Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Veřejná vyhláška- Správní řízení PetraŠtefková

správní řízení

 

OBECNÍ ÚŘAD LOUČNÁ NAD DESNOU
788 11 Loučná nad Desnou č.57, IČ: 00302953
 
 
                       
 
č.j.: OULO 898/2017                                                                Loučná nad Desnou 2017-07-18
spis. značka : OULOs 22/2017/HT
 
 
 
 
 
V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A
 
 
Obecní úřad v Loučné nad Desnou v souladu s ust. § 25 odst.1,2 zák. č. 500/2004 Sb.,správní řád, ve znění zák. č. 413/2005 Sb. (dále jen správní řád) oznamuje, že písemnosti   vydané dne 13.6.2017 pod č.j.  803/2017, spis. zn. OULOs 22/2017HT , adresované Petře Štefkové ,( v jedné osobě i zákonnému zástupci při sloučeném řízení )   nar. 6.3.1988, jsou uloženy na Obecním úřadě Loučná nad Desnou , v kanceláři č. dv. 7 v 1.patře. Petra Štefková a její děti Adam a Bára Přidalíkovi jsou  dále z důvodu nepřevzetí zásilky  zastoupeni opatrovníkem p. Ing. Miroslavem Pospíšilem  – místostarostou Loučná nad Desnou 57 ; 788 11
Písemnosti si zákonný zástupce   může vyzvednout ve dnech: pondělí až čtvrtek od 7 00 hod - 11 15 hod a 11 45 hod – 15.00 hod , v pátek od 7 00 hod - 11 00 hod.
 
 
Tato vyhláška bude vyvěšena po dobu 15 dnů /a zveřejněna též dálkovým přístupem/, patnáctým dnem po vyvěšení a zveřejnění se považuje písemnost za doručenou podle ust. § 25 odst.2 správního řádu.
 
 
 
                                  
                                                            
                                                                                                         
 
 
 
 
                                                                                                          Helena Tkadlecová
Oprávněná úřední osoba.
 
 
 
 
 
 

Zveřejněno: 19. 7. 2017

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Úřední deska  >  Veřejná vyhláška- Správní řízení PetraŠtefková

Zpět nahoru