Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 16:45

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 16:45

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Miloslav Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.mudrborek.cz
Ordinační hodiny
Po 8.00 – 12.00 hodin
Út 12.00 – 15.00 hodin
St 8.00 – 12.00 hodin
Čt 12.00 – 15.00 hodin
Pá 8.30 – 12:00 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí – Pátek
8.00 – 11.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 14. 12. 2019
a svátek má Lýdie

Počasí v Loučné
Aktuální teplota
(14. 12. 2019 18:41)

3.1 °C

Vlhkost

39.9%

Detailní informace o počasí v Loučné a Koutech nad Desnou

Zápis z VZ 26.6.2015

IV. rozpočtové opatření  - dotace- Lávka ČHS,  Delegace a zplnomocnění   zástupce obce na  valnou hromadu  VHZ Šumperk  a.s.

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE26.6.2015V 18:00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
 
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce:           8                     
Omluveni:                                                      3                                                                    
Neomluveni:                                                   0        
Ověřovatelé zápisu:    pí. Švestková, p. Richter       
Zapisovatel: pí. Tkadlecová,
 
           
Program veřejného zasedání
 
1)      Zahájení
2)      Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3)      Schválení programu
4)      IV. rozpočtové opatření (přijetí dotace Ol.kraje – lávka na ČHS)
5)      Dohoda o užívání místních komunikací – Společnost MTS + Kareta, Červenohorské sedlo-jih
6)      Žádost o dotaci z rozpočtu obce subjektům na jejich činnost:
-       RELAQUA s. r. o. Šumperk – 25.000,- Kč – svoz pacientů na rehabilitace. Sobotín - staženo z jednání
7)      Delegace a zplnomocnění zástupce obce na valnou hromadu společnosti VHZ Šumperk, a.s.
8)      Navržení zástupce obce do představenstva společnosti VHZ Šumperk, a.s. – Ing. M.B.
9)      Sponzorská smlouva mezi obcí Loučná nad Desnou a SKIAREAL ČHS, s.r.o.  – příspěvek na financování – II. etapa výstavby Lávky na ČHS – 2016
10) Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Loučná nad Desnou
11) Ostatní
12) Diskuse a informace na vědomí
13) Závěr
 
K jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse
Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 26.6.2015
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 
194.  Ověřovatele zápisu a zapisovatele.
195. Schválení programu
196. IV. rozpočtové opatření (přijetí dotace Ol. kraj ve výši 8 mil. Kč – lávka na ČHS).
197. Dohodu o užívání místních komunikací mezi Obcí Loučná nad Desnou a Společností MTS + Kareta, Červenohorské sedlo-jih a KARETA s.r.o. – účel užívání komunikace: realizace stavby „I/44 Červenohorské sedlo – jih“.
198. Zrušit usnesení zastupitelstva obce č. 892 ze dne 16. 12. 2013, aby obec Loučnou nad Desnou zastupoval JUDr. Jaroslav Němeček, advokát v Šumperku, reg. č. 3711 na všech řádných, mimořádných a náhradních valných hromadách společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. – delegování JUDr. Němečka do valné hromady společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s. dnešním dnem zaniká.
199.   Delegovat v souladu s § 84, odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pana Jaroslava Sembdnera nar. 20.11.1951, bytem Kouty nad Desnou 59; Loučná nad Desnou 788 11 jako zástupce obce Loučná nad Desnou na valnou hromadu společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., s účinností od dnešního dne až do odvolání.
200. Navrhnout v souladu s § 84, odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pana Ing. M. B., bytem Loučná nad Desnou 788 11, za člena představenstva společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.
201.   Sponzorskou smlouvu mezi obcí Loučná nad Desnou a SKIAREAL ČHS, s.r.o.,             IČ: 278 34 301, Tyršova 1581/12, 787 01 Šumperk, o poskytnutí finanční částky ve výši 750.000,- Kč za účelem realizace akce: “Lávka nad silnicí I/44 na Červenohorském sedle“.
202. Směrnici k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí Loučná nad Desnou.
203. Majetkoprávní vypořádání místní komunikace v části obce Filipová na pozemku  p. č. 608/2 v k. ú. Filipová mezi obcí Loučná nad Desnou, pí. A.S. a p. Ing M.Š., za účelem zpřístupnění obecní komunikace pro přístup k pozemkům ve vlastnictví Úsovsko a.s., Klopina, a postup prací: 1. provedení skutečného zaměření místní komunikace, 2. geometrický plán pro vypořádání pozemku pod komunikací, 3. uzavření příslušných smluv s vlastníky dotčených pozemků a následně jejich vklad do katastru nemovitostí.
204. Spolupráci při zajištění přístupu k pozemků p. č. 28, 18, 15 vše v k. ú. Filipová dle žádosti vlastníka těchto pozemků Úsovsko a. s., Klopina.
 
 
 
205. Na vědomí:
1. Rozpočtové opatření III.
2. Pozvánka na slavnosti města Lindenu (Německo)
3. Vysvětlení starosty obce k nákladům na pořízení územního plánu obce
 
 
 
Starosta obce                                     p. Jaroslav Sembdner
 
 
Ověřovatelé zápisu                            pí. Petra Švestková
 
                                                           p. Petr Richter
 
 
zapisovatelka                                     pí. Helena Tkadlecová
 
 
 
 
 
Zapsáno dne: 26.6.2015
 

Zveřejněno: 29. 6. 2015

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 26.6.2015

Zpět nahoru