Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 16:45

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 16:45

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Miloslav Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.mudrborek.cz
Ordinační hodiny
Po 8.00 – 12.00 hodin
Út 12.00 – 15.00 hodin
St 8.00 – 12.00 hodin
Čt 12.00 – 15.00 hodin
Pá 8.30 – 12:00 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí – Pátek
8.00 – 11.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 21. 01. 2020
a svátek má Běla

Počasí v Loučné
Aktuální teplota
(21. 1. 2020 23:22)

-7.6 °C

Vlhkost

25.5%

Detailní informace o počasí v Loučné a Koutech nad Desnou

Zápis z VZ 17.9.2008

Smlouvy o dílo - revitalizace středu obce , revitalizace východní části obce

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 17.9.2008 V 17.00 HOD V KULTURNÍ MÍSTNOSTI HASIČSKÉ ZBROJNICE

 

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.

Počet zúčastněných zastupitelů obce: 9

Omluveni: 2

Neomluveni: 0

Ověřovatelé zápisu: pí. Marie Vystavělová, p. Bohumil Tkadlec

Zapisovatel: pí. Helena Tkadlecová

 

Program veřejného zasedání:

 1. Uvítání přítomných
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Revitalizace středu obce
 4. Revitalizace východní části obce
 5. Rekonstrukce chodníků vedle I/44 – nájezdy k nemovitostem
 6. Smlouva na výčepní zařízení
 7. Pronájem rybářská bašta , turistická ubytovna – snížení nájmu
 8. Účast na družební návštěvě družebního města Sośnicowice
 9. Prodej a pronájem majetku
 10. Rozpočtové změny
 11. Na vědomí
 12. Ostatní
 13. Podněty a názory občanů
 14. Poděkování za účast, závěr

 

Program veřejného zasedání byl jednohlasně odsouhlasen, k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

 

USNESENÍ A ZÁVĚR VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 17.9.2008, KONANÉHO V KULTURNÍ MÍSTNOSTI NOVÉ HASIČSKÉ ZBROJNICE

 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje:

631.    Smlouvu o dílo č. 168/08 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Invest CZ a.s. týkající se „ Revitalizace středu  obce Loučná nad Desnou.“

632.     Smlouvu o dílo č. 169/08 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Invest CZ a.s. týkající se „Revitalizace území ve východní části obce Loučná nad Desnou.“

633.    Smlouvu o dílo č. 170/08 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Invest CZ a.s. týkající se rekonstrukce chodníků v Obci Loučná nad Desnou – vjezdy k rodinným domům.

634.    Kupní smlouvu č. 600000167643 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Pivovarem Holba, a.s. týkající se zapůjčení výčepního zařízení.

635.    Snížení měsíční ceny za pronájem restaurace Rybářská bašta a rekreační ubytovny Domeček po dobu obnovy komunikace v zámeckém parku p. M. V. o 10 tis Kč měsíčně.

636.    Účast na návštěvě družebního města Sośnicowice u příležitosti konání dožínek s tím, že počet zúčastněných je dle určení starostou obce.

637.    Souhlasné prohlášení aby se u pozemků p.č. 837/1 o výměře 1608 m ² v kú Kociánov a p.č. 1655/1 o výměře 908 m² v kú Rejhotice bylo změněno vlastnictví z obce Loučná nad Desnou na Lesy ČR, s.p. se sídlem Hradec Králové, Přemyslova 1106, psč 501 68 ; IČ 42196451.

638.    Přílohu č.2- cenové ujednání a podmínky poskytování služby ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti životního prostředí č. 50890048- sl. č. 2.

639.    Odprodej části pozemku p. č. 1514/5, ostatní plocha, o výměře 1320 m² v kú Rejhotice – prodávaná část o výměře 5 m² za 25,- Kč dle smlouvy o smlouvě budoucí se Svazkem obcí údolí Desné. Účelem prodeje je vypořádání vlastnictví pod stavbou releového domku u přejezdu v Koutech nad Desnou.

640.    Rozdělení pozemku p. č. 1514/5 v kú Rejhotice k oddělení části o výměře 5 m² pod reléovým domkem a kabely u přejezdu v Koutech nad Desnou – vypořádání vlastnictví.

641.    Prodej pozemku st. p. č. 72, zbořeniště, o výměře 110 m² v kú Rejhotice dle žádosti Ing. B a M. K., Brno , kdy pozemek se nachází mimo zastavěné území obce v ceně 50,- Kč za 1 m².

642.    Prodej pozemku ve zjednodušené evidenci st. p. č. 90 PK, o výměře 160 m² v k. ú Rejhotice dle žádosti J.S.; 788 11 Loučná nad Desnou – souhlas a stanovení ceny 50,- Kč/m².

643.    Pronájem pozemku p. č. 763/1, trvalý travní porost, o výměře 54 127 m² v kú Kociánov za účelem zemědělského obhospodařování dle žádosti pana J. S. ; 788 11 Loučná nad Desnou – pronájem pro zemědělské využití v letním období v ceně 5.500,- Kč.

644.    Souhlas s dotčením pronajatého pozemku p. č. 1227/4, trvalý travní porost, o výměře 1801 m², v kú Rejhotice, stavbou za účelem zbudování přístupové lávky dle žádosti pana P. J. ;788 11 Loučná nad Desnou.

645.    Pronájem části pozemku (cca 10 m²) p. č. 124/1, trvalý travní porost, o výměře                1056 m², v kú Kociánov, za účelem zřízení reklamního poutače dle žádosti Vesna Liberec s. r. o. dle dříve schválených cenových podmínek.

646.    Pronájem části pozemku (cca 10 m²) p. č. 1695, ostatní plocha, o výměře 305 m², v             kú Rejhotice, za účelem zřízení reklamního poutače dle žádosti Europlakat s. r. o. dle dříve schválených cenových podmínek.

647.    Prodej pozemku p. č. 603, o výměře 191 m², zahrada, v kú Kociánov – majetkové vypořádání pozemku, odstranění duplicitního zápisu v evidenci vlastníka pozemku        p. č. 861/1 v kú Kociánov – chyba v evidenci katastru nemovitostí při dřívějším odprodeji pozemku V. F. v ceně platné v době původního prodeje.

648.    Žádost na snížení prodejní ceny na pozemek p.č. 697(ZJE) a 697/2 v kú Kociánov na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových z důvodu, že pozemky mají být využity pro veřejně prospěšnou stavbu ČOV.

649.    Rozpočtové změny týkající se navýšení rozpočtu na kulturní akce, změny rozpočtu v souvislosti s dotacemi.

 

 

 

Zastupitelstvo obce  neschvaluje :

650. Prodej pozemku ve zjednodušené evidenci p. č. 1538/2 GP , o výměře 338 m² v kú Rejhotice dle žádosti J. S. ; 788 11 Loučná nad Desnou jako přístupové cesty k stáji a pozemkům – jde zároveň o přístupovou cestu k RD  rodiny Š.

 

651. Zastupitelstvo obce  bere na vědomí:

1.      Cenovou nabídku ze strany VHZ a.s Šumperk v případě převodu ČOV Kouty nad Desnou na obec

2.      Stanovisko Pivovaru  Staropramen k výpovědi ze strany Obce Loučná nad Desnou

3.      Žádost p. T. J. s tím, že tuto považuje vzhledem k termínu jejího podání za velmi opožděnou

4.      Posudek poškození kříže na zámecké kapli

5.      Postup stavebních prací

6.      Stav ve věci žádostí o dotace

7.      Rozhovor starosty obce s velvyslancem Řecka

8.      Úspěch O. T. ve výstupu na Mont Blank a vynesení vlajky obce na vrchol

9.      Stav ve věci lip na hřišti TJ Spartak

10.  Odkup pozemku ve zjednodušené evidenci p. č. 697 GP a pozemku p. č. 697/2, vše v kú Kociánov, od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za cenu 501 200 Kč.ak

11.  Promyslet si možnou OZV týkající se protihlukových opatření, tzn. zákaz používání strojů a zařízení o sobotách a nedělích

 

 

Starosta obce                         Ing. Pavel Martínek   ………………….

 

Ověřovatelé zápisu                  pí.Marie Vystavělová   …………………

 

                                    p. Bohumil Tkadlec   …………………

 

zapisovatelka                          pí.Helena Tkadlecová   ………………..

Zveřejněno: 18. 9. 2008

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 17.9.2008

Zpět nahoru