Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Miloslav Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.mudrborek.cz
Ordinační hodiny
Po 8.00 – 12.00 hodin
Út 12.00 – 15.00 hodin
St 8.00 – 12.00 hodin
Čt 12.00 – 15.00 hodin
Pá 8.30 – 12:00 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí – Pátek
8.00 – 11.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 22. 02. 2020
a svátek má Petr

Počasí v Loučné
Aktuální teplota
(22. 2. 2020 05:24)

-1.2 °C

Vlhkost

85.7%

Detailní informace o počasí v Loučné a Koutech nad Desnou

Nejdůležitější předpisy

 

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž obec Loučná nad Desnou jedná a rozhoduje. Tyto předpisy jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ.

·        Ústava České republiky 
·        Listina základních práv a svobod

Mezi nejdůležitější předpisy, podle nichž obec jedná a rozhoduje, patří především následující zákonné normy v platném znění včetně pozdějších změn a doplňků:

·        zák. č.312/2002 Sb.,o úřednících územních samosprávných celků
·        zák. č. 320/2001 Sb.,o finanční kontrole ve veřejné správě
·        zák. č. 128/2000 Sb. o obcích 
·        zák. č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích 
·        zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení 
·        zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích 
·        zák. č. 268/1949 Sb. o matrikách 
·        Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách 
·        zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích 
·        zák. č. 135/1982 Sb. o hlášení a evidenci pobytu občanů 
·        zák. č. 135/1985 Sb. o požární ochraně 
·        zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím 
·        nař. vlády ČR č. 475/1990, kterým se určují pověřené obecní úřady 
·        zák. č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství 
·        zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích 
·        zák. č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky
·        zák. č. 455/1991 o živnostenském podnikání 
·        zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví 
·        zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny 
·        zák. č. 262/1994 Sb. o odměnách členů zastupitelstev v obcích 
·        zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech 
·        zák. č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků 
·        zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí 
·        zák. č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích 
·        vyhl. MF č. 176/1993 o nájemném z bytu a úhradě za plnění, poskytovaná s užíváním bytu 
·        zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě 
·        zák. č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek 
·        vyhl. MV č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích 
·        zákoník práce č. 65/1965 Sb. 
·        zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností 
·        zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů 
·        zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách 
·        Prováděcí vyhláška č. 207/2001 k zákonu o matrikách 
·        zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech 
·        zák. 513/1991 Sb. – Obchodní zákoník 
·        zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 
·        nař. vlády č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi 
·        zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy 
·        zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu

 Tyto zákonné normy jsou doplněny vyhláškami obce Loučná nad Desnou, které jsou v plném znění uveřejněny na této internetové úřední desce v kategorii „Obecně závazné vyhlášky a nařízení“.

Další odkazy, kde je možné získat potřebné informace o zákonných normách:

Vláda ČR s odkazy na jednotlivá ministerstva: www.vlada.cz

Zveřejněno: 16. 4. 2003

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Informace dle zákona 106/1999 Sb  >  Nejdůležitější předpisy

Zpět nahoru