Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 16:45

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 16:45

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Miloslav Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.mudrborek.cz
Ordinační hodiny
Po 8.00 – 12.00 hodin
Út 12.00 – 15.00 hodin
St 8.00 – 12.00 hodin
Čt 12.00 – 15.00 hodin
Pá 8.30 – 12:00 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí – Pátek
8.00 – 11.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 08. 12. 2019
a svátek má Květoslava

Počasí v Loučné
Aktuální teplota
(8. 12. 2019 14:23)

5 °C

Vlhkost

46.1%

Detailní informace o počasí v Loučné a Koutech nad Desnou

ZÁPIS Z VZ 11.12.2006

Rozpočet obce, lávka na ČHS - studie

ÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, KONANÉHO DNE 11.12.2006 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno
Počet zúčastněných zastupitelů : 9
Omluveni : 1
Neomluveni : 1
Ověřovatelé zápisu : pí. Marie Vystavělová, p. Bohumil Tkadlec
zapisovatelka : pí. Helena Tkadlecová


Program veřejného zasedání :

1. Uvítání přítomných
2. Schválení programu veřejného zasedání a volba ověřovatelů zápisu
3. Rozpočet obce
4. Záměry Svazku obcí údolí Desné
5. Lávka ČHS – studie
6. Odměny zastupitelů
7. Rozpočtové změny dle seznamu
8. Rozpočtový výhled obce
9. Žádosti o finanční podpory – dotace
10. Prodej majetku
11. Odměny ředitelce MŠ a ZŠ
12. Na vědomí
13. Podněty a náměty občanů
14. Rozloučení , poděkování za účast, závěr

Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen a k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

Závěr a usnesení veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 11.12.2006


Zastupitelstvo obce schvaluje :

45. Rozpočet obce na rok 2007
v příjmech ve výši ………………. 21927 tis Kč
financování …………………….. 2494 tis Kč
a výdaje ve výši ………………… 19433 tis Kč
46. Záměr Svazku obcí údolí Desné elektrifikovat tratˇŠumperk – Kouty nad Desnou ( Sobotín ) a prodloužit tratˇna konec kouteckého údolí k rozcestí 1/44 – r. dům p. Pelikána
47. Studii „Lávka na Červenohorském sedle „ a realizaci projektu podle této studie
48. Odměny zastupitelům obce ve výši 450,- Kč měsíčně a odměny předsedům výborů a komisí ve výši 1.560 ,- Kč měsíčně
49. Rozpočtové změny dle seznamu
50. Rozpočtový výhled obce
51. Žádost o finanční podporu – dotaci na hřiště za základní školou od ČEZ , a.s.
52. Odprodej:
- Prodej pozemku parcela číslo p.č. 747, trvalý travní porost, výměra 1762 m2, v katastrálním území Rejhotice, panu Leoši Klabanovi, Rejhotice 4 ; Loučná nad Desnou, za cenu dříve provedeného prodeje 45 ,- Kč/m²
- Prodej pozemků parcela číslo p.č. 28, trvalý travní porost, výměra 257 m2, p.č. 31/1, trvalý travní porost, výměra 1105 m2 v katastrálním území Kouty nad Desnou, manželům Růžičkovým, Kouty nad Desnou 24; Loučná nad Desnou, , dle dříve schválených podmínek
Pronájem:
- Pronájem pozemku (do uskutečnění odprodeje) parcela číslo p.č. 747, trvalý travní porost, výměra 1762 m2, v katastrálním území Rejhotice, panu Leoši Klabanovi, Rejhotice 4 ; Loučná nad Desnou, za 1,- Kč/ rok.
- Pronájem pozemku (do uskutečnění odprodeje) parcela číslo p.č. 253/2, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 87 m2, p.č. 1477/2, zahrada, výměra 584 m2 v katastrálním území Rejhotice, firmě KSS Seidl , s.r.o. za 1,- Kč/rok

Zřízení břemene:
Zřízení věcného břemene pro přípojku vedení NN na pozemku p.č. 611/1 ostatní plocha v k.ú. Filipová (přípojka NN k č.p. 58)
53. Dodatek č.3 smlouvy mezi Obcí Loučná nad Desnou a Invest CZ, a.s. týkající se Hasičské zbrojnice v areálu rybníka Kocián v Loučné nad / Des.
54. Realizaci vyhledávací studie cyklotras ( cyklostezek ) do údolí řeky Desné a spolupodíl na této akci do 20 tis Kč
55. Sponzorskou smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Invest CZ, a.s na poskytnutí daru
56. Žádost o dotaci na II . etapu stavby tančírny včetně realizace rybářské klubovny a vnitřního vybavení
57. Finanční dar Charita Šumperk ve výši 10.000,- Kč
58. Účast na Marien marktu ve městě Linden ( SRN ) v počtu 4 osob ve dnech 23.3. 2007 až 26.3. 2007
60. Odměny ředitelce Mateřské školy v Loučné nad Desnou pí. Ivetě Sporkové a ředitelce Základní školy v Loučné nad Desnou pí. Mgr. Věře Turkové

Zastupitelstvo obce neschvaluje :

60. Realizaci žel. tunelu koutecké údolí – Filipovice ( Bělá pod Pradědem


61. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

1. Uzavření OÚ pro veřejnost v termínu 18.12.2006 až 1.1.2007 včetně , z důvodu dokončování závěrečných prací
2. Žádost sdružení hasičů na využití tělocvičny s tím, že rozhodnutí závisí na ředitelce školy tzn. na osobě zodpovědné
3. Dne 12.12. 2006 v 11 00 hod proběhne předání has. vozu obci – zajištění členů JSDH ( velitel )
4. Sdělení IZS Ol. kraje k akcím pořádanými městy, obcemi a dalšími subjekty
5. Příprava plánu – pravidel ve sportovním areálu Kocián
6. Výzvu starosty obce , kdo má zájem seznámit se s dokumentací ke stavbám ZŠ , hasičské zbrojnice a dalších, včetně žádostí o dotace, bude mu tato neprodleně zapůjčena

starosta obce Ing. Pavel Martínek ……………………………………


ověřovatelé zápisu pí. Marie Vystavělová ……………………………


p. Bohumil Tkadlec ……………………………………


zapisovatelka pí. Helena Tkadlecová …………………………..

Zveřejněno: 12. 12. 2006

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  ZÁPIS Z VZ 11.12.2006

Zpět nahoru