Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 16:45

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 16:45

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Miloslav Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.mudrborek.cz
Ordinační hodiny
Po 8.00 – 12.00 hodin
Út 12.00 – 15.00 hodin
St 8.00 – 12.00 hodin
Čt 12.00 – 15.00 hodin
Pá 8.30 – 12:00 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí – Pátek
8.00 – 11.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 08. 12. 2019
a svátek má Květoslava

Počasí v Loučné
Aktuální teplota
(8. 12. 2019 15:03)

4.7 °C

Vlhkost

41.8%

Detailní informace o počasí v Loučné a Koutech nad Desnou

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučná nad Desnou dne 27.1.2009

Stavba lávky ČHS - dotace, obnova kulturního domu - zámecké oranžerie

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.

Počet zúčastněných zastupitelů obce:  9

Omluveni: 2

Neomluveni:  0

Ověřovatelé zápisu:  p. Bohumil Tkadlec, pí. Marie Vystavělová

Zapisovatel: pí. Helena Tkadlecová

 

Program veřejného zasedání:

1.      Uvítání přítomných

2.      Schválení programu veřejného zasedání

3.      Volba ověřovatelů zápisu

4.      Stavba lávky ČHS - dotace

5.      Obnova kulturního domu- zámecké oranžerie ( skleníku )

6.      Obnova kuchyňské zahrady – zámecký park

7.      Obnova zeleně- střed obce

8.      Dodatky ke smlouvám ve věci archivace a kontroly

9.      Prodej nemovitostí- zprostředkovatel. smlouvy

10.  Smlouva o poskytnutí  dotace  na indiv.  projekt z ROP

11.  Projekt na obnovu grotty

12.  Poskytnutí daru provozovatelům soc. služeb

13.  Doplnění radiátoru  v bytě domu č.p. 164

14.  Žádost o dar – Obnova kultur. Dědictví údolí Desné

15.  Žádost p. M. V. o prominutí nájmu

16.  Program obnovy venkova- obnova veřejného osvětlení Kouty nad Desnou, Filipová

17.  Zámek Loučná nad Desnou – pohledávky obce

18.  Ostatní

19.  Na vědomí

20.  Podněty a náměty občanů

21.  Poděkování za účast, závěr

Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen. K jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

 

Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 27.1.2009

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

752. Podání žádosti o finanční podporu   v rámci  významných projektů Ol. kraje - dotaci na SFDI  ČR  a Olomoucký kraj na stavbu lávky na Červenohorském sedle.

753. Smlouvu o dílo č.102/09 mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou Invest CZ, a.s. týkající se obnovy kulturního domu v Loučné nad Desnou.

754. Smlouvu o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Petrem Kubešou týkající se rekonstrukce bývalé kuchyňské zahrady v areálu zámeckého parku.

755. Smlouvu o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a  Ing. Petrem Kubešou týkající se projektu obnovy zeleně na sídlišti v Loučné nad Desnou.

756. Dodatek č.2 smlouvy o dílo č. 169/08 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Invest CZ a.s. týkající se uchovávání dokladů a možnosti kontroly.

757. Dodatek č.2 smlouvy o dílo č. 168/08 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Invest CZ a.s. týkající se uchovávání dokladů a možnosti kontroly.

758. Zprostředkovatelskou smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Real Aliance s.r.o.  týkající se odměny za zprostředkování  prodeje  nemovitostí.

759. Smlouvu o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního      programu regionu soudržnosti Střední Morava  číslo ÚRRD – 2008/0072/OKP.

760.    Smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou  a Ing. Martinem Černohousem týkající se projektu  grotty v zámeckém parku.

761.    Poskytnutí finanční podpory Charitě Šumperk ve výši 5.000,- Kč a Pontis Šumperk o.p.s.  ve výši 5.000,- Kč.

762.    Smlouvu o poskytnutí neinv. finanč. příspěvku mezi Obcí Loučná nad Desnou a Charitou Javorník ve výši 10.000,- Kč.

763.    Přidání radiátoru v bytě domu č.p. 164 dle žádosti p. V. J. a M. E..

764.    Podání žádosti o dotaci na Ol. kraj v rámci  Programu obnovy venkova na akci – obnova veřejného osvětlení v místní části Kouty nad Desnou a Filipová.

765.    Zplnomocňuji Judr. Jaroslava Němečka  pro zastupování obce  ve věci pohledávek obce vůči úpadci Wisenberg, a.s.

766.    Smlouvu o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou  a Allanem Doupalem, kamenosochařem  týkající se obnovy kříže Kociánov.

767.    Mandátní smlouvu č. GHC /2009-01-05 mezi Obcí Loučná nad Desnou a GHC regio s.r.o.  týkající se obnovy kulturního domu v Loučné nad Desnou.

768.    Provedení obnovy osvětlení  a sítě NN v místních částech  Kouty nad Desnou a Filipová zemním vedením. V případě dalších rekonstrukcí nebo realizací rozvodů NN a veřejného osvětlení, aby tyto byly  v zastavěném území vždy ukládány do země

769.    Žádost na Pozemkový fond (PFČR ) o pronájem a následný odkup případně zřízení věcného břemene pro pozemek  480/101 EN kú Rejhotice obec Loučná nad Desnou pro stavbu chodníku v Rejhoticích – etapa železniční zastávka Pila Kratochvíl.

770.    Nájemní smlouva mezi Obcí Loučná nad Desnou a J. M., Loučná nad Desnou ., k pozemku p. č. 649, část o výměře 500 m2, v kú Kociánov za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pod lyžařským vlekem.

771.    Nájemní smlouva mezi Obcí Loučná nad Desnou a Z. K., Loučná nad Desnou ., k pozemku p. č. 560/2, část o výměře 126 m2, v kú Kociánov za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pod lyžařským vlekem.

772.    Nájemní smlouva mezi Obcí Loučná nad Desnou a M. a L. D., Loučná nad Desnou ., k pozemku p. č. 647, část o výměře 40 m2, v kú Kociánov za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pod lyžařským vlekem.

773.    Nájemní smlouva mezi Obcí Loučná nad Desnou a V. a M. M. Loučná nad Desnou , k pozemku p. č. 545/2, část o výměře 180 m2, p. č. 545/1, část o výměře 400 m2, p. č. 545/3, část o výměře 100 m2, p. č. 546, část o výměře 3000 m2, p. č. 559, část o výměře 1540 m2, vše v kú Kociánov za účelem majetkoprávního vypořádání pozemků pod lyžařským vlekem.

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje :

774.Poskytnutí fin. daru občanskému sdružení Obnova kulturního dědictví  údolí Desné z důvodu značného zatížení  rozpočtu obce obnovou památek ve vlastní obci.

775.Další odměnu ředitelce MŠ dle její žádosti z 12/2008 ve výši 5.500,- Kč.

 

776. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

1.Jednání ve věci zámku , insolvenční řízení s Wisenberg, a.s. – přihláška obce

2.Nabídku na vypracování projektu rekonstrukce zámeckého parku v Loučné nad Desnou

3.Potíže , t.j. žádosti o vysvětlení týkající se žádostí o dotace – Revitalizace středu obce Loučná nad Desnou a Revitalizace území ve východní části obce Loučná nad Desnou

4.Žádost o zařazení projednání bodu na programu jednání rady Ol . kraje, který se týká stanovení záplav. území – aktivních zón.

5.Usnesení č.9/2008, zápis č.9/2008 z Předsednictva Svazku údolí Desné a usnesení č.5/2008 ,zápis č.5/2008 z valné hromady Svazku obcí údolí Desné

6.Vyšetřování poškození fasády zámecké kaple – postoupení spisového materiálu do vyšetřování

7.Výsledek Tříkrálové sbírky 2009

8. Přehled projektů schválených v rámci integrovaného rozvoje  cest. ruchu Šumpersko

 

 

starosta obce                Ing. Pavel Martínek                      .....................................................

 

ověřovatelé zápisu            p. Bohumil Tkadlec                      ....................................................

 

                                       pí. Marie Vystavělová            ...................................................

 

zapisovatelka                 pí.Helena Tkadlecová                ...................................................

Zveřejněno: 28. 1. 2009

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučná nad Desnou dne 27.1.2009

Zpět nahoru