Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 16:45

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 16:45

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Miloslav Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.mudrborek.cz
Ordinační hodiny
Po 8.00 – 12.00 hodin
Út 12.00 – 15.00 hodin
St 8.00 – 12.00 hodin
Čt 12.00 – 15.00 hodin
Pá 8.30 – 12:00 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí – Pátek
8.00 – 11.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 07. 12. 2019
a svátek má Ambrož a Benjamín

Počasí v Loučné
Aktuální teplota
(7. 12. 2019 10:40)

-0.4 °C

Vlhkost

29.8%

Detailní informace o počasí v Loučné a Koutech nad Desnou

Zápis z VZ 12.2.2007

Žádosti o dotace

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉHO 12.2.2007 v 17:00 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU V LOUČNÉ NAD DESNOU

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno
Počet zúčastněných zastupitelů: 10
Omluveni: 1
Neomluveni: 0
Ověřovatelé zápisu : pí. Marie Vystavělová, p. Jindřich Opršál
Zapisovatel: pí. Helena Tkadlecová

Program veřejného zasedání:

1. Uvítání přítomných
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Modlitebna Kociánov – žádost o dotaci, smlouva o dílo
4. Obnova chodníku Filipová – žádost o dotaci
5. Žádosti o dotaci na obnovu komunikací motorických a nemotorických
6. Obnova zámecké oranžerie – žádost o dotaci, smlouva o dílo - projekt
7. Informační středisko, ordinace dětského lékaře – žádost o dotaci
8. III etapa obnovy a dostavby veřejného světlení – žádost o dotaci
9. Info cedule – has. zbrojnice
10. Klubovna u ryb. bašty – smlouva o dílo projekt
11. Stavba univers. haly – tančírna – žádost o dotaci
12. Smlouva o poskytování knihovnických služeb
13. Příspěvek na kanal. přípojku - žádost
14. Servisní smlouva – výpočet. technika
15. Has. zbrojnice, dovybavení
16. Dovybavení JSDH – žádost o dotaci
17. Příspěvek žákům ZŠ na lyžařský výcvikový kurz
18. Odměny zastupitelů
19. Rozdělení rozp. podpory organizacím
20. Pokácení javoru u DPS
21. Jeseníky – sdružení cest. ruchu - smluvní podpora
22. Inventarizace majetku - vyřazení
23. Prodej pozemků
24. Zákaz kouření v objektech obce
25. Na vědomí
26. Ostatní
27. Podněty a náměty občanů

Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen , k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 12.2.2007

Zastupitelstvo obce schvaluje :

76. N Prohlášení, že kříž – modlitebna nacházející se na parcele č. 164 v KÚ Kociánov je majetkem obce Loučná nad Desnou, zařazení do inventarizace majetku
77. Žádost o dotaci na Olomoucký kraj na provedení opravy kříže – modlitebny na parcele č. 164 v KÚ Kociánov
78. Smlouvu o dílo mezi Obcí Loučná nad Desnou a Allanem Doupalem na opravu kříže – modlitebny na parcele č. 164 v KÚ Kociánov a výběr dodavatele na tuto opravu
79. Žádost o dotaci na Olomoucký kraj na opravu chodníku vedle silnice I/44 v úseku od rod. domu č. p.1 Strnadových po rod. dům č. p. 70 Holackých v provedení zúženém (120cm) se zeleným pruhem (60cm)
80. Žádost o dotaci na realizaci nových a opravu stávajících motorických komunikací ve středu obce včetně realizace parkovišť v hodnotě do 30mil Kč dle projektové dokumentace ing. Cekra s tím, že obec má vlastní podíl na realizaci této akce.
81. Žádost o dotaci na realizaci nových a opravu stávajících motorických komunikací jako přístupových k sport. areálu Kociánov včetně parkovišť v hodnotě do 30mil Kč dle projekt. dokumentace ing. Cekra s tím, že obec má do 5mil vlastní podíl na realizaci této akce
82. Žádost o dotaci na realizaci nových a obnovu stávajících nemotorických komunikací v obci tj. chodníků vedle I/44 v úseku od restaurace Zálesí po Filipová rozcestí u kovárny a Kolonka v hodnotě do 30mil Kč s tím, že obec má vlastní podíl do 5mil na realizace této akce
83. Podání žádosti o dotaci na obnovu zámecké oranžerie v souladu se studií arch. ing. Skoumala v ceně do 17mil Kč s tím, že obec má vlastní podíl na tuto akci ve výši do 5mil Kč
84. Podání žádosti o dotaci na realizaci informačního střediska, muzea, dětské ordinace a 4 apartmánů v budově bývalé spořitelny včetně parkovišť v hodnotě do 17mil Kč s tím, že obec má vlastní, podíl do 5mil Kč na tuto akci
85. Podání žádosti o finanční podporu na realizaci III etapy veř. osvětlení sestávající z obnovy veř. osvětlení v prostoru MŠ s prodloužením k I/44 (objektu restaurace Fary – rozcestí) a dále nové větve od r.d. Válkových č.p., Koc 42 k objektu býv. školní družiny( autobus. zastávka)
86. Realizaci dvou kusů cedulí vedle hřiště s umělým trávníkem – pravidel užívání hřiště
87. Smlouvu o dílo mezi obcí Loučná nad Desnou a ing. Petrem Heřmanským na akci Rybářská bašta v Loučné nad Desnou – zřízení klubovny
88. Žádost o dotaci na realizaci akce: stavba universální haly tančírny – II etapa a rybářské klubovny včetně vnitřního vybavení a prohlášení, že obec má vlastní podíl na realizaci této akce
89. Dodatek č.6 ke smlouvě o poskytování knihovnických, informačních a metodických služeb mezi Obcí Loučná nad Desnou a Obcí Velké Losiny
90. Servisní smlouvu „ Přednostní servis SLA“ uzavřenou mezi Obcí Loučná nad Desnou a Design CIS, s.r.o
91. Realizovat dovybavení budovy hasičské zbrojnice (kuchyňský dřez, stoly, židle) včetně stavebních úprav vnitřních prostor dle určení starosty obce
92. Realizaci terénních úprav včetně odvodnění ploch – propusty v okolí hasičské zbrojnice za účelem přípravy ploch pro další sportovní zařízení a vytěžení cesty od has. zbrojnice směr hřbitov za účelem uložení asfal. recyklátu
93. Podaní žádosti o dotaci na Olomoucký kraj na dovybavení JSDH obce Loučná nad Desnou v celkové výši 40tis.Kč s tím, že obec má vlastní podíl 20tis.Kč
94. Příspěvek na žáka školy na výcvikový lyžařský kurz ve výši 500,- Kč( tj. 100,-Kč na den)
95. Měsíční odměny zastupitelům obce ve výši 480 ,-Kčpředsedům výborů a komisí ve výši 1.650,- Kč a místostarostovi obce ve výši 7.096,- Kč
96. Rozdělení finančních prostředků z rozpočtu obce zájmovým organizacím a sdružením s tím, že k uvolňování fin. podpory dojde až po zaplacení dluž. částek, tj: dle uvážení starosty obce
97. Pokácení javoru na parcele, která ji součástí DPS z důvodu špatného stavu tohoto stromu
98. Inventarizací majetku obce provedenou k 31.12.2006 a následující vyřazení majetku:
- budova kina (starého DPS včetně garáže) s kompletním vnitřním vybavením
- kopírovací stroj UTAX 128
- telefonní ústředna
- skluzovka pro děti v sídlišti
- rozhals. ústředna AUA 230
- výkon. stojan k rozhlas ústředně
- podlahový drátkovač
- linka rybník
- sklad u nádraží Loučná nad Desnou
- skládka pod zámkem
- rozhlasové vedení Loučná nad Desnou
Kouty nad Desnou
- obytný dům č.p. 20 Kociánov
- obytný dům č.p. 78 Kolonka
- obytný panel. dům č.p. 78
- budova č.p. 1 v Koutech nad Desnou
- mobilní buňka UNIMO
- kanalizace u č.p. 20
- studna (hřbitov Rejhotice)
- studna u č.p. 31
- mobil 1kus 1200

a doplnění majetku
- kotelna v panel. Domě č.p.78

99. Odprodej parcely č. 232/3 v KÚ Kouty nad Desnou, p. č. 232/4 v KÚ Kouty nad Desnou, p. č. 232/5 v KÚ Kouty nad Desnou a p. č. 232/6 v KÚ Kouty nad Desnou firmě K3 Sport, I.P.Pavlova 116 č.p.783 v ceně 500Kč za 1m² 77900 Olomouc, Nová Ulice
100. Zákaz kouření ve všech objektech, které má ve správě obec( škola, školka, budova OÚ, DPS a hasičská zbrojnice ).
101. Podání žádosti o dotaci z programu POV 2007 na pořízení územně plánovací dokumentace obce
102. Realizaci běžecké trasy okolo kopce Kluč včetně vyznačení
103. Na základě předloženého vyúčtování a kontroly kontrolním výborem konečné přiznání finanční podpory TJ Spartak, pěvecké sbory, Kynologický klub – ART, mladí rybáři
104. Nákup žacího malotraktoru na údržbu ploch sportovního areálu Kociánov
105. Zápis o provedené kontrole – interním auditu obce Loučná nad Desnou
106. Zápis z provedené veřejnoprávní kontroly příspěvkové organizace – Základní školy v Loučné nad Desnou
107. Zápis z provedené veřejnoprávní kontroly příspěvkové organizace – Mateřská škola v Loučné nad Desnou
108. Zápis o provedené kontrole organizační služby obce JSDH Loučná nad Desnou
109. Zápis o provedené kontrole právnické osoby – Střední hotelová škola "Moravia“ v Loučné nad Desnou se zámeckým hotelem s.r.o.
110. Odkoupit vodní kolo do částky 10tis.Kč
111. Realizaci 2 ks cedulí týkajících se zákazu vjezdu na cyklotrasy v rámci opravy PVE Dlouhé stráně v ceně do 20 tis Kč
112. Realizaci obnovy MK N.V. a zatrubnění přívodního toku na rybník Kocián v souladu s proj. dokumentací Projekce s.r.o. Ing. Slezák

Zastupitelstvo obce neschvaluje :

113. Podílet se na zřízení kanalizační přípojky dle žádosti p. Jiřího Vejrosty
114. Smlouvu o poskytnutí účelové dotace mezi Obcí Loučná nad Desnou a Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu na dofinancování nákupu stroje na úpravu běžeckých tras
115. Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace mezi Obcí Loučná nad Desnou a Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu určené na dofinancování ztráty provozu skibusů
116. Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace mezi Obcí Loučná nad Desnou a Sdružení cestovního ruchu


117.Zastupitelstvo obce ukládá :

1.Starostovi obce promyslet, zda má smysl dále setrvávat ve sdružení - Jeseníky
- sdružení cestovního ruchu
118.Zastupitelstvo obce bere na vědomí:1.Konání tábora mládeže v německém Machernu s tím, že delegace mládeže z naší obce se tohoto účastnit nebude
2.Konání valné hromady Svazku obcí údolí Desné a volbu předsednictva svazku, zápis č.1/2007 z jednáním předsednictva SOUD, současný stav ve svazku.
3.Provedení výběrového šetření v domácnostech „Životní podmínky 2007“ ze strany ČSÚ
4.Třikrálová sbírka – výsledek
5.Plán prací v roce 2007 v okolí základní školy
6.Neobdržené finanční podpory na IV. etapu obnovy základní školy
7.Žádost občanů místní částí Kouty nad Desnou s tím, že z důvodu, že zde nebyla provedena obnova veřejného osvětlení bude stávající systém zachován
8.Zprávu o činnosti Místní knihovny Loučná nad Desnou v roce 2006
9.Sdělení Ing. Miroslava Rašky ze dne 14.11.2006
10.Opravu PVE Dlouhé stráně, uzavření cyklostezky v období od 1.5.2007 do 30.9.2007
11.Promyslet náměty na realizaci kulturních akcí v areálu rybníka Kocián, budově tančírny jako např. - vepřové hody, vrh kládou, ručkování na laně přes rybník atd.
12.Realizace turistických tras – vyjádření LČR, s.p.
starosta obce Ing.Pavel Martínek ……………………………


ověřovatelé zápisu pí.Marie Vystavělová ……………………………


p. Jindřich Opršál …………………………..


zapisovatelka pí. Helena Tkadlecová ………………………….

Zveřejněno: 13. 2. 2007

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 12.2.2007

Zpět nahoru