Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 16:45

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 16:45

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Miloslav Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.mudrborek.cz
Ordinační hodiny
Po 8.00 – 12.00 hodin
Út 12.00 – 15.00 hodin
St 8.00 – 12.00 hodin
Čt 12.00 – 15.00 hodin
Pá 8.30 – 12:00 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí – Pátek
8.00 – 11.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 21. 01. 2020
a svátek má Běla

Počasí v Loučné
Aktuální teplota
(21. 1. 2020 23:22)

-7.6 °C

Vlhkost

25.5%

Detailní informace o počasí v Loučné a Koutech nad Desnou

Zápis z VZ 27.8.2008

Rozvod plynu - prodej, smlouva o partnerství mezi obcí a K3 Sport, s.r.o., smlouva o poskytnutí daru mezi obcí a K3 Sport, s.r.o

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 27.8.2008 V 18.00 HOD V KULTURNÍ MÍSTNOSTI HASIČSKÉ ZBROJNICE

 

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.

Počet zúčastněných zastupitelů obce: 8

Omluveni: 3

Neomluveni: 0

Ověřovatelé zápisu: pí. Marie Vystavělová, p. Bohumil Tkadlec

Zapisovatel: pí. Helena Tkadlecová

 

Program veřejného zasedání:

 1. Uvítání přítomných
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Rozvod plynu – prodej
 4. Sportovní areál Kociánov – žádost o dotaci
 5. Obnova únikového schodiště DPS
 6. Stavba zateplení OÚ – dozor, stavba MŠ – dozor
 7. Vstoupení folklórních souborů
 8. Smlouva o partnerství mezi obcí a K3 Sport, s.r.o.
 9. Smlouva o poskytnutí daru mezi obcí a K3 Sport ,s.r.o.
 10. Další
 11. Na vědomí
 12. Poděkování za účast, závěr

 

Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen, k jednotlivým bodů probíhala průběžná diskuse

 

Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 27.8.2008

zastupitelstvo obce schvaluje :

616. Dodatek č.2 ke smlouvě č.01569821 mezi Státním fondem životního prostředí České  republiky a Obcí Loučná nad Desnou.

617. Kupní smlouvu č.1-20-092/08 DMS 13080000321 mezi Obcí Loučná nad Desnou  a SMP Net, s.r.o.

618. Podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „ Rozšíření sportovně rekreačního areálu Kociánov „ ve výši  cca 22 mil Kč a schvaluje spolufinancování projektu z vlastních prostředků obce ve výši max. 3,8 mil Kč

619. Smlouvu o poskytování poradenských služeb mezi Obcí Loučná nad Desnou a VALUE ADDED, a.s. na podání žádosti o dotace na „ Rozšíření sportovně rekreačního areálu Kociánov „

620. Realizaci výměny dřevěných částí únikového schodiště u nového DPS v ceně 36.220,- Kč

621. Smlouvu o dílo 200804 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Petrem Heřmanským, týkající se autorského dozoru zateplení budovy MŠ

622. Realizaci vystoupení folklórních souborů v ceně dle předběžné nabídky 20 tis Kč

623. Mandátní smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Pavlem Hoškem, týkající se inženýrského dozoru při stavbě zateplení budovy OÚ

624. Smlouvu o partnerství mezi Obcí Loučná nad Desnou a K3 Sport s.r.o. , týkající se vybudování infrastruktury pro zajištění dostupnosti turistických aktivit

625. Smlouvu o poskytnutí daru mezi Obcí Loučná nad Desnou  a K3 Sport, s.r.o týkající se poskytnutí daru v rámci podané žádosti o dotaci

626. Podání žádosti o dotaci na „ Vybudování infrastruktury pro zajištění dostupnosti turistických atraktivit pro letní a zimní sezónu“ v rámci Regionálního operačního systému Střední Morava, Prioritní osa 3 – Cestovní ruch,opatření 3.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu v celkové výši 6,1 mil Kč ( vč.DPH ) a zavazuje se zabezpečit spolufinancování projektu dle podmínek stanovených poskytovatelem dotace a zároveň se zavazuje zabezpečit hladké financování celé akce tak, aby nedošlo k ohrožení její realizace.

627. Smlouvu o partnerství k projektu „ Rekonstrukce Sporthotelu Kurzovní – II.etapa „ mezi Obcí Loučná nad Desnou a Wachal s.r.o.

628. Smlouvu o sdružení mzdových prostředků mezi Obcí Loučná nad Desnou a Základní školou Loučná nad Desnou , okres Šumperk.

629. Že inventurní rozdíl v ceně pozemků vzniklý přeceňováním bude účetně vyrovnán ( opraven ) v tomto roce .

 

 

 

630. Zastupitelstvo obce  bere na vědomí:

1.      Vystoupení folklorních souborů z Indie, Běloruska a Nového Zélandu

2.      Probíhající dřevosochání

 

 

 

starosta obce               Ing.Pavel Martínek                              ………………………….

 

ověřovatelé zápisu   pí. Marie Vystavělová                 …………………………

 

                                    p. Bohumil Tkadlec                                   …………………………

 

zapisovatelka               pí. Helena Tkadlecová                  …………………………

Zveřejněno: 28. 8. 2008

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 27.8.2008

Zpět nahoru