Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

2016 06 Obecně závazná vyhláška obce 06/2016 o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška 6/2016, o nočním klidu.
OZV 6/2016:
Schválena 24.10. 2016;
Nabyla platnost 25.10.2016;
Účinná od 9.11.2016;
Platnost ukončena NE;
Zrušena vyhláškou NE    
 
Dokument ve formátu *.pdf lze shlédnout ZDE

OBEC LOUČNÁ NAD DESNOU

 

Obecně závazná vyhláška

č. 6 / 2016,

o nočním klidu

 

Zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou se na svém zasedání dne 24.10.2016 usnesením č. 479. usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Předmět

 

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou než stanoví zákon.

 

Čl. 2

Doba nočního klidu

 

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.[1]

 

Čl. 3

Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou

 

1) Doba nočního klidu se nevymezuje:

a) v noci z 31. prosince na 1. ledna;

2) Doba nočního klidu se vymezuje od 3 do 6 hodin, a to v následujících případech:

a) dne 26.11. 2016; 22.1., 12.2., 26.2., 25.6. 2017 z důvodu konání plesů a společenských zábav*;

b) 22.-23.7 a 30.7. 2017 z důvodu konání spolkových a obecních slavností - Letní dny Loučné a 70. výročí založení TJ Spartak.*

Čl. 4

Zrušovací ustanovení

 

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Loučná nad Desnou č. 5./2016, o nočním klidu, ze dne 14.9.2016.

 

Čl.5

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

 

 

 

 

 

…………….                                                                                        ………………

Ing. Miroslav Pospíšil                                                                       Jaroslav Sembdner

místostarosta                                                                                     starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:        25.10.2016

Sejmuto z úřední desky dne:

___________________________________________________________________________[1] dle ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, platí, že: „Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.“

* obec v obecně závazné vyhlášce uvede konkrétní datum a dále uvede důvod konání, tedy z důvodu konání konkrétní akce (např. společenské nebo rodinné akce)

 

Zveřejněno: 25. 10. 2016

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Obecně závazné vyhlášky a nařízení  >  2016 06 Obecně závazná vyhláška obce 06/2016 o nočním klidu

Zpět nahoru