Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 16:45

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 16:45

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Miloslav Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.mudrborek.cz
Ordinační hodiny
Po 8.00 – 12.00 hodin
Út 12.00 – 15.00 hodin
St 8.00 – 12.00 hodin
Čt 12.00 – 15.00 hodin
Pá 8.30 – 12:00 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí – Pátek
8.00 – 11.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 25. 08. 2019
a svátek má Radim

Počasí v Loučné
Aktuální teplota
(25. 8. 2019 02:17)

15.9 °C

Vlhkost

72.7%

Detailní informace o počasí v Loučné a Koutech nad Desnou

Zápis z VZ 27.6.2007

Soud obec - KB, automobil Tatra 815 CAS 32

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 27.6.2007 V 19.00 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce: 10
Omluveni: 1
Neomluveni: 0
Ověřovatelé zápisu: P. Bohumil Tkadlec, p. Jindřich Opršál
Zapisovatel: Helena Tkadlecová

Program veřejného zasedání:
Uvítání přítomných
Schválení programu veřejného zasedání
Volba ověřovatelů zápisu
Soud obec – Komerční banka, a.s.
Základní škola IV. etapa, II.etapa universální hala – tančírna, výběrové řízení
Nadační příspěvek ČEZ, a.s. – Nadace ČEZ
Dodatek č.3 k nájemní smlouvě mezi obcí Loučná nad Desnou a Kociánov s.r.o
Dovybavení JSDH – příspěvek Olomoucký kraj
Hasičská zbrojnice Rejhotice
Veřejné osvětlení – projekt
Parkoviště ZŠ, rybník Kocián
Povodňový plán obce, směrnice č. 1/2007
Automobil TATRA 815 CAS 32
Kontejner chatová oblast
Stanovy Svazku obcí údolí Desné
Odprodej Jandasy
Finanční pomoc TJ Spartak
Napojení na I/44 přejezd u nádraží Kouty nad Desnou
Prodej majetku – pozemky
Nákup majetku – pozemky
Rozpočtová opatření
Obnova komunikací
Lávka ČHS – projekt
Příspěvek na cvičení starších občanů
Ostatní
Na vědomí
Náměty, připomínky občanů
Závěr, poděkování účastníkům

Program veřejného zasedání schválen jednohlasně, k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 27.6.2007
Zastupitelstvo obce schvaluje :
216. Podání ústavní stížnosti ve věci rozsudku Nejvyššího soudu ČR ve sporu obce Loučná nad Desnou proti Komerční bance, a.s. dle návrhu JUDr. Josefa Sedláčka.
217. Smlouvu o dílo – název akce „ Vyhledávací studie cyklokomunikace Desná“ mezi Obcí Loučná nad Desnou a Dopravní Projektování, spol. s.r.o.
218. Mandátní smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou (mandant) a Ing. Jiřím Dolečkem (mandatář) na realizaci výběrového řízení na dodavatele stavby – Víceúčelová hala v areálu u rybníka Kocián v Loučné nad Desnou – II. etapa.
219. Mandátní smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou (mandant) a Ing. Jiřím Dolečkem (mandatář) na realizaci výběrového řízení na dodavatele stavby – Obnova Základní školy v Loučné nad Desnou – IV. etapa.
220. Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku č. OH 49/07 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Nadací ČEZ, týkající se vybudování oranžového hřiště.
221. Dodatek č.3 k nájemní smlouvě mezi Obcí Loučná nad Desnou a Kocián s.r.o.
222. Smlouvu o poskytnutí příspěvku mezi Olomouckým krajem a Obcí Loučná nad Desnou, týkající se neinvestičního příspěvku určeného na dovybavení JSDH.
223. Projektový návrh Ing. Petra Heřmanského na prodloužení hasičské zbrojnice v Rejhoticích.
224. Výsledek výběrového řízení na projektanta – Veřejné osvětlení – projekt a smlouvu o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a Energorozvody s.r.o.
225. Realizaci zpevněných ploch vedle startovací plochy u rybníka Kocián zatravňovacími plastovými díly a pokládku s přípravou ploch realizovat prostřednictvím firmy Linhart s.r.o.
226. Povodňový plán Obce Loučná nad Desnou a směrnici č. 1/2007.
227. Dodávku automobilu T815 – CAS 32 ze strany INVEST CZ a.s. jako splněnou a ukončení veškerých dalších jednání v této věci.
228. Odstranění nedostatků v budově MŠ dle plánu ozdravných opatření z 18.5. 2007 předloženého ředitelkou MŠ.
229. Stanovy Svazku obcí údolí Desné.
230. Odprodej starších beton. prefabrikátů (JANDAS) 11 kusů v ceně 2 000 Kč/kus (rozměr 800 x 1300 x 2600 mm).
231. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 299/3 v KÚ Kouty nad Desnou na PF ČR.
232. Žádost o odkoupení pozemku p.č. zjednodušená evidence 146/2 v KÚ Kociánov (parcela je součástí parcely č. 859/2 PF ČR).
233. Finanční podporu TJ Spartak ve výši 30 tis. Kč, která bude pro TJ Spartak vlastním podílem k získané dotaci ve výši 80 tis. Kč.
234. Realizovat projekt vyústění cesty od rodinného domu p. Jance a dalších na I/44 firmou SART.
235. Rozpočtová opatření dle seznamu
236. Realizace terénních úprav u přejezdu Kouty nad Desnou - nádraží , od firmy SART
237. Realizaci zalesnění holiny dle doporučení lesního správce ( cca 0,28 ha )
238. Realizaci nových povrchů komunikací dle výběru starostou obce firmou Kareta dle nabídky 1400 Kč/ 1 t asfaltové směsi ( 1 m² – 5 cm ~ 0,125 t )
239. Smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a firmou Horstav s.r.o. ve věci realizace projektu lávky na Červenohorské sedlo
240. Odvolává velitele JSDH Mojmíra Kovaříka
241. Ukládá starostovi obce vyloučit členy JSDH dle rozhodnutí starosty obce z JSDH
242. Zastavení veškeré finanční pomoci SDH , tj. dotaci mládeže a vyklizení budov které jsou v majetku obce a je zde uložen majetek SDH s lhůtou do 14 dní

Zastupitelstvo obce neschvaluje :
232. Nákup nového kontejneru na plasty z důvodu, že jsou v chatové oblasti 2 umístěny (dle žádosti by byl pouze na letní sezonu).

233. Zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou bere na vědomí:
Jednání ve věci hasičského automobilu TATRA 815 CAS 32.
Nedostatek info balíčků české verze (v budoucnu možné uvažovat o dotisku).
6. Mistrovství České republiky stopařů ČR SKS TART 2007 se uskuteční dne 28. až 30. září 2007.
5. až 6. června proběhl středoškolský pětiboj.
Seznam akcí připravovaných obcí Loučná nad Desnou v rámci rozvoje turistického ruchu zaslaný Sdružením cestovního ruchu Jeseníky.
Zápis a usnesení č. 4/2007 tj: zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2006 (audit) a závěrečný účet Svazku – bez výhrad a dále zápis v usnesení z jednání předsednictva SOÚD ze dne 28.5. 2007.
Sdělení pana Františka Zaorala ze dne 5.6. 2007.
Výsledek vandalismu na zastávkách v katastru obce, kdy byli pachatelé dopadeni.
Stav ve věci plnění trestu obecně prospěšných prací.
Fotbalový turnaj seniorů – Francie.
3. pracovní schůzka spolupráce měst a obcí destinace Jeseníky.
ZŠ Loučná nad Desnou – rekonstrukce a dostavba – ukončení závěrečného vyhodnocení akce.
Záměr Ing. Miroslava Kopřivy vybudovat v části budovy bývalého pivovaru atraktivní areál se zaměřením na vývoj a nové trendy energetiky a jejího využívání.
Starosta obce : Ing. Pavel Martínek ………………………………….

Ověřovatlé zápisu : p. Bohumil Tkadlec …………………………………

p. Jindřich Opršál …………………………………

zapisovatelka : Helena Tkadlecová …………………………………

Zveřejněno: 29. 6. 2007

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 27.6.2007

Zpět nahoru