Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 16:45

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 16:45

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Miloslav Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.mudrborek.cz
Ordinační hodiny
Po 8.00 – 12.00 hodin
Út 12.00 – 15.00 hodin
St 8.00 – 12.00 hodin
Čt 12.00 – 15.00 hodin
Pá 8.30 – 12:00 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí – Pátek
8.00 – 11.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 08. 12. 2019
a svátek má Květoslava

Počasí v Loučné
Aktuální teplota
(8. 12. 2019 14:03)

5.8 °C

Vlhkost

49.3%

Detailní informace o počasí v Loučné a Koutech nad Desnou

Zápis z VZ zastupitelstva obce ze dne 17.7.2009

Smlouva o půjčce mezi obcí a Invest CZ a.s.

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 17.7.2009 V 17:00 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU  

 

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.

Počet zúčastněných zastupitelů obce:  7

Omluveni:             4                                 

Neomluveni:       0                                 

Ověřovatelé zápisu:  p. Josef Strnka, p. Bohumil Tkadlec

Zapisovatel: pí. Helena Tkadlecová

 

Program veřejného zasedání:

1.      Uvítání přítomných

2.      Volba ověřovatelů zápisu

3.      Schválení programu veřejného zasedání

4.      Smlouvu o půjčce mezi obcí a Invest CZ a.s.

5.      Nákup motorové sekačky

6.      Kulturní léto- podpora

7.      OZV 1/2009

8.      10. výročí zprovoznění žel. tratě do Koutů po povodni 1997

9.      Finanční příspěvek na Velkou cenu Energotisu

10.  Prodloužení  splatnosti investičního úvěru

11.  Kamerový systém – střed obce

12.  Návštěva Sosnicowic

13.  Návštěva Linden

14.  Prodej majetku, pronájem majetku

15.  Smlouva o právní pomoci

16.  Rozpočtové změny

17.  Ostatní

18.  Zastupitelstvo bere na vědomí

19.  Podněty a náměty občanů

20.  Poděkování za účast, závěr

 

Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen . K jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

 

Závěr a usnesení veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.7.2009

Zastupitelstvo obce schvaluje :

915. Smlouvu o půjčce mezi Obcí Loučná nad Desnou a Invest CZ a.s. ve výši 3 817306,- Kč s úrokem 7% určené na financování akce Rekonstrukce kulturního domu v Loučné nad Desnou.

916. Smlouvu o poskytování právních služeb mezi Obcí Loučná nad Desnou a JUDr. Pavlem Čapčuchem

917. Nákup motorové sekačky na údržbu travnaté plochy kolem panel. domu č.p. 73 dle žádosti společenství vlastníků jednotek domu č. 73 v ceně do 10 tis Kč.

918. Poskytnutí příspěvku na akce v rámci kulturního léta v Loučné nad Desnou kulturně – hudebně divadelnímu klubu Biograf dle žádosti.

919. Obecně závaznou vyhlášku č.1/2009 týkající se stanovení koeficientu , kterým se násobí daňová povinnost poplatníka.

920.Úhradu občerstvení pro veřejnost  v rámci 10. výročí zprovoznění žel. tratě do Koutů nad Desnou po povodni 1997.

921. Výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby „Přemostění silnice I/44 na Červenohorském sedle   a smlouvu o dílo č.32309 mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou Horstav Olomouc spol. s r.o.

922. Finanční příspěvek ve výši 1.000,- Kč na akci Velká cena Energotisu open – závod dovrchu Kouty nad Desnou – Dlouhé Stráně.

923. Prodloužení termínu splatnosti investičního úvěru dle úvěrové smlouvy – investiční úvěr KA 081 2094 do 31.12.2009.

924.Realizaci kamerového systému na budově základní školy se zaměřením na střed obce a dále do šaten základní školy.

925.Účast delegace obce Loučná nad Desnou na dožínkách v družebním městě Sosnicowice a úhradu nákladů spojených s touto návštěvou .

926. Prodej pozemku parcela číslo KN 474, výměra 147 m², zahrada, v katastrálním území Rejhotice za cenu 170,- Kč/m², panu J. a paní Š. K, Sudkov , za dříve schválených podmínek odprodeje pozemků z majetku obce.

927. Prodej pozemku parcela číslo KN 106, výměra 90 m², ostatní plocha, v katastrálním území Kouty nad Desnou za cenu 50,- Kč/m², panu S. Z., Kouty nad Desnou , Loučná nad Desnou, za dříve schválených podmínek odprodeje pozemků z majetku obce.

928. Prodej pozemku parcela číslo ZE 463 (parcela zjednodušené evidence, zdroj pozemkový katastr), výměra 575 m2, ostatní plocha,  v katastrálním území Kouty nad Desnou za cenu 750,- Kč/m2, panu Ing. Z. K.,Mohelnice, za dříve schválených podmínek odprodeje pozemků z majetku obce.

929. Rozdělení pozemku, parcela číslo ZE 1515 (parcela zjednodušené evidence, zdroj pozemkový katastr), výměra 110 m2, v katastrálním území Rejhotice, geometrickým plánem k odprodeji jeho části cca 41 m2.

930. Prodej části pozemku  parcela číslo ZE 1515 (parcela zjednodušené evidence, zdroj pozemkový katastr), výměra 110 m2, v katastrálním území Rejhotice, odprodávaná část cca 41 m2 upřesněná geometrickým plánem, za cenu 15,- Kč/m2, Svazku obcí údolí Desné, Rapotín, za účelem vypořádání pozemků v trase Železnice Desná, za dříve schválených podmínek odprodeje pozemků z majetku obce.

931.   Rozdělení pozemku, parcela číslo KN 1591/2, výměra 664 m2, ostatní plocha, v katastrálním území Rejhotice,   geometrickým plánem k odprodeji jeho části cca 51 m2.

932.    Prodej části pozemku  parcela číslo KN 1591/2, výměra 664 m2, ostatní plocha,, v katastrálním území Rejhotice, odprodávaná část cca 51 m2 upřesněná geometrickým plánem, za cenu 15,-.Kč/m2, Svazku obcí údolí Desné, Rapotín, za účelem vypořádání pozemků v trase Železnice Desná, za dříve schválených podmínek odprodeje pozemků z majetku obce.

933.     Rozdělení pozemku, parcela číslo ZE 1601 (parcela zjednodušené evidence, zdroj pozemkový katastr), výměra 4363 m2, v katastrálním území Rejhotice, geometrickým plánem k odprodeji jeho části cca 45 m2.

934.    Prodej části pozemku  parcela číslo ZE 1601 (parcela zjednodušené evidence, zdroj pozemkový katastr), výměra 4363 m2, v katastrálním území Rejhotice, odprodávaná část cca 45 m2 upřesněná geometrickým plánem, za cenu 15,-Kč/m2, Svazku obcí údolí Desné, Rapotín, za účelem vypořádání pozemků v trase Železnice Desná, za dříve schválených podmínek odprodeje pozemků z majetku obce.

935.    Souhlas s umístěním a výstavbou: kabelová síť (zemní a nadzemní) NN 0,4kV včetně rozpojovacích pilířů, nové kioskové trafostanice a nové zemní vedení VN 22 kV, na části pozemků ve vlastnictví obce Loučná nad Desnou

- 348/2 – 46m – nové zemní vedení NN v pozemku k.ú. Přemyslov

- 547/1 – 4m – nové zemní vedení NN v pozemku k.ú. Kouty nad Desnou

- 547/2 – 19m – nové zemní vedení NN v pozemku k.ú. Kouty nad Desnou

- 90/11 – 14m – nové zemní vedení NN v pozemku k.ú. Kouty nad Desnou

- 90/11 – 5m – nové zemní vedení VN v pozemku k.ú. Kouty nad Desnou

- 1227/3 – 34m – oprava venkovního vedení NN k.ú. Rejhotice

- 1227/4 – 10m – oprava venkovního vedení NN k.ú. Rejhotice

za účelem zřízení a obnovy kabelového vedení NN v Anníně -  k.ú. Kouty nad Desnou, Rejhotice a Přemyslov, dle žádosti a předložené projektové dokumentace I&C Energo a.s. Třebíč.

936. Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. IV-12-8001706, IE-12-8001768/1  - kabelová síť (zemní a nadzemní) NN 0,4kV včetně rozpojovacích pilířů, nové kioskové trafostanice a nové zemní vedení VN 22 kV na části pozemků ve vlastnictví obce Loučná nad Desnou –

- 348/2 – 46m – nové zemní vedení NN v pozemku k.ú. Přemyslov

- 547/1 – 4m – nové zemní vedení NN v pozemku k.ú. Kouty nad Desnou

- 547/2 – 19m – nové zemní vedení NN v pozemku k.ú. Kouty nad Desnou

- 90/11 – 14m – nové zemní vedení NN v pozemku k.ú. Kouty nad Desnou

- 90/11 – 5m – nové zemní vedení VN v pozemku k.ú. Kouty nad Desnou

- 1227/3 – 34m – oprava venkovního vedení NN k.ú. Rejhotice

- 1227/4 – 10m – oprava venkovního vedení NN k.ú. Rejhotice

 

za účelem zřízení a obnovy kabelového vedení NN v Anníně -  k.ú. Kouty nad Desnou, Rejhotice a Přemyslov, strpění vstupu a vjezdu na pozemek povinného za účelem údržby, oprav a provozu. Břemeno bude zřízeno jako úplatné s upřesněním částky dle stavu po provedení stavby, mezi ČEZ Distribuce, a.s. Děčín (oprávněný ) a Obcí Loučná nad Desnou (povinná strana).

937.Rozpočtové změny dle seznamu

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje :

938. Účast na oslavách  města Lindenu a to z časových důvodů ( dovolené, pracovní zaneprázdněnost ).

939. Pronájem pozemku parcela číslo KN 103/7, výměra 83 m2, zahrada, v katastrálním území Kociánov, vzhledem k podnětu během doby vyvěšení s návrhem  odkoupení, a ukládá odprodej projednat po zveřejnění na úřední desce na dalším zasedání zastupitelstva obce.

940. Pronájem pozemku parcela číslo KN 103/8, výměra 83 m2, zahrada, v katastrálním území Kociánov, vzhledem k podnětu během doby vyvěšení s návrhem  odkoupení, a ukládá odprodej projednat po zveřejnění na úřední desce na dalším zasedání zastupitelstva obce.

 

          941. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

 

1.Zápis č.2/2009  a Usnesení 2/2009 z jednání Valné hromady SOÚD

2. Odeslaný dopis Povodí Moravy ,s.p.

3. Zahájení jednání ve věci Lávky ČHS

4. Financování – stav, finanční tok

 

 

 

 

starosta obce                                        Ing. Pavel Martínek           .................................

 

ověřovatelé zápisu                          p.Josef Strnka              .................................

 

                                                            p.Bohumil Tkadlec           ...............................

 

zapisovatel                                          pí.Helena Tkadlecová           ...............................

Zveřejněno: 19. 7. 2009

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ zastupitelstva obce ze dne 17.7.2009

Zpět nahoru