Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
7:30 – 11:15 hod.
12:00 – 16:30 hod.
Středa
7:30 – 11:15 hod.
12:00 – 16:30 hod.

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Miloslav Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.mudrborek.cz
Ordinační hodiny
Po 8.00 – 12.00 hodin
Út 12.00 – 15.00 hodin
St 8.00 – 12.00 hodin
Čt 12.00 – 15.00 hodin
Pá 8.30 – 12:00 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarína Berková
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
www.pediatrlosiny.cz
Ordinační hodiny
Út 13.00 – 14.30 hodin
Čt 11.30 – 13.30 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí – Pátek
8.00 – 11.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba Červenohorské sedlo

Tel. 601 302 611
NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 14. 12. 2018
a svátek má Lýdie

Počasí v Loučné
Aktuální teplota
(14. 12. 2018 10:46)

-4.7 °C

Vlhkost

62.7%

Detailní informace o počasí v Loučné a Koutech nad Desnou

Územní plán Loučná nad Desnou - vydání - dokumentace - příloha OOP 1/2018

Zde je dokumentace návrhu Územního plánu obce Loučná nad Desnou k nahlédnutí nebo ke stažení ve formátu *.pdf.

Předložená dokumentace je přílohou Opatření obecné povahy č. 1/2018, kterým se vydává Územní plán obce Loučná nad Desnou a ruší platnost doposud platného územního plánu vydaného v roce 2003, včetně jeho změn - viz. Veřejná vyhláška  a OOP 1/2018.

Dokumentace v tištěné podobě je k nahlédnutí na obecním úřadu, případné informace  je možno si  vyžádat na e-mailové adrese: podatelna@loucna-nad-desnou.cz 

 

1. Textová část

A1 Územní plán

 

 

A1 Územní plán Text    46 stran

B1 Odůvodnění

 

 

B1 Kartogram 1 
B1 Kartogram 2 
B1 
Kartogram 3 
B1
Odůvodněni-Text     352 stran

  

2. Grafická část

Celkové výkresy

 

Měřítko

A2_Územní plán

 

 

 

A.2.1  Výkres základního členění území

1:5 000

 

A.2.2 Hlavní výkres

1:5 000

 

A.2.3  Dopravní a technická infrastruktura - energetika, spoje

1:5 000

 

A.2.4 Technická infrastruktura - vodní hospodářství

1:5 000

 

A.2.5  Koncepce uspořádání krajiny

1:5 000

 

A.2.6  Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

1:5 000

B2_Odůvodnění

 

 

 

B.2.1  Výkres širších vztahů

1:50 000

 

B.2.2  Koordinační výkres

1:5 000

 

B.2.3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

1:5 000

 

B.2.4 Výkres členění území dle diferencovaných krajinných jednotek

1:25 000

 

 

 

 

 3. Vyhodnocení a posouzení vlivu na udržitelný rozvoj území, na životní prostředí a evropsky významné lokality a ptačí oblasti ve zpracování ÚP v úrovni konceptu

C.3.1

Vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území - koncept 

C.3.2

Vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí pro účely posuzování vlivů ÚP na

životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb. - koncept 

C.3.3

Posouzení vlivu koncepce „Územní plán Loučná nad Desnou – koncept“  na evropsky

významné lokality a ptačí oblasti podle §45i zákona č. 114/1992 Sb. - koncept 

Zveřejněno: 12. 2. 2018

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Územní plán obce Loučná nad Desnou vydaný 02/2018  >  Územní plán Loučná nad Desnou - vydání - dokumentace - příloha OOP 1/2018

Zpět nahoru