Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Kronika obce Loučná nad Desnou

 

 

Slovo „kronika“ pochází z řečtiny, kde chronos značí čas.
Zajímavá je novodobá definice kroniky, která uvádí, že: „ úlohou kroniky je chronologicky, tedy podle časového pořadí v jakém se děj skutečně odehrál, popsat jednotlivé historické události. Popis těchto událostí je ale důsledně strohý. Nepopisují se žádné příčiny a souvislosti. Události nebo jejich aktéři se nehodnotí. Kronika obsahuje pouze faktický popis události.“
Od roku 2014 je novým kronikářem obce Loučná nad Desnou Mgr. Karla Pospíšilová, která ve funkci kronikáře nahradila Ing. Pavla Martínka. Posledním zpracovaným rokem Ing. Pavla Martínka byl rok 2011, a proto bylo nutné chybějící nepopsané roky doplnit formou tzv. retrospektivního zápisu.
Obecní kroniku je možné psát ručně, ale i na stroji, či v poslední době také na počítači. Kronika obce Loučná nad Desnou byla vedena do roku 2011 ručně. Se změnou kronikáře, která se uskutečnila v červnu roku 2014 (viz. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Loučná nad Desnou konaného dne 19. června 2014), nastala i změna způsobu vedení kroniky. Podle §2 zákona 132/2006 Sb. je možné zhotovovat zápisy v elektronické podobě na počítači s následným tiskem číslovaných listů po uzavření každého kalendářního roku. Tato možnost je v současné době považována odborníky za nejvýhodnější. Počítač poskytuje možnosti úpravy typu písma, textu i možnosti opakovaného tištění a rozmnožování. Z těchto důvodů je kronika obce Loučná nad Desnou vedena a psána na počítači.
Podle § 4 zákona 132/2006 Sb. může do obecní kroniky nahlédnout každý a to ve vymezené době na obecním úřadě; pokud je nahlížení umožněno do kroniky ručně psané nebo do kroniky v podobě tištěné vázané papírové knihy s číslovanými listy, děje se tak pod dohledem kronikáře.

Zveřejněno: 11. 3. 2015

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Kronika obce  >  Kronika obce Loučná nad Desnou

Zpět nahoru