Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
7:30 – 11:15 hod.
12:00 – 16:30 hod.
Středa
7:30 – 11:15 hod.
12:00 – 16:30 hod.

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Miloslav Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.mudrborek.cz
Ordinační hodiny
Po 8.00 – 12.00 hodin
Út 12.00 – 15.00 hodin
St 8.00 – 12.00 hodin
Čt 12.00 – 15.00 hodin
Pá 8.30 – 12:00 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarína Berková
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
www.pediatrlosiny.cz
Ordinační hodiny
Út 13.00 – 14.30 hodin
Čt 11.30 – 13.30 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí – Pátek
8.00 – 11.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba Červenohorské sedlo

Tel. 601 302 611
NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 14. 12. 2018
a svátek má Lýdie

Počasí v Loučné
Aktuální teplota
(14. 12. 2018 15:28)

-2.1 °C

Vlhkost

63.4%

Detailní informace o počasí v Loučné a Koutech nad Desnou

ZÁPIS Z VZ 4.10.2006

Slavnostní otevření nádraží Kouty nad Desnou, žádost o dotaci na obnovu zámeckého parku, spolupodíl obce

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, KONANÉHO DNE 4.10.2006 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno
Počet zúčastněných zastupitelů : 7
Omluveni : 3
Neomluveni : 1
Ověřovatelé zápisu : p. Tkadlec Bohumil, p. Opršál Jindřich
zapisovatelka : pí. Jelínková Jana
Program veřejného zasedání :

1. Uvítání přítomných
2. Slavnostní otevření nádraží Kouty nad Desnou
3. Žádost o dotaci na obnovu zámeckého parku, spolupodíl obce
4. Internetové stránky
5. 2. změna a 3. změna územního plánu obce
6. Na vědomí
7. Podněty a náměty občanů
8. Rozloučení , poděkování za účast


Zastupitelstvo obce schvaluje:
974.Uspořádání občerstvení pro veřejnost a úhradu nákladů za toto občerstvení ze strany obce u příležitosti slavnostního otevření nádraží v Koutech nad Desnou, které se uskuteční dne 18.10.2006 v 15 00 hod
975. Podání žádosti o dotaci na obnovu zámeckého parku v rámci EHP Norských fondů sestávající z obnovy oplocení a bran , grotty, výsadeb, sochy Neptuna a dalších a spolufinancování obce tzn. finanční spoluúčast obce ve výši do 4 mil Kč
976. Smlouvu o zhotovení projektu pro finanční mechanismy EHP/ Norska mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Vítem Skálou
977. Realizaci internetových stránek obce a elektronické podatelny
978. Návrh zadání 2. změny územního plánu obce Loučná nad Desnou
979. Rozšíření návrhu zadání 3. změny územního plánu obce týkající se parcel č. 372/1;372/2;443/1;443/3 v kú Rejhotice
980. Posečkání se zaplacením dlužné částky na nájemné v souladu s žádostmi pí. Tokárové a p. Hahna
981. Pokácení vzrostlých stromů, které se nacházejí na pozemcích základní školy ( smrky, borovice )
982. Souhlasné prohlášení mezi Obcí Loučná nad Desnou a PF ČR na jehož základě bude obci zapsán historický majetek doposud vedený ve správě PFČR Jedná se o pozemek parcela číslo 608/2 trvalý travní porost o výměře 288 m² v kú Rejhotice
983. Prohlášení vlastníka provedené Obcí Loučná nad Desnou na jehož základě bude obci zapsán historický majetek doposud vedený ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových . Jedná se o pozemek parcela číslo 1656/90 vodní plocha o výměře 457 m ² v kú Rejhotice
984. Rozpočtové změny dle seznamu

985.Na vědomí :
1. Výroční zprávu ZŠ Loučná nad Desnou
2. Akci – Stezkou vlka – poděkování

starosta obce

Ing. Pavel Martínek ………………………………………..


ověřovatelé zápisu

p.Bohumil Tkadlec ………………………………………..

p. Jindřich Opršál ………………………………………..


zapisovatelka

pí. Jana Jelínková ……………………………………….

Zveřejněno: 5. 10. 2006

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  ZÁPIS Z VZ 4.10.2006

Zpět nahoru