Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 16:45

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 16:45

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Miloslav Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.mudrborek.cz
Ordinační hodiny
Po 8.00 – 12.00 hodin
Út 12.00 – 15.00 hodin
St 8.00 – 12.00 hodin
Čt 12.00 – 15.00 hodin
Pá 8.30 – 12:00 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí – Pátek
8.00 – 11.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 08. 12. 2019
a svátek má Květoslava

Počasí v Loučné
Aktuální teplota
(8. 12. 2019 15:13)

4.6 °C

Vlhkost

40.7%

Detailní informace o počasí v Loučné a Koutech nad Desnou

Zápis z VZ 17.7.2014

Doplnění pokynů pro zpracování ÚP Loučná nad Des., realizace výběr. řízení - referent, technický pracovník

 

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LOUČNÁ NAD DESNOU KONANÉHO DNE 17.7.2014 V 19.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU
 
Veřejné zasedání bylo řádně svoláno.
Počet zúčastněných zastupitelů obce:    9                     
Omluveni:                                                        2                                                                    
Neomluveni:                                                  0           
Ověřovatelé zápisu:      p.Petr Richter, p. Gustav Přidalík        
Zapisovatel:                 pí.Helena Tkadlecová
 
Program veřejného zasedání:
1.      Uvítání přítomných
2.      Schválení programu
3.      Volba ověřovatelů zápisu
4.      Výběrové řízení starý hřbitov
5.      Členové komise pro posouzení nabídek
6.      Projednání celoročního hospodaření a závěrečný účet Svazku obcí údolí Desné za rok 2013
7.      Doplnění Pokynů pro zpracování ÚP Loučná nad Desnou - kompostárna
8.      Smlouva o vytvoření pasportizace veřejného osvětlení 
9.      Směrnice nakládání s pozemky
10. Smlouva o právu stavby elektrifikace trati
11. Odprodej lávky
12. Ostatní : Veřejná zakázka MAS Šumperský venkov - centrální dodávka elektrické energie, Veřejná zakázka MAS Šumperský venkov - centrální dodávka plynu, výběrové řízení – odborný referent a technický pracovník
13. Na vědomí
14. Závěr , poděkování za účast
 
Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen, k jednotlivým bodům probíhala průběžně diskuse.
 
Usnesení a závěr veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 17.7.2014
Zastupitelstvo obce schvaluje :
987.     Program veřejného zasedání .
989.     Celoroční hospodaření a závěrečný účet Svazku obcí údolí Desnéza rok 2013.
990.     Doplnění "Pokynů pro zpracování návrhu ÚP Loučná nad Desnou" schválených ZO dne 12.2.2014 pod č.j 899 , v bodě B:
             - prověřit možnost využití plochy p.č. 655/1 k.ú. Kociánov, označené v konceptu úp Loučná nad Desnou DS1, ve variantách, které umožní její využití jako "kompostárny"
            Odůvodnění: plocha označená v konceptu úp Loučná n. Desnou DS1 o velikosti 0,252 ha leží v k.ú. Kociánov, je z jedné strany ohraničena řadovými garážemi, plochou BV, občanskou vybaveností a plochou rekreace, je dobře dopravně přístupná. Prověřením plochy ( DS1 ) a navržením alternativní funkce umožní ZO její efektivnější využití.
991.     Smlouvu – Objednávku na provedení pasportizace veřejného osvětlení obce od firmy ELTODO-Citelum s.r.o. Praha.
992.     Směrnici č.1/2014 pro nakládání s pozemky – pravidla prodeje a pronájmu nemovitostí obálkovou metodou.
993.     Zřízení práva stavby pro stavebníka Svazek obcí údolí Desné pro stavbu „Elektrizace trati č. 293 Šumperk-Kouty nad Desnou“ (smlouvou o právu provést stavbu) - souhlas s umístěním součástí „stavby“ na dotčené pozemky:
            - KN 1515/3 v k.ú. Rejhotice
994.     Záměr Obce Loučná nad Desnou odprodat ocelovou konstrukci lávky přes řeku Divoká Desná na pozemku 139/1 k.ú. Kouty nad Desnou a 1510/1 k.ú. Rejhotice, zájemci za cenu nejvyšší nabídky – nabídka s podmínkami bude zveřejněna na úřední desce.
995.     Uzavření smlouvy: Smlouva o sdružení veřejných zadavatelů za účelem provedení společného postupu při zadání veřejné zakázky s názvem „Veřejná zakázka MAS Šumperský venkov - centrální dodávka el. energie pro obce, jejich příspěvkové organizace a právnické osoby, v nichž mají obce 100% podíl“ Centrálním zadavatelem je Obec Vikýřovice.
996.     Uzavření smlouvy: Smlouva o sdružení veřejných zadavatelů za účelem provedení společného postupu při zadání veřejné zakázky s názvem „Veřejná zakázka MAS Šumperský venkov - centrální dodávka zemního plynu pro obce, jejich příspěvkové organizace a právnické osoby, v nichž mají obce 100% podíl“ Centrálním zadavatelem je Obec Vikýřovice.
997.     Realizaci výběrového  řízení na místo odborného referenta .
998.     Realizaci výběrové řízení na místo technického pracovníka.
 
 
Zastupitelstvo obce neschvaluje :
988      Realizaci výběrového řízení na zakázku malého rozsahuProjekt obnovy starého hřbitova v Loučné nad Desnou“, dodavatele služby určí starosta obce na základě poptávkového řízení
 
 
999.     Na vědomí :
  1. Informace o budoucím záměru zřízení kompostárny na pozemku bývalého dřevoskladu   p.č. 655/1 k.ú. Kociánov
  2. Dne 15.7. 2014 proběhlo natáčení „Toulavé kamery „ naší obce a areálu K3Sport Kouty nad Desnou . Tento pořad bude vysílán v neděli 17.srpna 2014 na ČT1 Toulavá kamera.
 
 
 
Starosta obce                          p.Jaroslav Sembdner
 
 
Ověřovatelé zápisu                  p.Petr Richter
 
 
p.Gustav Přidalík
 
 
Zapisovatel                              pí. Helena Tkadlecová
 
 
Zapsáno dne 17.7.2014
 

 

Zveřejněno: 18. 7. 2014

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Usnesení zastupitelstva  >  Zápis z VZ 17.7.2014

Zpět nahoru