Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 16:45

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 16:45

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Miloslav Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.mudrborek.cz
Ordinační hodiny
Po 8.00 – 12.00 hodin
Út 12.00 – 15.00 hodin
St 8.00 – 12.00 hodin
Čt 12.00 – 15.00 hodin
Pá 8.30 – 12:00 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí – Pátek
8.00 – 11.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 08. 12. 2019
a svátek má Květoslava

Počasí v Loučné
Aktuální teplota
(8. 12. 2019 14:23)

5 °C

Vlhkost

46.1%

Detailní informace o počasí v Loučné a Koutech nad Desnou

Zápis z VZ 23.6.2008

Úvěr od Volksbank, oprava budovy OÚ,oprava budovy MŠ

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉHO DNE 23.6.2008 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

 

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.

Počet zúčastněných zastupitelů obce: 10

Omluveni: 1

Neomluveni: 0

Ověřovatelé zápisu: p. Tkadlec Bohumil, pí. Vystavělová Marie

Zapisovatel: pí. Helena Tkadlecová

 

Program veřejného zasedání:

 1. Uvítání přítomných
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Úvěr od Volksbank CZ
 4. Obnova budovy OÚ
 5. Obnova budovy MŠ
 6. Obnova chodníků v obci
 7. Podpora občanů dojíždějících na rehabilitace
 8. Dřevosochání
 9. Cyklotrasy Údolí Desné
 10. Úpravy hasičské zbrojnice
 11. Prodej majetku
 12. Žádosti o převod majetku
 13. Ostatní
 14. Bere na vědomí
 15. Podněty a nápady občanů
 16. Závěr, poděkování za účast

Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen a k jednotlivým bodů probíhala průběžná diskuse

 

Zastupitelstvo obce schvaluje :

563.  Vzetí úvěru od Volksbank CZ dle nabídky ze dne 20.6.2008 Na 9 mil. Kč, splatnost 10                 let s úrokovou sazbou pohyblivou se čtvrtletní aktualizací ve výši 4,95 % p.a.

564.    Smlouva mezi obcí Loučná nad Desnou a Martech holding a. s. týkající se zateplení                        obvodového pláště a střešní konstrukce objektu OÚ

565.    Smlouvu mezi obcí Loučná nad Desnou a Martech holding a. s. týkající se zateplení budovy MŠ a stavební úpravy střechy MŠ

566.    Smlouva mezi obcí Loučná nad Desnou a Invest CZ a. s. týkající se rekonstrukce chodníků

567.    Příspěvek 50% na náklady související s dopravou občanů obce na rehabilitační oddělení do Sobotína

568.    Realizaci akce Dřevosochání a pozvání hostů spřátelených měst a obcí dle určení starostou obce a úhradu nákladů souvisejících s jejich pobytem

569.    Záměr zapojení do realizace cyklotras Údolí Desné

570.    Smlouva o dílo č. B2008/III mezi obcí Loučná nad Desnou a Richter Petr – zednictví týkající se úprav okolí a budovy hasičské zbrojnice

571.    Revokaci bodu  usnesení č.493 a realizaci nové soutěže na prodej nemovitosti budovy č.p. 31 ( adresa Kociánov 31 ) na pozemku st. p. č. 41, pozemků st.p. č.41 o výměře 766 m², zastavěná plocha a nádvoří, část p. č. 72/1 o výměře 1443 m², zahrada (odprodávaná část vznikne po oddělení pozemků pro budoucí chodník za autobusovou zastávkou a autobusovou zastávku), vše v k. ú. Kociánov

dle podané žádosti

STUDIO – BYDLENÍ s.r.o. Dalimilova 18/92 ;  783 35 Olomouc – Chomoutov

572. .Revokaci bodu  usnesení č 494 a schvaluje provedení soutěže na prodej nemovitosti   domu č. p. 31 ( adresa Kociánov 31 ) na pozemku st. p. č. 41, pozemků st.p. č.41 o výměře 766 m², zastavěná plocha a nádvoří, část p. č. 72/1 o výměře 1443 m², zahrada (odprodávaná část vznikne po oddělení pozemků pro budoucí chodník za autobusovou zastávkou a autobusovou zastávku), vše v k. ú. Kociánov

Vyvolávací cena  3100 100,- Kč

dle žádosti STUDIO – BYDLENÍ s.r.o. Dalimilova 18/92 ;  783 35 Olomouc – Chomoutov

572.    Odprodej domu č. p.31( adresa Kociánov 31 ) na pozemku st. p. č. 41, pozemků st.p. č.41 o výměře 766 m², zastavěná plocha a nádvoří, část p. č. 72/1 o výměře 1443 m², zahrada (odprodávaná část vznikne po oddělení pozemků pro budoucí chodník za autobusovou zastávkou a autobusovou zastávku), vše v k. ú. Kociánov za 3 100 100 ,- Kč  STUDIO – BYDLENÍ  s.r.o. Dalimilova 18/92 ; 783 35 Olomouc – Chomoutov

573.    Provedení výběrového řízení na prodej budovy č.p.63 na pozemku st.p. 133 ( adresa Loučná nad Desnou 63 ), pozemků st.p. č.133 o výměře 211 m ², zastavěná plocha a nádvoří, část p.č 667/22 o výměře 640 m², zahrada a) odprodávaná část vznikne oddělením pozemku pro zamýšlené parkoviště u zdravotního střediska ) , vše v kú Kociánov

           Vyvolávací cena 2 600 000,- Kč

 Dle žádosti STUDIO – BYDLENÍ s.r.o. Dalimilova 18/92 ;  783 35 Olomouc – Chomoutov

574.    Odprodej domu č. p.63 na pozemku st.p. 133 ( adresa Loučná nad Desnou 63 ), pozemků st.p. č.133 o výměře 211 m², zastavěná plocha a nádvoří, část p.č 667/22 o výměře 640 m², zahrada a) odprodávaná část vznikne oddělením pozemku pro zamýšlené parkoviště u zdravotního střediska ) , vše v kú Kociánov za 2 600 000,- kč

STUDIO – BYDLENÍ s.r.o. Dalimilova 18/92 ;  783 35 Olomouc – Chomoutov

575.    Zřízení věcného břemene k pozemku parcela číslo 1568/1, v katastrálním území Rejhotice podle geometrického plánu č. 500-509/2008, dle žádosti Svazku obcí údolí Desné – stavba „Obnova železniční tratě č. 293 v úseku Šumperk – Kouty nad Desnou, Petrov nad Desnou – Sobotín, provozní soubor č. 234-PZS v km 9,31“

576.    Prodej pozemku parcela číslo 681/1, výměra 900 m2,  zahrada – část o výměře 4 m² podle geometrického plánu č. 500-509/2008, (odprodávaná část vznikne oddělením části pozemku pro releový domek přejezdu) v katastrálním území Rejhotice, dle žádosti Svazku obcí údolí Desné, Rapotín v ceně 10,- Kč /m²

577.    Prodej pozemku parcela číslo 861/2, výměra 14 m2, zahrada, včetně studny, na něm existující v katastrálním území Kociánov, dle žádosti V. F. Loučná nad Desnou v ceně 220,-  Kč/m²

578.    Prodej pozemku parcela číslo 106, výměra 90 m2, ostatní plocha v katastrálním území Kouty nad Desnou, dle žádosti P. M. Kouty nad Desnou, Loučná nad Desnou v ceně 50,-  Kč/m²

579.    Žádost na Pozemkový fond ČR o bezúplatný převod pozemku p. č. 233 v k. ú. Filipová z důvodu majetkového vypořádání pozemků zámeckého parku

580.    Požádat Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod pozemku p. č. 719/2 v k. ú. Kociánov z důvodu majetkového vypořádání pozemků zámeckého parku

581.    Darovací smlouva s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR na část pozemku p. č. 809/2 o výměře 84 m2 v k. ú. Kociánov z důvodu majetkového vypořádání chodníku před budovou bývalé školní družiny

582.    Přijetí podmínek udělení grantu a zajištění spolufinancování na rekonstrukci zámeckého parku v Loučné nad Desnou i přes nepříznivý vývoj kurzu EURA vůči Kč

583.    Napojení na vodovodní řad obce v místní části Rejhotice firmě HSS – stavební servis s.r.o. v rámci výstavby rodinných domů  a techn.  infrastruktury. v místní části Rejhotice

 

 

 

584. Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1.      Sdělení Ing. Mgr. Vladimíra Hlavinky k zákazu výjezdu exkurzí na Horní nádrž

2.      Sdělení Vzdělávacího centra pro veřejnou správu ČR, a. p. s. týkající se vystoupení Ing. Luďka Beneše

3.      Usnesení č. 2/2008, zápis č. 2/2008 z jednání valné hromady SOÚD a usnesení č. 4/2008, zápis č. 2/2008 z jednání předsednictva SOÚD.

4.      Nabídka bytu v domě Loučná nad Desnou č. p. 3 (bývalý Lesní závod)

5.      Rozhodnutí SFDI o přidělení finanční podpory

6.      Rozhodnutí MMR na podporu MŠ

7.      Žádost na ČEZ distribuce na prověření zemění jednotl. sloupů a energet. rozvodů

 

 

 

 

Starosta                                               Ing. Pavel Martínek            ……………………………

 

Ověřovatelé zápisu                          p. Bohumil Tkadlec            ……………………………

 

                                                            pí. Marie Vystavělová …………………………..

 

zapisovatel                                           pí.Helena Tkadlecová ………………………….

Zveřejněno: 25. 6. 2008

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 23.6.2008

Zpět nahoru