

Zpět nahoru