Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 16:45

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 16:45

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Miloslav Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.mudrborek.cz
Ordinační hodiny
Po 8.00 – 12.00 hodin
Út 12.00 – 15.00 hodin
St 8.00 – 12.00 hodin
Čt 12.00 – 15.00 hodin
Pá 8.30 – 12:00 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí – Pátek
8.00 – 11.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 05. 12. 2019
a svátek má Jitka

Počasí v Loučné
Aktuální teplota
(5. 12. 2019 22:34)

-2.4 °C

Vlhkost

59.4%

Detailní informace o počasí v Loučné a Koutech nad Desnou

Zápis z ustavujícího VZ 1.11.2006

Volba starosty a místostarosty

ÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, KONANÉHO DNE 1.11.2006 V 17 00 HOD V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno
Počet zúčastněných zastupitelů : 11
Omluveni : 0
Neomluveni : 0
Zapisovatelka : pí. Helena Tkadlecová

Program veřejného zasedání :
Zahájení, uvítání přítomných, seznámení s výsledkem voleb do zastupitelstva obce
Volba mandátní komise
Slib členů zastupitelstva obce
Volba volební komise
Volba návrhové komise
Volba ověřovatele zápisu
Volba starosty a místostarosty obce
Seznámení s předsedy jednotlivých výborů
Dohoda o narovnání mezi obcí a Ol. krajem
Umístění dětí v novém DPS
Pravidla pro poskytování fin. podpory
Finanční podpora Charitě Javorník
Hřiště s umělým povrchem za ZŠ
Sirény, vyhlašování požár. poplachu
3. změna ÚP obce – smlouva na realizaci
Ostatní
Na vědomí
Ukládá
Podněty , náměty občanů
Závěr veřejného zasedání, poděkování za účast

Ing. Pavel Martínek nás přivítal na ustavujícím veřejném zasedání zastupitelstva obce a seznámil nás s programem veřejného zasedání. program byl schválen jednohlasně, k jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse


Ustavující zasedání zastupitelstva Obce Loučná nad Desnou


Ing. Pavel Martínek navrhl složení mandátové komise:p. Petr Novák,p. Fišnar Jan, p. Tkadlec Bohumil. Členové mandátové komise byli zvoleni jednohlasně
Člen mandátová komise p. Bohumil Tkadlec ověřil platnost osvědčení o zvolení členů zastupitelstva obce.
Ing. Pavel Martínek přečetl slib člena zastupitelstva obce, členové zastupitelstva obce „ slibují „ a slib podepsali
Ing. Pavel Martínek navrhl zvolení členů volební komise, v komisi jsou zastoupeny jednotlivé politické strany , volební komise ve složení : předseda - p .Opršál Jindřich , členové - p. Strnka Josef,p.Strnad Petr. Komise a její předseda byli zvoleni jednohlasně
Ing. Pavel Martínek navrhl zvolení návrhové komise ve složení : předseda-p.Martínek Pavel , členové : pí. Vystavělová Marie, p. Tříska Pavel, schváleno jednohlasně
Ing. Pavel Martínek navrhl ověřovatel zápisu p. Jindřicha Opršála a p. Bohumila Tkadlece, schváleno jednohlasně
Předseda volební komise p. Opršál Jindřich se ujal funkce, aby provedl volbu starosty a místostarosty
- dal hlasovat o tom, zda se bude volit tajným nebo veřejným hlasováním
- výsledek hlasování - veřejné
- předseda volební komise Jindřich Opršál předal návrhy na obsazení funkce starosty jako uvolněného zastupitele : p.Ing. Pavla Martínka
a na obsazení funkce místostarosty jako neuvolněného zastupitele : p.Bohumila Tkadlece
8. Zastupitelstvo obce schválilo volbu starosty p. Ing. Pavla Martínka jako uvolněného zastupitele jednohlasně, volbu místostarosty p. Bohumila Tkadlece jako neuvolněného zastupitele s měsíční odměnou 6.790,- Kč jednohlasně
Ing. Pavel Martínek poděkoval za provedení volby a za důvěru
9.Ing. Pavel Martínek navrhl schválení předsedů jednotlivých výborů a komisí
a). Předseda výboru pro rozvoj turistického ruchu a kultury p. Opršál Jindřich ( členové dle výběru předsedy )
b). Předseda stavebního výboru p. Richter Petr ( členové dle výběru předsedy )
c). Předseda kontrolního výboru pí. Vystavělová Marie ( členové dle vlastního výběru )
d). Předseda výboru školského p.Petr Novák
( členové dle vlastního výběru )
e). Předseda bytového a sociálního výboru přebírá starosta obce
f). Předseda finančního výboru p. Strnka Josef
( členové dle vlastního výběru )
Bylo schváleno jednohlasně
10.Ing. Pavel Martínek navrhl aby organizace obecního úřadu zůstala nezměněna, schváleno jednohlasně
11.Ing. Pavel Martínek navrhl užívání přidělených mobilních telefonů s číslem 724 192 480 starostovi obce, s číslem 724 192 481 místostarostovi obce , s číslem 724 192 482 veliteli, 724 192 483 II. veliteli JSDH a další dle dříve schválených pravidel , tj. minulým zastupitelstvem obce, schváleno jednohlasně

Závěr a usnesení z ustavujícího zastupitelstva obce ze dne 1.11.2006

Zastupitelstvo obce schvaluje:
Volbu mandátové komise ve složení : p. Petr Novák,p. Fišnar Jan, p. Tkadlec Bohumil
Mandátová komise - ověřuje platnost osvědčení o zvolení členů zastupitelstva obce.
Provedení slibu členů zastupitelstva obce
Volbu členů volební komise- v komisi jsou zastoupeny jednotlivé politické strany , volební komise ve složení : předseda - p .Opršál Jindřich , členové - p. Strnka Josef,p.Strnad Petr
Volbu návrhové komise ve složení : předseda-p.Martínek Pavel , členové : pí. Vystavělová Marie, p. Tříska Pavel
Ověřovatele zápisu : p. Jindřicha Opršála, p. Bohumila Tkadlece
Hlasování o formě volby – veřejná
Volbu do funkce starosty jako uvolněného zastupitele p. Ing.Pavla Martínka a do funkce místostarosty jako neuvolněného zastupitele p. Bohumila Tkadlece
Volbu předsedů jednotlivých výborů :
a) Předseda výboru pro rozvoj turistického ruchu a kultury p. Opršál Jindřich
b) Předseda stavebního výboru p. Richter Petr
c) Předseda kontrolního výboru pí. Vystavělová Marie
d) Předseda výboru školského p.Petr Novák
e) Předseda bytového a sociálního výboru přebírá starosta obce
f) Předseda finančního výboru p. Strnka Josef
Navrženou organizaci obecního úřadu
Užívání přidělených mobilních telefonů s číslem 724 192 480 starostovi obce, s číslem 724 192 481 místostarostovi obce , s číslem 724 192 482 veliteli, 724 192 483 II. veliteli JSDH a další dle dříve schválených pravidel , tj. minulým zastupitelstvem obce
Dohodu o narovnání mezi Olomouckým krajem a Obcí Loučná nad Desnou týkající se navrácení litinové sochy ženy ve splývající říze hrající na lyru( harfu )
Pravidla pro poskytování finanční podpory zájmovým organizacím a sdružením na celoroční činnost
Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace mezi Obcí Loučná nad Desnou a Charitou Javorník na služby Domova pokojného stáří sv. Hedviky ve Vidnavě
Podat žádost o finanční podporu - dotaci na realizaci hřiště s umělým povrchem za budovu ZŠ pro potřeby ZŠ
Vyhlašování požárního poplachu prostřednictvím sirén umístěných na budově OÚ a DPS
Přestěhování sirény ze starého DPS - kino na nový DPS z důvodu prodeje budovy
Smlouva o dílo č.20/2006 mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Petrem Malým týkající se 3. změny ÚP Obce Loučná nad Desnou


Zastupitelstvo obce neschvaluje :

Umístění dětí na nový DPS z důvodu, že tento je určen pro umístění starších spoluobčanů potřebujících klid


Zastupitelstvo obce bere na vědomí :

Jednací řád zastupitelstva obce
Podání žádosti o dotaci na „ Obnovu zámecké zahrady v Loučné nad Desnou“
Seznam akcí pro rozpočet na rok 2007
Materiály projednávané ve správní radě a sekcích – Jeseníky – sdružení cestovního ruchu
Jednání s ČEZ, a.s. vodní elektrárny ve věci obnovy horní nádrže a dopis řediteli v této záležitosti
Cenovou nabídku na „ Realizaci vybavení interiéru kanceláře účetní“ ze strany Rama Moravia a její zařazení do rozpočtu 2006

Zastupitelstvo obce ukládá starostovi obce :

Upravit Směrnice a Povodňové plány dle aktuálního volebního výsledku


starosta obce Ing. Pavel Martínek ……………………………………..

ověřovatelé zápisu

p. Jindřich Opršál …………………………………….

p. Bohumil Tkadlec ……………………………………..

zapisovatelka pí. Helena Tkadlecová …………………………………….

Zveřejněno: 2. 11. 2006

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z ustavujícího VZ 1.11.2006

Zpět nahoru