Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou

Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

Rozhlas pro zasílání krizových zpráv

Kontakty

Obec Loučná nad Desnou
Loučná nad Desnou č.p. 57
788 11 Loučná nad Desnou


ID datové schránky: jptasa6
Telefon: 583 235 222
E-mail:
podatelna@loucna-nad-desnou.cz

Bankovní spojení:
5820841/0100

: 00302953
DIČ: CZ00302953


Další kontaktní informace


Mapa

Úřední hodiny

Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 - 17:00

Úterý
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 17:00

Čtvrtek
8:00 – 11:00
12:00 – 15:00

Pátek
dle dohody s konkrétním zaměstnancem

Lékárna v budově Obecního úřadu

Pondělí – Pátek
18:00 – 18:30 hod.
tel. 583 214 877

Ordinace praktického lékaře pro dospělé

MUDr. Miloslav Borek
Loučná nad Desnou 60, 788 11
tel. 583 235 153
web www.mudrborek.cz
Ordinační hodiny
Po 8.00 – 12.00 hodin
Út 12.00 – 15.00 hodin
St 8.00 – 12.00 hodin
Čt 12.00 – 15.00 hodin
Pá 8.30 – 12:00 hodin

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost

MUDr. Bc. Katarina Berková
Lázeňská 239
788 15 Velké Losiny
tel. +420 731 811 900
email: pediatrlosiny@seznam.cz
Ordinační hodiny
Po 13.00 – 15.00 hodin
Út 08.00 – 10.00 hodin
St 13.00 - 14.00 hodin
Čt 08.00 - 10.00 hodin
Pá 08.00 - 10.00 hodin

Pošta Partner Loučná nad Desnou

Pondělí – Pátek
8.00 – 11.00 hodin
13.00 – 16.00 hodin
tel. 583 235 221

Horská služba

Červenohorské sedlo
Kouty nad Desnou

NON-STOP SOS +420 1210

Dnes je 03. 04. 2020
a svátek má Richard

Počasí v Loučné
Aktuální teplota
(3. 4. 2020 08:37)

2.9 °C

Vlhkost

61.9%

Detailní informace o počasí v Loučné a Koutech nad Desnou

ZÁPIS Z VZ 28.6.2006

Propag. materiál o obci - dodatek smlouvy

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, KONANÉHO DNE 28.6.2006 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU

Veřejné zasedání bylo řádně svoláno
Počet zúčastněných zastupitelů : 7
Omluveni : 4
Neomluveni : 0
Ověřovatelé zápisu : p.Jindřich Opršál, p. Bohumil Tkadlec
zapisovatelka : pí. Helena Tkadlecová

Program veřejného zasedání :

Uvítání přítomných
Volba ověřovatelů zápisu
Schválení programu veřej. zasedání
Parkoviště střed obce – nákup žulových kostek
Doplnění výtahu DPS
Bezpečnost v obci – ukazatelé rychlosti
Propag. materiál o obci – dodatek smlouvy, management projektu
III. změna ÚPD Obce Loučná nad Desnou
Úvěr od Volksbank CZ, a.s.
Na vědomí
Ostatní
Náměty, připomínky občanů
Závěr, poděkování za účast
Program veřejného zasedání byl jednohlasně schválen.K jednotlivým bodům probíhala průběžná diskuse

Zastupitelstvo obce schvaluje:
883. Realizaci parkovištˇ ve středu obce z materiálu – žulová kostka a schvaluje její nákup v ceně do 1.200,- Kč za 1 tunu
884.Realizaci nouzové komunikace z klece výtahu v budově DPS, Rejhotice 142 pomocí GSM sítě Výtahy Olomouc s.r.o.
885. Podání žádosti o státní dotaci na realizaci cedulí vedle I/44 upozorňující na pohyb dětí v obci a dále ukazatel okamžité rychlosti v obou směrech
886.Dodatek č. 1 ke Smlouvě o vytvoření propagačních materiálů uzavřené mezi Obcí Loučná nad Desnou a Artory, s.r.o.
887.Realizaci ochrany střešních žlabů a svodů firmou Promos s.r.o. v ceně do 170 tis Kč
888. Podkladový materiál pro změnu UPD Obce Loučná nad Desnou , kú Rejhotice – studii realizace Relax Kouty nad Desnou a jeho zařazení do nového ÚPD Obce Loučná nad Desnou
889. Pořízení III změny ÚPD Obce Loučná nad Desnou
890. Smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Ing. P. Malým na realizaci III. změny ÚPD Obce Loučná nad Desnou
891.Podání objednání na kompletní projektový management projektu - Loučná nad Desnou – brána Jeseníků- tvorba propagačních a informačních materiálů
892.Vzetí si úvěru na financování projektu výstavby hasičské zbrojnice od Volksbank CZ, a.s. na 3 mil Kč s dobou splatnosti 6 let v souladu s indikativní nabídkou Volksbank CZ, a.s. z 20.6.
893. Provedení restaurátorského průzkumu na objektu zámku týkajícího se zjištění barevnosti fasády objektu za účelem nátěru kostela
894. Smlouvu o poskytnutí dotace mezi poskytovatelem Olomouckým krajem a příjemcem Obcí Loučná nad Desnou týkající se neinv. dotace ve výši 47.320,- Kč určené na úhradu provozních výdajů Pečovatelské služby
895. Zastřešení projektu a žádosti o dotaci na realizaci přechodové lávky na ČHS
896. Nájemní smlouvu mezi Obcí Loučná nad Desnou a Střední hotelová škola „Moravia“ v Loučné nad Desnou se zámeckým hotelem s.r.o. týkající se pronájmu části budovy zámku ( starý zámek )897. Zastupitelstvo obce bere na vědomí :
1. Česko-polské setkání aktérů cestovního ruchu konané dne 21.6.2006
2. Žádost p. Leoše Klabana na splacení pozemků po 500 tis Kč ročně
3. Nabídka na poskytnutí úvěru Volksbank na 3 mil Kč s dobou splatnosti 6 let ( odpovídá žádosti p. Leoše Klabana )
4. Sdělení Policie ČR ve věci krádeže čerpadla z areálu ČOV a dále sdělení ve věci podezření ze spáchání trestného činu zpronevěra os. mot. vozidla VW Passat
5. Odřeknutí účasti na táboře mládeže v družebním městě Sosnicowice
6. Stav ve věci obnovy komunikace k lyž. areálu Přemyslov v kombinací s realizací přechodové lávky nad I/44 v oblasti ČHS
7. Realizovanou studii na stavbu info střediska
8. Postup při likvidaci majetku ze ZŠ, uvolnění budovy zámecké oranžerie pro opravy
9. Žádost o přidělení bytu ze strany pí. Petry Chytkové, Rejhotice 188, Loučná nad Desnou
10. Stav ve věci obnovy kostela – průzkum barevných vrstev
11. výroční zpráva VHZ, a.s. Šumperk za rok 2005
12. Stav ve věci realizovaných staveb
- hřiště s umělým trávníkem
- hasičská zbrojnice
- základní škola III. etapa
- obnova osvětlení panel. sídliště II.etapa
- obnova kostela
- stavba universální haly tančírny
- info cedule
13. Jednání ve věci jízdních řádů ŽD, ekonomika provozu atd.
14. Stav ve věci společnosti Střední hotelová škola „ Moravia „ v Loučné nad Desnou se Zámeckým hotelem společnost s.r.o.
15. Žádost na obnovu komunikace od křižovatky naproti domu rod. Mošnovských k vodárně Rejhotice a její zařazení k realizaci v letech 2007/2008
16. Fotbalový zápas mezi týmem příznivců automobilů a obce Loučná nad Desnou v rámci Škoda Tour 2006

starosta Ing. Pavel Martínek ……………………………………………

ověřovatelé zápisu p.Jindřich Opršál ……………………………………………

p. Bohumil Tkadlec ……………………………………………

zapisovatelka pí. Helena Tkadlecová ……………………………………………

Zveřejněno: 29. 6. 2006

Jste zde: Loučná nad Desnou  >  Obecní úřad  >  Zde pokračujte na Úřední deska - všechny zveřejněné dokumenty  >  ZÁPIS Z VZ 28.6.2006

Zpět nahoru