Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 16:45

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 16:45

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Miloslav Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.mudrborek.cz
Ordinační hodiny
Po 8.00 – 12.00 hodin
Út 12.00 – 15.00 hodin
St 8.00 – 12.00 hodin
Čt 12.00 – 15.00 hodin
Pá 8.30 – 12:00 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí – Pátek
8.00 – 11.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 08. 12. 2019
a svátek má Květoslava

Počasí v Loučné
Aktuální teplota
(8. 12. 2019 15:03)

4.7 °C

Vlhkost

41.8%

Detailní informace o počasí v Loučné a Koutech nad Desnou

Zápis z VZ 28.6.2018

 Smlouva o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a obcí Loučná nad Desnou - projekt "Letní dny Loučné"

 

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 28. 6. 2018 v 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.

Počet zúčastněných zastupitelů obce: 9                   

Omluveni: p. Svedek Radek                                                

Neomluveni: 0                                                          

Ověřovatelé zápisu: p. Richter Petr, p. Kovařík Mojmír

Zapisovatel: pí. Bližňáková Hana

 

Program veřejného zasedání:

 

1.  Zahájení

2.  Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

3.  Schválení programu

4.  Smlouva o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem a obcí Loučná nad   Desnou – projekt „Letní dny Loučné 2018“

5.     Nakládání s nemovitým majetkem – zřízení práva stavby a budoucí majetkové vypořádání na pozemku obce, odkup pozemků, nabytí pozemků po majetkoprávním vypořádání s ŘSD ČR, s. p. – chodníky, lávka na ČHS, přechody ve středu obce

6.     Ostatní

7.     Informace na vědomí

8.     Diskuse

9.     Závěr

 

Zastupitelstvo obce schvaluje – neschvaluje:

 

Diskuse probíhala průběžně k jednotlivým bodům

 

800.Ověřovatele zápisu a zapisovatele

801. Schválení programu

802. Přijetí dotace z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši 300.000,- Kč  a Smlouva o poskytnutí dotace mezi Olomouckým krajem

       a obcí Loučná nad Desnou – projekt „Letní dny Loučné 2018“

803. Odkoupení pozemku pro realizaci stavby kanalizace, vodovodu, chodníku v místní části

            Filipová – podél I/44

            Dotčené pozemky – k. ú. Filipová:  p. č. 613/66, o výměře 103 m2, ostatní plocha, silnice

            Výkupní cena: 70,- Kč/m², náklady převodu a daň z nabytí uhradí obec Loučná nad Desnou,

            Prodávající dle LV 476 v k. ú. Filipová:

            C. R, podíl 13/140, J. L., podíl 13/140, J. D., podíl 13/70, P. S., podíl 13/70

804.  Odkoupení pozemku z důvodu realizace stavby „Chodník podél I/44 – Rejhotice – od vlakového nádraží po penzion Zálesí“

            Dotčené pozemky - k. ú. Rejhotice:  p. č. 488/3, o výměře 3008 m2, trvalý travní porost

                                                                       p. č. 488/4, o výměře 103 m2, zahrada

            Výkupní cena: celkem za oba pozemky – 500.000,- Kč,  náklady převodu a daň z nabytí 

            uhradí obec Loučná nad Desnou,  Prodávající dle LV 89 v k. ú. Rejhotice:

            E. L, podíl 1/3, P. J., podíl 1/3, P. A., podíl 1/3

 805. Smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o majetkovém    vypořádání pozemků stavby a

         jejich součástí pro stavbu – „WELLNESS HOTEL s certifikací služeb *** - novostavba včetně přípojek inž. sítí a sjezdu” na

         p.č. 181, 184, 594 k.ú. Kouty nad Desnou, v obci Loučná nad Desnou“,  pro M. K., bytem Toveř, pro zřízení předmětu

         smlouvy na pozemcích k.ú. Kouty nad Desnou, obci Loučná nad Desnou, cena pozemků dle ceníku pro prodeje pozemků

        z majetku obce z 25.9.2015 …... (480 Kč/m2) pro výměru dle skutečného stavu stavby (cca . 420 m2)

        Dotčené pozemky:  KN 243/8, 243/25, 243/27, 243/30, 243/31 v k.ú. Kouty nad Desnou

806. Revokaci bodu č. 780. ze zasedání zastupitelstva obce dne 28.3.2018 –ve znění:

        Záměr podat žádost na odkup pozemku p.č. 1514/57 k.ú. Rejhotice (od domu č.p.76

        Rejhotice směrem k mostu přes řeku Desnou podél silnice I/44), ostatní plocha, z majetku České

        republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu – Úřad pro zastupování státu ve věcech

        majetkových, Praha, do majetku obce Loučná nad Desnou 

        Odůvodnění: odkup pozemku za účelem budoucího zřízení veřejné infrastruktury v obci –

        chodníku, kanalizace a terénních úprav podél silnice I/44 v místní části Rejhotice.

         Nové znění bodu:

         Záměr nepodat žádost na odkup pozemku p.č. 1514/57 k.ú. Rejhotice a neúčastnit se veřejné soutěže o citovaný pozemek (od domu č.p.76   Rejhotice směrem k mostu přes řeku Desnou podél silnice I/44), ostatní plocha, z majetku České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha, do majetku obce Loučná nad Desnou

         Odůvodnění: využití pozemku za účelem budoucího zřízení veřejné infrastruktury v obci –

         chodníku, kanalizace a terénních úprav podél silnice I/44 v místní části Rejhotice řešit s novým

         majitelem.

807.     Dohodu o společném postupu k využití pozemku p.č. 1514/57 k.ú. Rejhotice – využití pozemku za účelem budoucího zřízení veřejné infrastruktury v obci – chodníku, kanalizace a terénních úprav podél silnice I/44 v místní části Rejhotice řešit s novým majitelem

 

808.Informace na vědomí:

 

          1. Rozpočtové opatření č. 3/2018.

          2. Schválený závěrečný účet Svazku obcí údolí Desné za rok 2017.

          3. Stížnost občanů domů č. p. 72 a č. p. 73 Loučná nad Desnou ve věci rušení nočního

              klidu používáním pyrotechniky na akcích

          4. Konání akce „Letní dny Loučné 2018“ ve dnech 13. a 14. 7. 2018

          5. Konání voleb do zastupitelstva obcí a do senátu PČR ve dnech 5. a 6. 10. 2018, termín

             konání případného 2. kola voleb do senátu PČR je stanoven na 12. a 13. 10. 2018.

 

starosta obce                                      p. Jaroslav Sembdner

 

ověřovatel zápisu                               p. Petr Richter

 

                                                           p. Mojmír Kovařík

 

zapisovatel                                         pí. Hana Bližňáková

 

 

 

 

 

zapsáno dne 28. 6. 2018

 

Zveřejněno: 29. 6. 2018

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 28.6.2018

Zpět nahoru