Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 16:45

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 16:45

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Miloslav Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.mudrborek.cz
Ordinační hodiny
Po 8.00 – 12.00 hodin
Út 12.00 – 15.00 hodin
St 8.00 – 12.00 hodin
Čt 12.00 – 15.00 hodin
Pá 8.30 – 12:00 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí – Pátek
8.00 – 11.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 22. 01. 2020
a svátek má Slavomír

Počasí v Loučné
Aktuální teplota
(22. 1. 2020 00:32)

-8.3 °C

Vlhkost

31.4%

Detailní informace o počasí v Loučné a Koutech nad Desnou

Zápis z VZ 28.7.2008

Úvěrové smlouvy Obec - Volksbank CZ, a.s, dotace na dovybavení JSDH .........

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 28.7.2008 V 18.00 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

 

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.

Počet zúčastněných zastupitelů obce: 6

Omluveni: 5

Neomluveni: 0

Ověřovatelé zápisu: pí. Marie Vystavělová, p. Bohumil Tkadlec

Zapisovatel: pí. Helena Tkadlecová

 

Program veřejného zasedání:

 1. Uvítání přítomných
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Výpověď smlouvy Pivovaru Staropramen
 4. Dotace na dovybavení JSDH
 5. Jímání vody z vodoteče do rybníka pro zavlažovací systém TJ Spartak
 6. Žádost o finanční podporu sportovní areál Kociánov
 7. Smlouva o dodávce radarů
 8. Žádost o vydláždění plochy pod kontejnerem
 9. Výroční zpráva o poskytování informací
 10. Podání žádosti o dotaci na úpravu památného stromu
 11. Úvěrové smlouvy obec – Volksbank CZ, a.s.
 12. Dodávka nábytku do MŠ - smlouva
 13. Dodávka Neptuna - smlouva
 14. Mandátní smlouva – výběrové řízení kanalizace
 15. Rozpočtové změny
 16. Na vědomí
 17. Ostatní
 18. Podněty a náměty občanů
 19. Poděkování za účast, závěr.

 

 

 

Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen a k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

 

Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 28.7.2008

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

585.    Výpověď smlouvy o dodávkách výrobků a zboží včetně příloh Pivovaru   Staropramen  a.s.

586.    Mandátní smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Projekce s.r.o. týkající se technického dozoru stavebníka na „Rekonstrukci chodníků v obci Loučná“.

587.    Smlouvu o poskytnutí příspěvku mezi Obcí Loučná nad Desnou a Olomouckým krajem týkající se poskytnutí příspěvku 10 tis Kč na JSDH.

588.    Možnost jímání vody ze strany TJ Spartak pro zavlažování hřiště z napájecí vodoteče, která zásobuje vodou spodní zámecký rybník.

589.    Podání žádosti o finanční podporu – dotaci v rámci programu: Regionální operační program Střední Morava, prioritní osa: 3 Cestovní ruch, oblast podpory: 3.1. Integrovaný rozvoj cestovního ruchu na dokončení areálu u rybníka Kocián sestávající z realizace:

      dokončení universální haly – tančírny

      dokončení rybářské klubovny

      dokončení dětského hřiště

      dokončení skateparku

      dokončení parkovišť, chodníků a mobiliáře včetně osvětlení

590.  Smlouvu o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a Empesort s.r.o. týkající se radarů.

591. Vydláždění plochy pod kontejnerem dle žádosti Společenství vlastníků Loučná nad Desnou č.72 a č.73.

592. Výroční zprávu za rok 2007 o poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb.

593. Podání žádosti o dotaci na úpravu památného stromu lípy nacházející se vedle budovy zámku.

594. Revokaci bodu usnesení ZO č.563 ze dne 23.6.2008 s tím, že schvaluje navýšení úvěru na částku 11 700 000 Kč od Volksbank CZ, a.s.

595. Úvěrovou smlouvu – Investiční úvěr KA 0807166 mezi Volksbank CZ, a.s. a  Obcí Loučná nad Desnou na úvěr ve výši 6 700 000 Kč s úrokovou sazbou 4,97% p.a. vázanou na 3M Pribor + přirážku 0,75% p.a. s dobou splatnosti k 30.6. 2018 s určením na dokrytí dotace poskytnuté na stavební úpravy Mateřské školy a Obecního úřadu v Loučné nad Desnou.

596. Úvěrovou smlouvu – Investiční úvěr KA 0807167 mezi Volksbank CZ, a.s. a Obcí Loučná nad Desnou na úvěr ve výši 5 000 000 Kč s úrokovou sazbou 4,97% p.a. vázanou na 3M Pribor + přirážku 0,75% p.a. s dobou splatnosti k 30. 6. 2018 s určením na dokrytí dotace poskytnuté na rekonstrukci zámeckého parku v Loučné nad Desnou.

597. Smlouvu o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a Karlem Pustelníkem týkající se vybavení mateřské školy.

598. Smlouvu o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a akademickým sochařem a restaurátorem Jaroslavem Jelínkem týkající se zhotovení sochy Neptuna včetně související architektury.

599. Mandátní smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a APC Consulting s.r.o. týkající se výběrového řízení na stavební práce Snížení znečištění vod v Obci Loučná nad Desnou.

600. Smlouvu č. 460/2008 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Státním fondem dopravní infrastruktury týkající se „ rekonstrukce chodníků v obci Loučná „

601. Nákup žacího zařízení křovinořezu pro potřeby správce sportovních zařízení

602. Finanční podporu 20 tis Kč  resp. úhradu za vystoupení  2 souborů

603. Podání žádosti o dotaci v rámci programu: Regionální operační program Střední Morava, prioritní osa: 3 Cestovní ruch, oblast podpory: 3.1. Integrovaný rozvoj cestovního ruchu na dokončení areálu v  Koutech nad Desnou na doprovodnou infrastrukturu pro cestovní ruch

 

Etapa č.1  Doprovodná infrastruktura pro cestovní ruch

IO 12.3

Lávka – západ

5 000 000,0 Kč

IO 17.3

Autobusové zastávky

1 678 400,0 Kč

IO 18.2

Parkoviště na parcele č.275

1 113 000,0 Kč

IO 21.1

Sadové úpravy – východ

1 800 000,0 Kč

IO 9.1

Veřejné osvětlení komunikací a parkovištˇ obec východ

681474,0 Kč

IO 9.2

VO komunikací a parkovištˇ – areál – východ

1 809 636,0 Kč

IO 12.02

Lávka – východ

5 000 000,0 Kč

 

 

17 000 000,0 Kč

 

 

604. Podání žádosti o dotaci   v rámci programu: Regionální operační program Střední Morava, prioritní osa: 3 Cestovní ruch, oblast podpory: 3.1. Integrovaný rozvoj cestovního ruchu na dokončení areálu v Koutech nad Desnou na doprovodnou infrastrukturu  pro kulturní vyžití

   Etapa č.2 Doprovodná infrastruktura pro kulturní vyžití

IO 19.1

Náměstí – zpevněné plochy

9 363 300,0 Kč

IO 19.2

Náměstí  - podium

750 000,0 Kč

IO 19.3

Náměstí – veřejné osvětlení

515 208,0 Kč

IO 19.4

Náměstí – drobná architektura, umělecká dílna

910 000,0 Kč

X obec

Zřízení staveniště 3,2 %

915 873,0 Kč

X obec

Kompletační činnost 1,8 %

515 178,0 Kč

X obec

Provoz investora 1,6 %

457 457 936,0 Kč

X obec

Práce nepředvídatelného charakteru 15 %

4 293 153,0 Kč

 

 

17 720 648,0 Kč

 

605. Smlouvy o dílo č. DPR 1080136 a č. 1080137   mezi Obcí  Loučná nad Desnou a firmou RENARDS, s.r.o. Brno   na zpracování projektu žádosti o dotaci

606. Smlouvu o právu provedení stavby  mezi Obcí Loučná nad Desnou a K3 SPORT s.r.o. Olomouc , týkající se zázemí  lyžařského  areálu v Koutech nad Desnou

607. Smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Jiřím Dolečkem týkající se realizace soutěže na výběr zhotovitele

-  revitalizace středu obce

-  revitalizace východní části obce

   608. Změny rozpočtu dle seznamu

609. Zřízení práva odpovídajícího věcnému  břemeni k pozemku p.č. ZE 610 a KN 610/2 ve vlastnictví Obce Loučná nad Desnou pro manžele Ing. I. a M.K, bytem Olomouc, za účelem uložení inženýrských sítí k zamýšlené výstavbě rodinných domků na parcelách 7,11 a st.p. 2 v kú Filipová

610. Stavbu ( dočasná stavba na dobu pronájmu – zahradní pergola ) na pozemku obce

                 pronajatém nájemní smlouvou paní A. K, bytem Loučná n.D pozemek   p.č. 755 kú Filipová

611.Odprodej oken vyřazených  při opravách budov MŠ  a OÚ  v ceně 500,- Kč /okno u použitelných , zdarma u nepoužitelných

612.Odprodej dlaždic z chodníků v ceně 2,- Kč/ kus odprodej použitých PZ desek v ceně 40,- Kč/ kus dle žádosti pí. H. Š.

613.Odprodej plynárenského zařízení v kú Rejhotice a v kú Kouty nad Desnou v majetku obce ve výši za minimální cenu 5,5 mil Kč

614.Prodej pozemku p.č. 159/2 v kú Rejhotice v ceně 460,- Kč za 1 m² panu R. S. bytem Bohuňovice

 

 

615.Zastupitelstvo obce  bere na vědomí:

1.Oficiální zapojení obce do realizace cyklostezky údolí Desné prostřednictvím SOÚD.

2.Podání trestního oznámení na neznámého pachatele ve věci poškození zámecké kaple a  soklu kříže.

3.Přihlášení obce do MAS Šumperský venkov.

4.Nedoporučení žádosti na obnovu zdi zámeckého parku v rámci FM EHP/Norska.

5.Nevyhovění žádosti obce o finanční podporu resp. nezařazení Lávky Červenohorské sedlo mezi Významné projekty Olomouckého kraje.

6.Výroční zprávu SCHKO Jeseníky za rok 2007.

7.Schválení dotací v rámci fyzické realizace území na projekty

a. Revitalizace středu obce Loučná nad Desnou

b.                 Revitalizace území ve východní části obce Loučná nad Desnou.

8.Žádost Horstav Olomouc spol.s.r.o. a stanovisko Real Aliance s.r.o. ve věci nehodlá nic měnit.

9.Stav ve věci zámku, zájemci o koupi nemovitosti.

10.Zápis č. 3/2008, usnesení č. 3/2008  z valné hromady SOÚD a zápis č. 5/2008, usnesení č. 5/2008 z předsednictva SOÚD.

11.  Možnost žádat o dotaci na projekt – Komplexní úsporná opatření veřejného osvětlení.

12.  Vystoupení souborů 19.8.2008 Nový Zéland  ;   20.8.2008 Indie – Restaurace Club

 

 

Starosta  obce          Ing. Pavel Martínek    …………………………..

 

Ověřovatelé zápisu   p.Bohumil Tkadlec     ……………………………..

 

                     Pí. Marie Vystavělová   ……………………………..

 

Zapisovatel   pí.Helena Tkadlecová              …………………………….

Zveřejněno: 29. 7. 2008

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 28.7.2008

Zpět nahoru