Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Místo a způsob, jak získat příslušné informace

 

Informace se poskytuje na základě žádosti nebo zveřejněním.

Obec Loučná nad Desnou zveřejňuje informace následujícími způsoby:

·                na úřední desce

·                na internetové úřední desce na adrese: www.loucna-nad-desnou.cz

·                informace lze dále získat v kanceláři obecního úřadu v úředních dnech a hodinách

Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby.

Ústně

osobně na Obecním úřadě v Loučné nad Desnou v úředních dnech a v úředních hodinách:

telefonicky na tel. č.: 583 235 222

Písemně

na adrese: OÚ Loučná nad Desnou, č.p. 57, 788 11  Loučná nad Desnou

faxem na fax. č.: 583 235 222

Elektronickou poštou

e-mail: podatelna@loucna-nad-desnou.cz

 (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:

·                utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

·                obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)

·                skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení

·                skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.

Zveřejněno: 16. 4. 2003

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Formuláře žádostí  >  Místo a způsob, jak získat příslušné informace

Zpět nahoru