Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

ZÁPIS Z VZ 4.10.2006

Slavnostní otevření nádraží Kouty nad Desnou, žádost o dotaci na obnovu zámeckého parku, spolupodíl obce

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, KONANÉHO DNE 4.10.2006 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno
Počet zúčastněných zastupitelů : 7
Omluveni : 3
Neomluveni : 1
Ověřovatelé zápisu : p. Tkadlec Bohumil, p. Opršál Jindřich
zapisovatelka : pí. Jelínková Jana
Program veřejného zasedání :

1. Uvítání přítomných
2. Slavnostní otevření nádraží Kouty nad Desnou
3. Žádost o dotaci na obnovu zámeckého parku, spolupodíl obce
4. Internetové stránky
5. 2. změna a 3. změna územního plánu obce
6. Na vědomí
7. Podněty a náměty občanů
8. Rozloučení , poděkování za účast


Zastupitelstvo obce schvaluje:
974.Uspořádání občerstvení pro veřejnost a úhradu nákladů za toto občerstvení ze strany obce u příležitosti slavnostního otevření nádraží v Koutech nad Desnou, které se uskuteční dne 18.10.2006 v 15 00 hod
975. Podání žádosti o dotaci na obnovu zámeckého parku v rámci EHP Norských fondů sestávající z obnovy oplocení a bran , grotty, výsadeb, sochy Neptuna a dalších a spolufinancování obce tzn. finanční spoluúčast obce ve výši do 4 mil Kč
976. Smlouvu o zhotovení projektu pro finanční mechanismy EHP/ Norska mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. Vítem Skálou
977. Realizaci internetových stránek obce a elektronické podatelny
978. Návrh zadání 2. změny územního plánu obce Loučná nad Desnou
979. Rozšíření návrhu zadání 3. změny územního plánu obce týkající se parcel č. 372/1;372/2;443/1;443/3 v kú Rejhotice
980. Posečkání se zaplacením dlužné částky na nájemné v souladu s žádostmi pí. Tokárové a p. Hahna
981. Pokácení vzrostlých stromů, které se nacházejí na pozemcích základní školy ( smrky, borovice )
982. Souhlasné prohlášení mezi Obcí Loučná nad Desnou a PF ČR na jehož základě bude obci zapsán historický majetek doposud vedený ve správě PFČR Jedná se o pozemek parcela číslo 608/2 trvalý travní porost o výměře 288 m² v kú Rejhotice
983. Prohlášení vlastníka provedené Obcí Loučná nad Desnou na jehož základě bude obci zapsán historický majetek doposud vedený ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových . Jedná se o pozemek parcela číslo 1656/90 vodní plocha o výměře 457 m ² v kú Rejhotice
984. Rozpočtové změny dle seznamu

985.Na vědomí :
1. Výroční zprávu ZŠ Loučná nad Desnou
2. Akci – Stezkou vlka – poděkování

starosta obce

Ing. Pavel Martínek ………………………………………..


ověřovatelé zápisu

p.Bohumil Tkadlec ………………………………………..

p. Jindřich Opršál ………………………………………..


zapisovatelka

pí. Jana Jelínková ……………………………………….

Zveřejněno: 5. 10. 2006

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  ZÁPIS Z VZ 4.10.2006

Zpět nahoru