Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 16:45

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 16:45

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Miloslav Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.mudrborek.cz
Ordinační hodiny
Po 8.00 – 12.00 hodin
Út 12.00 – 15.00 hodin
St 8.00 – 12.00 hodin
Čt 12.00 – 15.00 hodin
Pá 8.30 – 12:00 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí – Pátek
8.00 – 11.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 08. 12. 2019
a svátek má Květoslava

Počasí v Loučné
Aktuální teplota
(8. 12. 2019 14:03)

5.8 °C

Vlhkost

49.3%

Detailní informace o počasí v Loučné a Koutech nad Desnou

Zápis z VZ 8.6.2009

Žádost o odkoupení bytů v majetku ČEZ, a.s.

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 8.6.2009 V 17.00 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU  

 

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.

Počet zúčastněných zastupitelů obce:  8

Omluveni: 3

Neomluveni:  0

Ověřovatelé zápisu:  p. Bohumil Tkadlec, p. Josef Strnka

Zapisovatel: pí. Helena Tkadlecová

 

Program veřejného zasedání:

1.      Uvítání přítomných

2.      Volba ověřovatelů zápisu

3.      Schválení programu veřejného zasedání

4.      Odkoupení bytů od ČEZ, a.s.

5.      Dohody o partnerství – Koutecký areál

6.      Projekt obnovy VO Kouty – Anín

7.      Obnova grotty – autorský dozor

8.      Převod hasič. cisterny CAS 32, T 148 na Obec Rapotín

9.      Pozemky

10.  Rozpočtové změny

11.   Ostatní

12.  Na vědomí

13.  Podněty a náměty občanů

14.  Poděkování za účast, závěr

 

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

891. podání žádosti o odkoupení bytů , které jsou v majetku ČEZ, a.s. nacházejících se na katastrálních územích Obce Loučná nad Desnou  do majetku obce.

892. dohody o partnerství mezi Obcí Loučná nad Desnou a K3 Sport, s.r.o, a mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Aleš Skoumal – TRINA , týkající se vybudování sportovně rekreačního areálu v Koutech nad Desnou.

893. smlouva o dílo č. 10309R mezi Obcí Loučná nad Desnou a Energorozvody s.r.o. týkající se Vedeni VO Anín Kouty nad Desnou.

894. realizaci autorského dozoru na stavebních úpravách grotty dle nabídky Ing.Františka Kordase a Ing. Martina Černohouse.

895. převod majetku obce – Cisterny automobilové stříkačky CAS 32, VPZ 231-77-24 z majetku obce Loučná nad Desnou do majetku obce Rapotín za 600 tis Kč a smlouvu o převodu majetku.

896. pronájem části pozemku parcela číslo KN 667/18, výměra 1113 m2, zahrada, v katastrálním území Kociánov, pronajímaná část o výměře 150 m2, za účelem obhospodařování zahrádky panu P.Z., Loučná nad Desnou, za dříve schválených  podmínek obvyklých pro pronájem pozemků obce.

897. zařazení příjezdové komunikace na parcele p.č. 1626/2 k.ú. Rejhotice do pasportu komunikací obce jako účelové komunikace za účelem zřízení sjezdu z přilehlého stavebního pozemku p.č. 470 , dle žádosti manželů Š. a J. K.  ze Sudkova .

898. schválení rozpočtových změn dle seznamu .

899. oprava tiskové chyby v usnesení č. 837 ze dne 31. 3. 2009, kdy se opravuje část usnesení o ceně za pronájem nebytových prostor - společenská místnost a zařízení občerstvení v budově nové hasičské zbrojnice č.p. 91 v k. ú. Kociánov, z „.....za 750,-  Kč/rok“ na „...............750,- Kč/měsíčně“.

900. výjimku z počtu žáků na Základní škole v Loučné nad Desnou  pro školní rok 2009 – 2010 dle žádosti ředitelky ZŠ Mgr. Věry Turkové ze dne 8.6.2009.

 

 

 

901. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

1.      Stav stavebních prací

2.      Volební výsledky voleb do Evrop. parlamentu 2009 v obci

3.      Stanovisko rady obce velké Losiny k přípravě protipovodňových poldrů

4.      Zrušení žádosti paní Marie Palyové, Kouty nad Desnou 4 o odprodej pozemku    p. č. 106 v k. ú. Kouty nad Desnou

Starosta                   Ing. Pavel Martínek    ........................................

 

Ověřovatelé zápisu      p. Bohumil Tkadlec     ........................................

 

                                 p.Josef Strnka           ........................................

 

zapisovatelka              Helena Tkadlecová              ........................................

Zveřejněno: 9. 6. 2009

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 8.6.2009

Zpět nahoru