Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 16:45

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 16:45

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Miloslav Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.mudrborek.cz
Ordinační hodiny
Po 8.00 – 12.00 hodin
Út 12.00 – 15.00 hodin
St 8.00 – 12.00 hodin
Čt 12.00 – 15.00 hodin
Pá 8.30 – 12:00 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí – Pátek
8.00 – 11.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 14. 12. 2019
a svátek má Lýdie

Počasí v Loučné
Aktuální teplota
(14. 12. 2019 18:51)

2.9 °C

Vlhkost

39.8%

Detailní informace o počasí v Loučné a Koutech nad Desnou

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 30.6.2009

Smlouva o půjčce mezi Obcí Loučná nad Desnou a Invest CZ

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 30.6.2009 V 19:00 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU  

 

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.

Počet zúčastněných zastupitelů obce:  9

Omluveni:                                                 2

Neomluveni:                                           0

Ověřovatelé zápisu:  pí. Marie Vystavělová, p. Bohumil Tkadlec

Zapisovatel: pí. Helena Tkadlecová

 

Program veřejného zasedání:

1.      Uvítání přítomných

2.      Volba ověřovatelů zápisu

3.      Schválení programu veřejného zasedání

4.      Obnova kulturního domu  - překl. půjčky, dodav. úvěr

5.      Změny rozpočtu

6.      Dopis Povodí Moravy, s.p.- stav řeky Desné

7.      Rozklad na ÚOHOS – podání

8.      Smlouvy o partnerství

9.      Změny rozpočtu, navýšení pro ZŠ

10.  Folklórní soubory – vystoupení

11.  Czech Point – dotace

12.  Výběrové řízení – pohádkový les

13.  Výběrové řízení lávka

14.  Ostatní

15.  Zastupitelstvo bere na vědomí

16.  Podněty a náměty občanů

17.  Poděkování za účast, závěr

 

Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen, k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

 

Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 29.6.2009

Zastupitelstvo obce schvaluje :

902.          Smlouvu o půjčce mezi Obcí Loučná nad Desnou a Invest CZ a.s. ve výši 3 431 409,- Kč s úrokem 7% určené na financování akce Rekonstrukce kulturního domu v Loučné nad Desnou.

903.          Vzetí si krátkodobého úvěru  od Volksbank CZ, a.s. na přefinancování veřejné dotace  projektu „ Rekonstrukce kulturního domu „ ve výši 10 mil Kč s dobou splatnosti do 15.7.2010 s úrokovou sazbou – pohyblivá sazba  se čtvrtletní aktualizací s konstrukcí sazby 3-M-Pribor + 1,30 % p.a.s formou zajištění 1 biankosměnka .

904.          Změnu rozpočtu  obce dle seznamu.

905.          Zaslání dopisu na Povodí Moravy,s.p. týkající se stavu řeky Desné a kritických míst.

906.          Podání rozkladu proti rozhodnutí ÚOHOS – S81/2009/VZ-5433/2009/540/VKu ze dne  5.6.2009.

907.          Smlouvu o vzájemném partnerství mezi Obcí Loučná nad Desnou a Jeseníky  - Sdružení cestovního ruchu týkající se„Běžecké lyžování v Jeseníkách - Šumpersko „ .

908.          Dohodu o partnerství mezi ORP – Městem Šumperk a Obcí Loučná nad Desnou týkající se elektronic. služeb atd.

909.          Navýšení rozpočtu v kapitole financování mezd Základní škole  Loučná nad Desnou o 39 tis Kč dle žádosti ředitelky  Mgr. Věry Turkové, ze dne 17.6.2009.

910.          Dohodu o účinkování folklorních souborů mezi Obcí Loučná nad Desnou a Mezinárodním folklórním festivalem.

911.          Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci „Typového projektu-Czech POINT – Kontaktní místo“ v Obci Loučná nad Desnou.

912.          Výsledek výběrového řízení s názvem „Vybudování pohádkového lesa (dodávka dřevěných figur)“ a smlouvu o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a Jaroslavem Pecháčkem, IČ 66800897, Hřbiny,

913.          Výsledek výběrového řízení s názvem „Vybudování mostku“ a smlouvu o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a společností HORSTAV Olomouc, spol. s r. o.,           IČ 45195706, Olomouc.

 

 

914. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

1.      Výroční zprávu Charity Šumperk za rok 2008

2.      Zaslání žádosti  o odkoupení bytového fondu

3.      Informace o provedených prověrkách  bezpečnosti práce v ZŠ

4.      Poděkování pořadatelů Rallye Rejvíz

5.      Sdělení Krajského úřadu Ol. Kraje k žádosti o opravu komunikace  + mostku směrem na Maršíkov

6.      Pozvání k návštěvě Velkého Týnce – možnost budoucí družební spolupráce

7.      Sdělení SFDI k zamítnutí dotace

8.      Sdělení ČEZ, správa majetku k žádosti o odkoupení byt. Fondu

 

 

 

starosta obce                            Ing. Pavel Martínek            .........................................

 

ověřovatelé zápisu                  pí.Marie Vystavělová             ........................................

 

                                                p.Bohumil Tkadlec                 .......................................

 

zapisovatelka                           pí.Helena Tkadlecová            .......................................

Zveřejněno: 1. 7. 2009

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 30.6.2009

Zpět nahoru