Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 16:45

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 16:45

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Miloslav Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.mudrborek.cz
Ordinační hodiny
Po 8.00 – 12.00 hodin
Út 12.00 – 15.00 hodin
St 8.00 – 12.00 hodin
Čt 12.00 – 15.00 hodin
Pá 8.30 – 12:00 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí – Pátek
8.00 – 11.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 14. 12. 2019
a svátek má Lýdie

Počasí v Loučné
Aktuální teplota
(14. 12. 2019 19:11)

2.5 °C

Vlhkost

38.1%

Detailní informace o počasí v Loučné a Koutech nad Desnou

Zápis z VZ zastupitelstva obce ze dne 2.12.2009

Národní park Jeseníky , zakoupení budovy zámku

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 2.12.2009 V 17 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

 

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.

Počet zúčastněných zastupitelů obce:    8

Omluveni:                                                         3

Neomluveni:                                                     0

Ověřovatelé zápisu: p. Josef Strnka, p. Bohumil Tkadlec

Zapisovatel: pí. Helena Tkadlecová

 

Program veřejného zasedání:

1.      Uvítání přítomných

2.      Volba ověřovatelů zápisu

3.      Schválení programu veřejného zasedání

4.      Národní park Jeseníky

5.      Rozpočtové změny

6.      Úhrada a ztráty za rok 2008

7.      Návrh  na udělení ceny Olomouckého kraje

8.      Prodloužení splatnosti  překlenovacího úvěru

9.      Rozpočet obce

10.  Žádost o dotaci na zámecký park

11.  Provozní řád

12.  Půjčka na financování kulturního domu

13.  Zakoupení budovy zámku – půjčka

14.  Prodej majetku – pozemek

15.  Ostatní

16.  Zastupitelstvo bere na vědomí

17.  Podněty a náměty občanů

18.  Poděkování za účast, závěr

 

Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen, k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

USNESENÍ A ZÁVĚR VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 2.12.2009

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 

1040. Rozpočtové změny dle seznamu

1042.      Úhradu ztráty  v roce 2008, vedeno na účtu  932 v rozvaze  z BÚ  na srovnání tohoto účtu

1043.Návrh p. Alfréda Brendela na udělení ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury  jako rodákovi obce  v oblasti hudby za celoživotní dílo

1044.Prodloužení termínu  splatnosti překlenovacího úvěru  od Volksbank CZ a.s. určeného  na předfinancování dotace „ revitalizace  východu  obce Loučná nad Desnou „ do 06/2010

1045.Rozpočet obce na rok 2010

            v příjmech             25737 tis Kč

            ve výdajích             24837 tis Kč

            a financování – 2500 tis Kč

1046. Podporu zájmovým organizacím a sdružením

-         Klub seniorů  150 tis Kč

-         Pěvecké sbory při ZŠ 120 tis Kč

-         TJ Spartak – 220 tis Kč

-         ZO MSKS  20 905 Tart ve výši  12 500 Kč

 A dalším dle dříve schválených podmínek ( počet mládeže atd.)

1046.      Smlouvu o dílo  č. 16/09 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Evou Ďopanovou týkající se projektu  „ Podpora rozvoje  cestovního ruchu  v Loučné nad Desnou „

1047.      Provozní  řád kulturního domu  v Loučné nad Desnou , nájemní smlouva ( text ) a dodatek č.1 nájemní smlouvy týkající se ceny za pronájem kulturního domu

1048.       Cena za pronájem kulturního domu

            1. Na jednorázovou  výdělečnou akci  ( ples, diskotéku atd. )                      6 tis Kč/den

            Před začátkem akce bude složena záloha vůči případnému poškození materiálu ve výši 10 tis Kč , která bude po předání  kult. domu  bez škod vrácena . V případě škody  bude tato odečtena od této zálohy  v pořizovací hodnotě pořizovacího majetku

            2. Při pronájmu KD na více dní – nevýdělečná akce ( soustředění sborů  atd. ) bude nájem sestávat  z nákladů  na otop , elektřinu  a vodu  dle aktuálního stavu po odečtu  a podílu na mzdě  správce 1 hod   ~75 Kč. Před začátkem pronájmu bude složena záloha vůči případnému poškození materiálu ve výši 10 tis Kč , která bude po předání  kult. domu  bez škod vrácena . V případě škody  bude tato odečtena od této zálohy  v pořizovací hodnotě pořizovacího majetku

 

            3. Úhrady ceny za  pronájem  sálu jsou osvobozeny :

-         místní organizace a spolky  ( mající sídlo v obci ) TJ Spartak, pěvecké sbory při ZŠ, Klub seniorů, AVZO – rybáři, střelci, SDH a další

-         příspěvkové organizace  obce

 

1049.Smlouvu o půjčce  mezi Invest CZ a.s.  a Obcí Loučná nad Desnou na částku  3 425 261,- Kč za účelem financování  akce : Rekonstrukce kulturního domu v Loučné nad Desnou s úrokem  ve výši 7 % a splatností do 15.3.2010

1050.Smlouvu o půjčce s věřitelem INVEST CZ a.s., IČ 258 25 569, ve  výši max. 6 mil  Kč s úrokem 9,4% z dlužné částky p.a., splatnost   31.12.2011, se zajištěním notářským zápisem se svolením k vykonatelnosti a zástavním právem k budova č.p. 84 na pozemku parc. č. st. 346,    

           pozemek parc. č. st. 346, oboje v katastrálním území Kociánov, obec Loučná nad Desnou, část obce Kociánov,

-       pozemky ve zjednodušené evidenci – parcela původ Přídělový plán nebo jiný podklad parc. č. 210, 691, 693, 696, 699, 716, 721, 763/2, 765, 766, 767, 791, 815, 1331/9, 1392, 1587 a 1579, a dále pozemky parc. č. 572 a 1656/72, všechny v katastrálním území Rejhotice.(dle smlouvy o půjčce)

1051.Účast  na dražbě zámku  starostovi obce  s tím , že jej zmocňuje  k účasti na dražbě  a stanovením draž. ceny

1052.Soutěž na prodej obecního pozemku  parcela  č. 124/2 a 124/1 v kú Kociánov s tím, že kupující si je vědom, nemovitost nacházející se  na těchto parcelách musí odstranit na vlastní náklady

1053.Prodej pozemku  parcela č. 124/2 a 124/1 v kú Kociánov v ceně 501,- Kč za1m² p.J. S., bytem 796 01 Prostějov

1054.Odměnu ředitelce základní školy  pí. Mgr. Věře Turkové a ředitelce mateřské školy pí. Ivetě Sporkové

Zastupitelstvo obce neschvaluje :

1055.Vyhlášení  Národního parku  Jeseníky  na katastrálních  územích  Obce Loučná nad        Desnou

 

 

Starosta obce                Ing. Pavel Martínek           .......................................................

 

Ověřovatelé zápisu : p.             Josef Strnka             ...............................................................

                             

                                          p. Bohumil Tkadlec           .................................................................

 

Zapisovatelka                    pí. Helena Tkadlecová.....................................................

Zveřejněno: 4. 12. 2009

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ zastupitelstva obce ze dne 2.12.2009

Zpět nahoru