Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

2016 01 Obecně závazná vyhláška 1 2016, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2001 a 4/2011

Obecně závazná vyhláška 1 2016, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2001 a 4/2011.
OZV 1/2016:
Schváleno 28.4. 2016;
Nabylo platnost 2.5.2016;
Účinné od 1.6.2016;
Platnost ukončena NE;
Zrušena vyhláškou NE
 
Dokument ve formátu *.pdf lze shlédnout ZDE

OBEC LOUČNÁ NAD DESNOU

 

 

Obecně závazná vyhláška

č. 1/2016,

 kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2001 a 4/2011.

 

 

Zastupitelstvo obce Loučná nad Desnou se na svém veřejném zasedání dne 28.4.2016, usnesením č.384. usneslo, vydat na základě § 84 odst.2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku

 

čl. 1

Zrušují se tyto obecně závazné vyhlášky č. :

- 1/2001 ze dne 28.11.2001 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

 

- 4/2011 ze dne 20.6.2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

čl. 2

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška  nabývá účinnosti dnem 1.6.2016

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------                                 ------------------------------------

         Ing. Miroslav Pospíšil                                        Jaroslav Sembdner

             místostarosta                                                         starosta

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:

 

Sejmuto z úřední desky dne:

 

Zveřejněno: 19. 5. 2016

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Obecně závazné vyhlášky a nařízení  >  2016 01 Obecně závazná vyhláška 1 2016, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2001 a 4/2011

Zpět nahoru