Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Zápis z VZ 16.12.2008

Smlouvy o půjčce

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 16.12.2008 V 17.00 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU  

 

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.

Počet zúčastněných zastupitelů obce:  10

Omluveni:                                                1

Neomluveni:                                           0

Ověřovatelé zápisu: p.Ing.Pavel Martínek, p. Bohumil Tkadlec

Zapisovatel:Helena Tkadlecová

 

Program veřejného zasedání:

1.Uvítání přítomných

2.Volba ověřovatelů zápisu

3. Smlouva o půjčce  - východní část obce

4. Smlouva o půjčce  - střed obce

5. Poděkování za účast, závěr

 

Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen, k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

 

USNESENÍ A ZÁVĚR VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ  ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 16.12.2008

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

750. Smlouvu o půjčce mezi Obcí Loučná nad Desnou a Invest CZ a.s. o poskytnutí půjčky ve výši 1 858 388,- Kč s úrokem 6,96% se splatností do 31.3.2009 na akci „ Revitalizace  území ve východní části obce Loučná nad Desnou „

751. Smlouvu o půjčce mezi Obcí Loučná nad Desnou a Invest CZ a.s. o poskytnutí půjčky ve výši 1 359 679,- Kč s úrokem 6,69% se splatností do 30.4.2009 na akci „ Revitalizace  středu obce  Loučná nad Desnou „

 

starosta obce               Ing. Pavel Martínek              ..............................

 

ověřovatelé zápisu       Ing. Pavel Martínek              .............................

 

                                  p.Bohumil Tkadlec                ............................

 

zapisovatel                  Helena Tkadlecová                .............................

Zveřejněno: 17. 12. 2008

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 16.12.2008

Zpět nahoru