Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Úřední hodiny

Pondělí
7:30 – 11:15 hod.
12:00 – 16:30 hod.
Středa
7:30 – 11:15 hod.
12:00 – 16:30 hod.

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Miloslav Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.mudrborek.cz
Ordinační hodiny
Po 8.00 – 12.00 hodin
Út 12.00 – 15.00 hodin
St 8.00 – 12.00 hodin
Čt 12.00 – 15.00 hodin
Pá 8.30 – 12:00 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarína Berková
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
www.pediatrlosiny.cz
Ordinační hodiny
Út 13.00 – 14.30 hodin
Čt 11.30 – 13.30 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí – Pátek
8.00 – 11.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba Červenohorské sedlo

Tel. 601 302 611
NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 22. 01. 2018
a svátek má Slavomír

Počasí v Loučné
Aktuální teplota
(22. 1. 2018 13:10)

-1.5 °C

Vlhkost

59.5%

Detailní informace o počasí v Loučné a Koutech nad Desnou

2016 06 Obecně závazná vyhláška obce 06/2016 o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška 6/2016, o nočním klidu.
OZV 6/2016:
Schválena 24.10. 2016;
Nabyla platnost 25.10.2016;
Účinná od 9.11.2016;
Platnost ukončena NE;
Zrušena vyhláškou NE    
 
Dokument ve formátu *.pdf lze shlédnout ZDE

OBEC LOUČNÁ NAD DESNOU

 

Obecně závazná vyhláška

č. 6 / 2016,

o nočním klidu

 

Zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou se na svém zasedání dne 24.10.2016 usnesením č. 479. usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 3 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Předmět

 

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou než stanoví zákon.

 

Čl. 2

Doba nočního klidu

 

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.[1]

 

Čl. 3

Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou

 

1) Doba nočního klidu se nevymezuje:

a) v noci z 31. prosince na 1. ledna;

2) Doba nočního klidu se vymezuje od 3 do 6 hodin, a to v následujících případech:

a) dne 26.11. 2016; 22.1., 12.2., 26.2., 25.6. 2017 z důvodu konání plesů a společenských zábav*;

b) 22.-23.7 a 30.7. 2017 z důvodu konání spolkových a obecních slavností - Letní dny Loučné a 70. výročí založení TJ Spartak.*

Čl. 4

Zrušovací ustanovení

 

Touto obecně závaznou vyhláškou se ruší obecně závazná vyhláška obce Loučná nad Desnou č. 5./2016, o nočním klidu, ze dne 14.9.2016.

 

Čl.5

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

 

 

 

 

 

…………….                                                                                        ………………

Ing. Miroslav Pospíšil                                                                       Jaroslav Sembdner

místostarosta                                                                                     starosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:        25.10.2016

Sejmuto z úřední desky dne:

___________________________________________________________________________[1] dle ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, platí, že: „Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou.“

* obec v obecně závazné vyhlášce uvede konkrétní datum a dále uvede důvod konání, tedy z důvodu konání konkrétní akce (např. společenské nebo rodinné akce)

 

Zveřejněno: 25. 10. 2016

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Obecně závazné vyhlášky a nařízení  >  2016 06 Obecně závazná vyhláška obce 06/2016 o nočním klidu

Zpět nahoru