Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 16:45

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 16:45

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Miloslav Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.mudrborek.cz
Ordinační hodiny
Po 8.00 – 12.00 hodin
Út 12.00 – 15.00 hodin
St 8.00 – 12.00 hodin
Čt 12.00 – 15.00 hodin
Pá 8.30 – 12:00 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí – Pátek
8.00 – 11.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 21. 01. 2020
a svátek má Běla

Počasí v Loučné
Aktuální teplota
(21. 1. 2020 23:42)

-7.7 °C

Vlhkost

27.2%

Detailní informace o počasí v Loučné a Koutech nad Desnou

Zápis z VZ 24.10.2016

výběrové řízení na zpracování žádosti o dotaci  výzva 42,43, OZV 6/2016 o nočním klidu

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 24. 10. 2016 v 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno
Počet zúčastněných zastupitelů obce: 8                   
Omluveni:                                           p. Kovařík, p. Ing. Pavel Martínek                           
Neomluveni:                                      p. Pokorný                 
Ověřovatelé zápisu:    p. Richter, p. Švec
Zapisovatel: pí. Tkadlecová
 
Program veřejného zasedání :
1)      Zahájení
2)      Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3)      Schválení programu
4)      Vnitřní směrnice obce – aktualizace dle nové právní úpravy
5)      Výsledek výběrového řízení – zakázka malého rozsahu „Zpracování žádosti o dotaci pro projekt v rámci výzvy č. 42 Operačního programu životní prostředí 2014-2020, specifický cíl 1.1 a Zpracování žádosti o dotaci pro projekt v rámci výzvy č. 43 Operačního programu životní prostředí 2014-2020, specifický cíl 1.2“ včetně smlouvy s vybraným dodavatelem.
6)      Dodatek č. 2 k Partnerské smlouvě pro projekt „Technologické centrum ORP a elektronická spisová služba“ mezi městem Šumperk a obcí Loučná nad Desnou
7)      Volba do funkce přísedící/ho Okresního soudu v Šumperku
8)      Nakládání s nemovitým majetkem – záměr prodeje pozemků
9)      Ostatní - Obecně závazná vyhláška č. 6/2016, o nočním klidu
10) Informace na vědomí
11) Diskuse
12) Závěr
 
Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce z 24.10.2016
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 
467. Ověřovatele zápisu a zapisovatele
468. Schválení programu
469. Směrnice č. 2/2016 – pro poskytování a účtování cestovních náhrad
470. Směrnice č. 3/2016 – směrnice o finanční kontrole
471.  Směrnice č. 4/2016 – směrnice k provozu motorových vozidel
472. Směrnice č. 5/2016 – směrnice k zadávání veřejných zakázek malého  rozsahu
473.  Výsledek výběrového řízení – zakázka malého rozsahu „Zpracování žádosti o dotaci pro projekt  v rámci výzvy č. 42 Operačního programu životní prostředí 2014-2020, specifický cíl 1.1 a Zpracování žádosti o dotaci pro projekt v rámci výzvy č. 43 Operačního programu životní prostředí 2014-2020, specifický cíl 1.2“
- nejvýhodnější nabídku podala společnost Osigeno s. r. o. , IČ: 277 61 746, se sídlem Petrovská 594, 788 13 Vikýřovice
474. Smlouva o dílo mezi obcí Loučná nad Desnou a Společností Osigeno s. r. o. týkající se zakázky „Zpracování žádosti o dotaci pro projekt z výzvy č. 42 Operačního programu Životního prostředí 2014 – 2020, specifický cíl 1.1“
475. Smlouva o dílo mezi obcí Loučná nad Desnou a Společností Osigeno s. r. o. týkající se zakázky „Zpracování žádosti o dotaci pro projekt z výzvy č. 43 Operačního programu Životního prostředí 2014 – 2020, specifický cíl 1.2“
476. Dodatek č. 2 k Partnerské smlouvě pro projekt „Technologické centrum ORP a elektronická spisová služba“ mezi městem Šumperk a obcí Loučná nad Desnou
477. Volbu paní Zdeňky Mazákové, nar. 28. 3. 1972, bytem Filipová 14, Loučná nad Desnou do funkce přísedící/ho Okresního soudu v Šumperku
478. Záměr prodeje – majetkoprávního vypořádání - pozemku 811/4 v k.ú. Kociánov v souvislosti se stavbou „LP Tříramenného potoka – přehrážka v km 0,460“ (část pozemku pod přehrážkou v km 0,460 na LP Tříramenného potoka, IDTV 10186364, ČHP 4-10-01-068)
       - KN 811/4, ostatní plocha, výměra celkem 826 m2, dotčená plocha dle GP
        Prodejní cena: dle znaleckého posudku
Postup úkonů prodeje po schválení záměru:
            - provedení GP a vytýčení děleného pozemku
            - zpracování návrhu smlouvy prodeje
Podklady vyhotoví Lesy České republiky, s.p., SPRÁVA TOKŮ – OBLAST POVODÍ MORAVY, VSETÍN
       - následovat bude projednání a schválení prodeje dle zpracovaných podkladů jednáním zastupitelstva
        Náklady na vyhotovení geometrického plánu, kupní smlouvy a vklad do katastru      nemovitostí uhradí kupující, daň z nabytí uhradí prodávající.
479. Obecně závazná vyhláška obce Loučná nad Desnou - OZV 6/2016 o nočním klidu – zrušení na základě posouzení zákonnosti obecně závazné vyhlášky č. 5/2016, č.j. MV-125398-2/ODK-2016 z 13.10.2016
 
 
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
477. Volbu paní Zdeňky Mazákové, nar. 28. 3. 1972, bytem Filipová 14, Loučná nad Desnou do funkce přísedící/ho Okresního soudu v Šumperku
 
 
480. Informace na vědomí:
 
  1. Rozpočtové opatření č. 8/2016
  2. Rozpočtové opatření č. 9/2016           
 
 
 
Starosta obce                                      p. Jaroslav Sembdner
 
 
Ověřovatelé zápisu                             p. Petr Švec
 
                                                           
                                                            p. Petr Richter
 
 
Zapisovatelka                                     pí. Helena Tkadlecová
 
 
 
 
 
 
Zapsáno dne 24.10.2016

Zveřejněno: 25. 10. 2016

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 24.10.2016

Zpět nahoru